Van verandering naar transformatie (4)

Lieve lezer,In ons leven kunnen we aan verandering toe zijn. Er is iets waar we niet helemaal tevreden over zijn en dat we anders zouden willen. Dan kunnen we stappen ondernemen waarmee we de verandering mogelijk maken. We kunnen onze gedachten of gedrag veranderen. Oude gedachten vervangen door nieuwe, ons voornemen om iets niet meer te doen, of op een andere manier te doen.Soms kan het lijken of we dat van buitenaf of van bovenaf bezien. We analyseren, we beoordelen, we bekritiseren en denken te weten hoe het eigenlijk zou moeten. En na een tijdje vragen we ons af of het wel gewerkt heeft. Doen of denken we toch weer als eerst.Verandering wordt transformatie wanneer het effect van de gedachten of gedragingen gevoeld worden, zoals ze zijn, zonder oordeel. Het verliest dan zijn kracht. Transformatie vindt plaats door de omzetting. Voor veel mensen lijkt dit moeilijk, maar is in feite het meest gemakkelijke. De moeilijkheid zit meestal in de weerstand, niet in de transformatie. Die gaat vanzelf. Welke bereidheid heb jij?Een hartegroet van Wonieka© Wonieka A. MeuterPS: de voorgaande blogs over veranderen kun je vinden op http://intuitief-leven.blogspot.com
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk