uitgave boek 'Doen vanuit Zijn'

Graag wil ik jullie attent maken op het verschijnen van mijn boek 'Doen vanuit Zijn'.

De ondertitel luidt: 'Baan je eigen weg in het veld van onbegrensde mogelijkheden.'

Een verhelderend, inspirerend doe-boek over hoe je je ware aard kunt ontdekken en je potentieel als mens volledig kunt ontwikkelen!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk