Wat betekent geld voor jou?

In de huidige tijd is het goed om te kijken wat het thema Geld met ons doet. Als we heel eerlijk kijken naar onze relatie met geld dan ontdekken we veel over onszelf.

Geld is een ontzettend belangrijk thema in ons leven. Of je het nu wel of niet hebt, je ontkomt er niet aan in onze maatschappij.

Mijn uitdaging is niet om met geld om te gaan, maar te onderzoeken wat het voor mij onbewust betekent. Dat is waarschijnlijk ook jouw grote uitdaging. Staat geld voor jou gelijk aan Status? Vrijheid? Veiligheid? En als je GEEN geld hebt, heb je dan geen vrijheid? Geld staat voor wat wij er aan toewijzen, voor de rest is het waardeloos papier en metaal.

Verantwoordelijkheid nemen

Met geld leren omgaan is feitelijk verantwoordelijkheid nemen voor de échte betekenis. Pas als je beseft dat geld jou een identiteit geeft kan je deze kennis inzetten voor wat jij er mee wilt. Wellicht dat je je op een andere manier veilig kan voelen! Dan kom je los van je identiteit en kan je, als je wilt, nieuwe keuzes maken met betrekking tot bv. werk en carrière!

4554021466?profile=originalWil jij in dit proces stappen zetten en kan je dit niet alleen? Ik kan je hier eventueel bij begeleiden of meer specifieke informatie geven over jouw situatie. Ook staat er bij "inspiratie" op mijn website een serie boeken hierover.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk