Verlicht-zijn ook voor jou?

Lieve lezer,Verlichting en Verlicht-zijn is van alle tijden. Elke tijd kent zijn eigen vorm van Verlichting naar wat het bewustzijn van de mensheid vraagt. Verlicht-zijn ligt dichterbij dan ooit. Is niet langer voorbehouden aan een enkeling, die je zou moeten volgen of die verlossing zal schenken, zo dat al ooit mogelijk is geweest. Het vraagt ook geen theorieën, lichamelijke discipline of langdurig mediteren in eenzaamheid.Wat het wel vraagt is een verlangen naar een volledig kunnen leven van wie je bent, met daarbij een oprechte bereidheid alles te aanvaarden wat op je pad komt en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Als alles in je ervaren kan worden ben je vrij. Als alles aan het licht is gekomen, ben je Verlicht. Als je het niet meer nodig hebt om je identiteit ergens aan te ontlenen. Ook niet aan je Verlicht-zijn. Dan wordt Verlicht-zijn tot iets gewoons. Dat geen andere kleding vereist, volgers of een speciale zetel. Dan kan iedereen Verlicht zijn ongeacht zijn beroep of status.Velen hebben zich beelden gevormd over hoe Verlichting er uit ziet. En dan kan het weleens onbereikbaarder lijken te zijn dan het is. Iets dat (nog) vele levens vraagt en de buurvrouw niet zou kunnen zijn. Wat betekent Verlichting in jouw leven?Wordt vervolgd.Een hartegroet van Wonieka© Wonieka A. Meuterhttp://intuitief-leven.blogspot.com
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • Lieve Ronald,
    Voor mij betekent Verlicht-zijn dat er niets is dat niet aan het licht is geweest. Dan is er geen duisternis meer in je, want er is niets dat er niet mag zijn of afgewezen wordt. Als je nog ergens boven wilt staan, breng je nog een afscheiding aan tussen goed of fout, licht en duisternis. In Verlichting zoals ik het ervaar is er een gebeuren, iets is. Dat gaat nog wat verder dan wat jij beschrijft.
    Een hartegroet van Wonieka
This reply was deleted.