Dit is een kopie van onze nieuwsflits. Wil je voortaan automatisch op de hoogte gehouden worden, meld je dan hier aan: aanmelden.

Beste mensen,

We hebben gisteren ons maandelijkse gesprek gehad met Michael. Dat leverde weer mooie inzichten op:

dolfijn, Foto: Theo Buijsrogge

2012, onze ontwikkeling en bewustzijn
Theo: We leven in 2012 en dat jaar markeert wereldwijd een overgangsperiode van een tijdperk waarin mensen minder bewust zijn naar een tijd waarin mensen bewuster met elkaar omgaan. De ontwikkeling door de zieleleeftijden is een soortgelijke ontwikkeling en de vraag is dan hoe verhoudt zich dat tot elkaar. Of bijvoorbeeld meer specifiek: Hoe is een babyziel vóór 2012 anders dan een babyziel na 2012?
Michael: Ons antwoord geldt feitelijk alle zieleleeftijden want de mens die gekozen heeft te reïncarneren om op aarde te leven in 2012 heeft zichzelf feitelijk een versnelling van bewustwording gewenst. Iedere aardbewoner (afgezien van de laatste twee zieleleeftijden), hebben ervoor gekozen om waar mogelijk een versnelde bewustwording te beleven en te doorleven om ook daadwerkelijk bij te dragen aan de transformatie die leidt tot de transmutatie van ons aardse leven. Dit met als gevolg en ook het doel om de zwaarte, de pijn zo kort mogelijk te laten voortbestaan. Het zichtbare gedrag of de hoorbare uitspraken van deze ontwikkelden mogen een voorbeeld zijn voor degene die uit het meer onbewuste toekomt aan het zich meer bewust worden van zijn eigen bewustzijn.
Philip: Net werd gezegd 'deze ontwikkelden'. Wie zijn deze ontwikkelden? .....

Wil je meer lezen wie die ontwikkelden zijn, wat lichtwerkers zijn en waarom jij zo moedig bent? Lees dan verder...


Wesak
In het gesprek werd door Michael ook verwezen naar de Wesak van komend weekend (5-6 mei).

Wesak is een moment dat jaarlijks plaatsvindt gedurende de volle maan, wanneer de zon in Stier staat. Komend weekend 5-6 mei vindt dit plaats. Dan staan kosmische poorten open en wordt transformationele, spirituele energie naar de aarde gezonden. Er zijn dan grote sprongen in bewustzijn voor ons mogelijk.Wereldwijd komen miljoenen mensen tezamen op krachtplaatsen om deze energie te ontvangen. Voor Boeddhisten is Wesak de belangrijkste feestdag van het jaar.

Korte vragen en antwoorden aan Michael
De volgende korte vraag is door Michael beantwoord:
Er wordt gesproken over een versnelling van ontwikkeling en bewustzijn. Is er een verschil tussen ontwikkeling en bewustzijn?
Lees het antwoord in korte vragen en antwoorden.
Zelf ook een vraag stellen? Michael beantwoordt ook jouw vragen.

Agenda
De komende tijd geven wij enkele lezingen over het Michaelsysteem en de toepassing ervan in de praktijk. We zien je daar graag.
3 juni 2012, 13:00 uur bij Paranormaal Alternatief Rijswijk
16 juni 2012, 20:00
uur bij centrum DJOJ in Rotterdam (19 mei geeft Theo hier ook een lezing over Succeskompas, duurzaam succesvolle keuzes maken in leven en werk)
 
Het boek
michaelsysteem-boekkaft-95x150Nu mensen het boek hebben gelezen komen er mooie reacties. Ook Michael had er iets over te zeggen gisteren:
Wat we nog willen zeggen is dat het ons ook deugd doet dat het boek zo positief ontvangen wordt omdat het ook aangeeft hoeveel mensen in jullie kringen met een grotere openheid al aanwezig zijn en dat u zich daar soms niet zo dagelijks van bewust bent. Dat u feitelijk in een energiegroep deel bent of zij deel van u dat maakt verder niet zoveel uit en dat u zich daar ook wel gelukkig over mag prijzen.
Dan wens ik jullie een fijne tijd.

Dat geldt natuurlijk ook voor jou! Prijs je gelukkig en heb het fijn.

Hartelijke groet,
Christy, Theo, Philip
--------------------------------------------------------------------
Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid
contact@michaelinzicht.nl
www.michaelinzicht.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk