Organisatiebewustzijn & grijs ziekteverzuim

Collective Talent Company

4554008867?profile=original

 

Het is een mooi proces......blogs schrijven. De tijd ervoor nemen om zaken is van een afstand te bekijken er over na te denken, te filosoferen met anderen en je uiteindelijk laten verassen door wat er uit de grijze massa maar ook vooral uit het hart voortkomt.

Wat ik vooral overgehouden heb uit mijn Justitie tijd is om eerst woord definitie aan te reiken aan de lezer.  Alvorens van wal te steken wil ik graag beginnen hoe de sleutelwoorden binnen de context van het verhaal bedoeld worden. Met het bewustzijn bedoel ik vooral het overzicht en het inzicht hebben en wanneer noodzakelijk, het loslaten van ondermijnende en belemmerende gedachten constructen waarop je je keuzes op baseert en vervolgens actie onderneemt . Organisatie bewustzijn is het collectief manifest van het dit bewustzijn. Het tweede sleutelwoord is grijs ziekteverzuim; de ziekmelding waar een mystieke zweem van twijfel en legitimiteit om heen hangt. De aanleiding van de ziekmelding is valide, een stevige griep bijvoorbeeld, maar het gaat vooral om de duur van het verzuim die niet meer in verhouding staat.

Dan komen we natuurlijk op de titel van dit stuk "Organisatie bewustzijn & grijs ziekteverzuim". Wat hebben deze twee zaken met elkaar te maken zou je misschien denken. In mijn optiek alles. Zoals de onafscheidelijkheid van oorzaak en gevolg; de wet van causaliteit. Het gaat dus niet over de schuldvraag mbt dit onderwerp maar ik nodig je uit om andere verbindingen te exploreren mbt dit onderwerp.

Als we nu organisaties bekijken als levende energiesystemen wat bedenk je dan hierbij? Welk beeld zie je dan voor je? Kan je er wat mee of kan je er niets mee? Om het misschien wat dichter bij jezelf te brengen wat voor energieveld draag jij met je mee en hoe ervaren anderen jouw energie? Ooit stilletjes een andere caissière gekozen omdat die andere dame of heer een wat ongemakkelijk gevoel bij je naar boven bracht maar je kan het niet echt concreet benoemen? Hoe je gevoelsmatig vaak onbewust op een feestje de mensen benaderd met wie je denkt het eerst een praatje mee te maken en met wie niet? Al om al wat ik wil zeggen is dat het ene mens wat gevoeliger is voor het oppikken van de energie van de ander en je hebt ook mensen die dat in mindere mate of niet oppikken.

Van uitgaande van dit beeld komen we op het energieveld van een organisatie. Een optelsom van alle energiestromen van iedere medewerker en management lid in een gedeelde werkomgeving. Energie werkt vanuit een bewustzijnlaag. Om je een mooi voorbeeld te noemen van een organisatie die hier uitstekend bewust mee omgaat is de organisatie Google. Alle medewerkers werken er 4 dagen en de vijfde dag is een creatieve dag waar de medewerkers op aangename en vermakende wijze worden uitgedaagd om hun creativiteit te stimuleren. En dat is de energie stroom die Google bewust stimuleert door het creativiteits bewustzijn te prikkelen en uit te dagen bij de medewerkers. Of te wel de drijvende kracht en het succes van deze organisatie. Op creatieve manier inspelen op de markt en daar een aantrekkelijke vorm aan te geven. Inspelen op de innerlijke kwaliteiten bij medewerkers maar ook management onder elkaar, iets wat ook langzaam het Nederlands ondernemers bewustzijn, profit als non profit, bewuster maakt meer te investeren in de intrinsieke wereld van de medewerkers ipv de zoveelste reorganisatie af te kondigen terwijl de vorige nog actueel is.

Wanneer je iedere dag werkt en datgene doet waar je goed in bent en je hebt een werkgever die zorgvuldig het beste van iedere medewerker poogt te stimuleren, te faciliteren en met respect behandeld roept toch bijna een "te mooi om waar te zijn" beeld op!

 

Is het mogelijk? Ja, en volgens de eerste hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenrode de heer Paul de Chauvigny de Blot*, is het een serieus alternatief voor de wijdverbreide managementstijl die alleen op winst, marktwerking en efficiency is gericht. Het gaat dus niet over zweverig doen met z'n allen op de werkvloer maar een business model neer te zetten waarbinnen idealisme en realisme een vruchtbare wisselwerking met elkaar aangaan.

Een organisatie waarbij het menselijk potentieel en het streven naar een corporatief bewustzijn niet op de voorgrond staan, worstelen met zichtbare en niet zichtbare conflicten waarbij het uiteindelijke menselijk veto zich vertaald in grijs ziekteverzuim of zelfs staking.

Het grote deel van het ziekteverzuim in Nederland is grijs. Maar als we dat statistisch weten hoe komt het dan dat we blijkelijk in die kleur willen blijven? Het levert geen winst, geen efficiency op, het kost de samenleving onnoemelijk veel geld en toch worstelt menig organisatie met de gevolgen van het in stand houden van deze kleur? Uiterlijke en innerlijk strijd & dualisme prevaleren om onze eigen onzekerheid en angst niet te voelen en vooral niet in verbinding te staan met een ander, onze medemens. De kostbare energie in te zetten om de ander ongelukkiger te maken met de illusie dat het jouw gelukkiger zal maken. Een organisatie die niet oprecht waarde creërende energie stimuleert, deelt en verspreid ontwikkeld een pathologische werkomgeving voor zichzelf en de medewerkers met alle gevolgen van dien. En dan benoem ik nog even de eventuele gevolgen niet voor de klanten. Denk hierbij aan prestatie gerichte organisaties zoals callcenters, waar de focus op werkdruk en kwantiteit ver boven het menszijn uitstijgt. Het personeelsverloop binnen deze sector zal uw fantasie overtreffen.

Angst om te veranderen! Daadwerkelijk je handels motieven op essentie & intentie te onderzoeken of het een duurzame bijdrage zal leveren voor jezelf maar ook voor de ander. Moed om de organisatie anders te modeleren en het menselijk geluk belangrijker te vinden dan de angst voor het onbekende, het verliezen van macht over de ander, verlies van identiteit en het onbekende in de mens zelf aan te gaan en te veranderen waar nodig is, om aan een organisatie met bezieling te willen bouwen met elkaar waar integriteit, openheid, dialoog, samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en creativiteit de kernwaarden zijn. Voor sommige mensen een spookbeeld, voor de ander een lang gekoesterde ideale werkomgeving.

Maar wij zijn een lerend wezen en dezelfde zorgvuldigheid, respect en begeleiding hebben ook wij in ondernemersland nodig om dit, voor sommige, nieuw leerproces in te gaan waar resultaat manifest wordt door onze innerlijke waarde creërende verandering.

Mvg,

Collective Talent Company

Note: Business spiritualiteit uitgeverij Ten Have ISBN 978 90259 57926

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk