Mijn Galactische familie

Mijn Galactische familie: de Arcturianen…             (Mijn eerste Ervaring met Arcturianen  in 2013)

Ik lag in bed ’s morgens rond 09.30 uur, om een afstemming te downloaden van een  energiemeester. Terwijl dit plaatsvond bemerkte ik dat ik in een ander soort bewustzijn verschoof. Telepathisch werd er contact gelegd met mij door: een wezen, Arcturiaan, blauw-groen-achtig hoofd zag ik met amandel-achtige ogen. Die keek op mij neer vanaf boven gezien, zeg maar. Het werd mij nu echt duidelijk gemaakt : ik ben een Arcturiaan.

Ik voelde Arcturus weer, de energie, het was thuiskomen in de 5e dimensie. Een warm verlangen werd in mij wakker en ik begon hevig te huilen, maar direct werd ik  ook bewust, dat ik mijn emoties mocht bedwingen. De gevoelens die hierbij loskwamen: ik moest heel erg hard huilen en voelde dat ik direct, naar “huis” wilde gaan. Maar ik ben hier op aarde. Ik werd gerust gesteld. Mijn emoties werden in balans gebracht. Arcturianen zijn hoog geëvolueerde wezens en hun lager zelf heeft geen functie meer, omdat zij leven vanuit eenheidsbewustzijn en Liefde. Ik begrijp nu ook beter mijn verontwaardiging, waarom mensen soms op een voor mij, respectloze manier met elkaar omgaan, ik voel dan zo extreem, wat niet, Liefde is. Ik heb gevraagd of ik met mijn familie kan communiceren, de licht-taal herinnering weer terug mag ontvangen, dit gaat  ook  gebeuren. Arcturianen communiceren alleen telepathisch. Er werd telepathisch met mij gecommuniceerd. Ik ontdek tevens weer een kerntaak erbij en wat die inhoudt.

Het heeft er mee te maken dat  Arcturianen, de sleutels bewaren van het lichtlichaam en van verhoging van het bewustzijn van de mensheid . Ik behoorde op Arcturus tot de raad. De Hoeders van de aarde. Ik bezit schijnbaar over een voorouderlijke gave om te spreken over wat nodig is, om anderen ook zichzelf te laten realiseren dat zij Licht zijn, en dat ze de mogelijkheid hebben te creeren vanuit Licht. We zijn de helers van het lichtlichaam en hebben de gave om andere energie lichamen te bouwen, zoals de lichtlichamen die mede creeren in het groeps bewustzijn.

Nu weet ik nog niet precies wat mijn rol hierin dan is, als Lichtwerker, maar dat zal tot mij komen. Wat een emotioneel heftig half uur is dit geweest zeg en wat een impact dit alles heeft en nog steeds.

Inmiddels is er weer een tijd verstreken en ik merk, dat ik aan het wennen ben, de Arcturiaanse Gidsen in mijn leven, de communicatie, thelepatisch communiceren. Ik bemerk dat ik zelf ook steeds in een hogere trilling kom.

Wat gebeurt er toch veel en wat een mooie tijd leven wij toch in. Ik voel mij hiervoor dankbaar en besef dat ik nog een aantal kerntaken te vervullen heb. Wetende dat ik hierin ondersteuning mag ontvangen van mijn Galactische familie de Arcturianen.

Hartegroet, Marcel

www.marcelterveer.com

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk