Steunfonds Willehalm Stichting opgericht

Op Sinterklaasdag is op Facebook een steunfonds opgezet ter ondersteuning van de activiteiten van de in 2005 bij de KvK te Amsterdam ingeschreven Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut.


4554008074?profile=original


Deze stichting is genoemd naar de titel en hoofdfiguur Willehalm (zie beeld) van de nog steeds niet in het Nederlands vertaalde epos van Wolfram von Eschenbach, de dichter van het graalverhaal Parzival, waarvoor volgens het door de stichting in 2009 uitgegeven onderzoek “Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus” van Werner Greub deze Willehalm de zegsman zou zijn geweest.  Het doel van de Willehalm Stichting is om de naam van deze roemrijke paladijn van Karel de Grote, stichter van het oorspronklijke Oranjehuis in Zuid-Frankrijk en beschermheilige van de ridders hoog te houden, door o.m. de graalimpuls van de 21ste eeuw te verwezenlijken, dwz. de omvorming van de op egoïsme gebaseerde wereldeconomie in een die op altruïsme, broerderschap is gebaseerd (zie daarover de recente publicaties “De rechtvaardige priis – Wereldeconomie als sociale organica” en “Geldordening als bewustzijnskwestie – Een nieuw financieel systeem vereist een nieuw beschavingsprincipe” van Herbert Witzenmann). In samenhang daarmee werd deze zomer tijdens het Novaglobe symposium te Ruigoord getracht door de presentatie van het boek met verluchtingen van Jan de Kok De Deugden – Jaargetijden van de ziel” onder de titel “Een nieuw hoffelijkheid” een beweging  ter bestrijding van de nieuwe hufterigheid in het leven te roepen. Al eerder dit jaar werd in New York City op de BookExpo America het boek "911 :  The Accusation – Bringing the Guilty to Justice” van Dr. Slobodan Mitric gepresenteerd. Begin volgend jaar hoopt de stichting diens onthullend boek over de ware achtergrond van de moord op Theo van Gogh uit te brengen. 

Om deze en andere projecten - waaronder het oprichten van een moderne Willehalm Graalridderorde als aanvulling op de militaire Willemsorde, die gebaseerd is op de militaire successen  van deze eerste Frankische Willem van Oranje in zijn strijd tegen de Moren - te helpen verwerkelijken is het steunfonds opgericht. Voor verdere informatie, zie svp. het steunfonds zelf (RJK).

P.S. Al eerder heeft de Uitgeverij Willehalm Instituut een steunfonds opgericht voor haar ook in geldnood verkerende schrijver Slobodan Mitric met een eigen bankrekening waarop bijdragen kunnen worden gestort om hem in staat te stellen o.m. het nieuwe boek over Theo van Gogh te voltooien. (zie link onderaan)

4554008253?profile=original

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk