Nieuwe activiteit

"Kleuren zijn daden van het licht dat breekt" Martinus Nijhoff, 'Het licht'

Creativiteit brengt je buiten de grenzen van het bestaan, dichter bij jezelf. Beeld, dans, muziek en beeldend taalgebruik bieden de mogelijkheid je te uiten. Creativiteit komt uit het hart.

Rode Hemelwandelaar heeft een nieuw product: creatieve balans creaties.

Sommige mensen vinden het moeilijk om zich te uiten en over hun gevoelens te praten. Door creatieve uiting wordt dit een stuk makkelijker en wordt bovendien het “onderbewuste” vertaald in het scheppende waardoor het zichtbaar wordt – een opening voor je innerlijke dialoog.

Door iets zichtbaar te maken worden samenhangen duidelijker. Alleen het scheppende proces alleen al kan helend werken. Vanuit je creatie kan het verband naar de dagelijkse problematiek gelegd worden en je inzicht en antwoorden geven voor je problemen.

Hiervoor gebruiken we kleuren, penselen, dans met of zonder muziek, sprookjes en je dromen om je lege pallet te vullen en een nieuw hoofdstuk in je leven te creëren. Gewerkt wordt in persoonlijke sessie en/of in groepsverband. Tevens worden binnenkort ook creatieve workshops gegeven.

Nieuwe data voor deze activiteiteiten alsmede de datum waarop ik een lezing met korte oefeningen en healings zal geven omtrent deze nieuwe activiteit volgen. Hou de agenda van mijn website in de gaten: www.rodehemelwandelaar.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk