Wat betekent spiritualiteit voor jou?

 

 

Bij aanmelden op deze site geef je antwoord op enkele vragen. Hier zijn wat antwoorden die mensen gaven op de vraag Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit is 'ZIJN'

Groeien

Bezieling van alledaags denken, spreken en doen.

Alles wat zich in het leven voordoet.

bewust Zijn

Jezelf zijn.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit je hart

Leven als een bewust mens.

Inhoud geven aan je levensmissie

eenheidsbewustzijn tussen mens, aarde en het Al

goed geaard dagelijks leven

Zijn wat je bent

Geestelijke bewustwording en vernieuwing.

in contact zijn met wie je werkelijk bent.

loslaten en daarin houvast vinden

je hart volgen

Leven en werken vanuit gevoel.

Leven vanuit mijn hart. Het gevoel zegt me wel dat het goed is!

De gedachte dat alles met alles verbonden en één is en van daaruit handelen.

Leven vanuit Zijn.

Reden van bestaan.

contact met de inspiratiebron mezelf zijn

Betekenisvol leven / Waardevol leven.

Mindfulness, ontwikkeling, groei, inzicht en zingeving.

Mijzelf leven

Vanuit mijn hart mede de wereld vormgeven

Alles is één.

Je leven krijgt opmerkelijke wendingen en wordt gemotiveerd in beweging gezet, als je luistert naar wat je wezenlijk inspireert en als je daar gehoor aan geeft.

Vanuit het ware zelf in harmonie leven met onszelf , met anderen en met het oneindige.

Een pad waarin wij ons eigen geluk kunnen sturen, iets wat ons duidelijkheid kan geven, het antwoord wat we eigenlijk al wel weten, maar door de duidelijkheid van de kaarten die extra bevestiging krijgen.

De kern van ons bestaan

ingang tot mijzelf

Verbondenheid ervaren met elkaar, heden en verleden. Liefde.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit bewustzijn.

zijn wie je werkelijk bent

veel

Spiritulatiteit is mijn essentie, het is mijn levenswijze, De verbondenheid met het Al, waar mijn inzichten vandaan komen.

Leven vanuit hart en ziel met compassie voor jezelf en anderen. Een diep weten dat we allemaal liefde zijn.

Het je bewust zijn van je goddelijke afkomst en hiernaar te handelen in licht en liefde

Met 2 benen vast op de grond staan.

terug naar de oorsprong

Spiritualiteit is eigenlijk een woord wat heel vaak overal voor wordt gebruikt, behalve.... voor heel gewoon met de voeten op de grond, eenvoud en je leven leven met je hart op de goede plaats.

Bij jezelf thuiskomen

het is de adem van mijn leven.

Spiritualiteit is voor mij geestelijk vermogens waarnemen en integreren in alle facetten van het (dagelijks)leven.

alles

Spiritualiteit is voor mij een soort dagelijkse oefening. Een oefening in het 'steeds vaker' zinvol met het leven en andere mensen om leren gaan door 'steeds vaker' open te staan voor hogere waardes van het leven.

Leven en werken in verbondenheid met het licht en begrijpen dat er niet alleen een materiele maar een veel omvangrijkere niet-materiele werkelijkheid is waar we allemaal deel van uitmaken, die ons beinvloedt en waarop wij van invloed zijn.

Spiritualiteit staat voor mij gelijk als bewustworden van: meZelf, anderen, het Leven, continu groei, open-Zijn, leven vanuit je hart, je wezenlijke bijdrage leveren vanuit je kern. En is waar vanuit ik leef, geef en werk.

Een extra dimensie aan mijn dagelijkse leven en misschien wel het belangrijkste in mijn leven.

Being connected with the Universal Consciousness.

Is voor mij je verbinden met het geheel waar je deel vanuit maakt. In het dagelijks leven betekend dit voor mij steeds meer oefenen in zachtheid en mededogen in de weg die ons voert naar de bron waar we ooit allen zijn ontstaan

Alles en niets...

het is de richtingaanwijzer voor mijn leven.

De basis en ondersteuning van alles.

Spiritualiteit betekent voor mij nieuwsgierig zijn naar dat wat er is, durven kijken en leren. Bewustzijn. Groei.

Leren te leven vanuit mijn pure zelf. Zonder oordeel. Naaste liefde, respect voor alle levensfacetten. Anderen laten voelen dat ook zij het pure licht zijn en hun unieke plek in het geheel innemen.

Spiritualiteit is de erkenning en beleving van de geestelijke wereld, van iets dat groter en hoger is dan wij. Ik noem dat God. Het uiteindelijke "doel" is het worden zoals Christus

Manier van lezen. bewust leven

Spiritualiteit betekend voor mij het bewust erkennen van de spirituele impuls als mijn authentieke zelf, in tegenstelling tot een afgescheiden identiteit.

Vanuit een vrije positie de juiste respons op het juiste moment te hebben...soort spitiruele timing waardoor het moment en de mensen erin op een hoger platform komen.

Samen met anderen vanuit nieuwe hogere waardes de toekomst creëren

Bewustwording en zingeving, waardoor je doet waar je hart ligt en meer gaat betekenen voor anderen.

leven in verbinding in wederzijds respect

Weten dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dat in elk van ons het goddelijke aanwezig is. Me gesteund voelen, wetenm dat ik er niet alleen voor sta.

Spiritualiteit is (leren) leven vanuit je persoonlijke drijfveren. Met respect voor jezelf, anderen en je omgeving. Neem beslissingen vanuit je hart. Vertrouw er op.

Spiritualiteit betekent voor mij het in contact zijn met de energie in mezelf, de ander en de omringende omgeving en vanuit deze energie te handelen of juist niet te handelen.

Werken aan mezelf en anderen hier mee kunnen helpen.

eenheidsbewustzijn, ethiek, esthetica, open mind, dancing soul, dit zijn kernbegrippen binnen het oneindige kader van ZIJN terwijl ik hier op aarde ben.

De manier van leven voor mij en volgens mij voor iedereen op deze mooie aardbol!

Spiritualiteit betekent voor mij bewust leven. En ook anderen aansporen om dat te doen. Trachten om het leven zo prettig mogelijk te maken voor jezelf en evenzeer voor alle mensen om je heen. Het betekent voor mij respect hebben voor mens,dier en natuur, en streven naar zo min mogelijk oordelen over anderen. Het betekent ook ruimte en rust nemen om de verbinding met de wereld om me heen te voelen.

Het broodnodige waar elk mens toegang tot zou moeten hebben, ware het niet dat dit ons zoveel mogelijk ont-houden wordt... Spiritualiteit betekent voor mij: bewustwording en ontwikkeling van mijzelf door mij als wezen te verbinden met de Bron, het All, mijn hoger zelf..Hoe je het ook noemt, om te komen tot een "thuiskomen in mijzelf" en daardoor in een betere verhouding kunnen staan met de wereld om mij heen. Zodoende als "mens in wording :-)de bereidheid te ont-wikkelen mijn talenten in te zetten voor het grote geheel.

Met de voeten op de grond op een zorgvuldige manier met elkaar omgaan en het het beste in onszelf en elkaar activeren!

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Uit: ' A Return to love'  van Marianne Williamson, 1992 (Paperback

gevoel met alle zichtbare en onzichtbare dingen om je heen, iintuïtieve ontwikkeling, verbondenheid met je hogere ik of gids, vrede en liefde in jezelf waardoor dit uitstraalt naar je omgeving

een lange weg van zelfrealisatie

Spiritualiteit betekent voor ons van jezelf houden en werken aan jezelf en de kennis die je opgedaan heb uitdragen aan andere mensen. En mensen in hun waarde laten en zien waar ze aan toe zijn.

Leven, groeien, vallen en weer opstaan, dienstbaarheid.

Spiritualiteit is voor mij het volledige leven. Dat ben ik en dat ben jij. Dat is de wereld om ons heen. De energie die ons allen verbindt. Onafhankelijk van ras, geloof en overtuiging.

Het is een manier van leven om spiritualiteit in alle dagelijkse dingen te herkennen.

Zoektocht naar de bron

Mens zijn, GOED doen en goed DOEN, ONTwikkeld in plaats van INGEwikkeld. Samenwerken met het Universum en natuurwetten. Leven en werken met PASSIE, elke dag opnieuw.

Vanuit je hart te durven leven, op zoek naar wie je werkelijk bent, wat is mijn taak.

Being.

de bron van waaruit ik put

Het weten dat je samen een bent, deel uitmaakt van het groter geheel. Dat je moeder Aarde dient te respecteren. Hier in dit leven bent gekomen met een missie.

Mijn weg naar duurzame vrijheid vinden.

Bewustzijn van het eigene van mezelf en anderen. In liefde met kracht je ruimte innemen en invullen.

geestelijk groeien en ieder mens doorgeven hoe mooi het leven kan zijn. meer met je hart leren denken.

Alles, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt

wegnemen van angst, oplossen van problemen

elke dag begint met een open vizier

eerlijk en transparant zijn naar jezelf en anderen en dat in uiting brengen in je werk en je leven

nu voor mij persoonlijk vooral belangrijk dat we... 'het niet over spiritualiteit te hebben, maar een vorm vinden om een verandering / beweging in gang te zetten'

de zin van mijn leven

Jezelf toestaan middels ervaringen te groeien, en het leven beter te begrijpen. Jezelf beter begrijpen. Alles en iedereen in zijn of haar waarden laten. Anderen daardoor betere richtlijnen geven.

leven vanuit verbinding met omniversum, andere mensen.

Spiritualiteit betekent voor mij In verbinding zijn.

Onbewust wordt Bewust, dienstbaarheid aan de medemens. Houden van jezelf, zodat je kunt spiegelen, reflecteren aan elkaar. Ieder mens is uniek en heeft latente gaven, ontdek daarom je schatkamer van je ziel.

De wereld vanuit de ziel beleven is een wereld van liefde beleven.

Een groeiend inzicht via gevoel en intuïtie, een afgestemd zijn op een hoger bewustzijn en het besef dat er communicatie is tussen het universum en individu

Being touched by the grace of Jezus Christ

Behulpzaam zijn en toch goed voor jezelf zorgen, de behoeften van anderen begrijpen begrip tonen. Inzicht bieden.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit en met de bron van alle leven, god, het licht, de heilige geest, de geest die heel maakt, het ware Zelf

mezelf herinneren dat ik Liefde ben

Heel het leven is doordrenkt van Spiritualiteit. Spirit is voor mij de bron van alles, de oorzaak van al het leven. Hoe meer je je ego kunt los laten, hoe meer je je eigen spiritualiteit kunt toe laten. Hierdoor leef je vanuit stilte, rust en vertrouwen.

Zelfonderzoek - Wie ben ik?

Spiritualiteit betekent voor mij steeds meer thuiskomen bij mijn eigen kern.

Zijn zoals we zijn

Dat je je gevoel gebruikt om te voelen, hoe het met de rest van de wereld is ten aanzien van jezelf en andersom. Je verbinden met de ander.

heel dicht bij de liefde blijven en vanuit daar leven

Spiritualiteit is verweven in mijn leven vanaf het moment dat ik mij hier bewust van kon zijn. Spiritualiteit is niks zweverigs, integendeel, juist heel aards. Iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt is voor mij niet spiritueel. De Daila Lama daarintegen is voor mij het schoolvoorbeeld van spiritualiteit.

Spiritualiteit: ons herinneren wie we werkelijk zijn - met elkaar bouwen aan een nieuwe wereld.

een holistische benadering.

Spritualiteit is voor mij het grotere geheel, de verbanden en verbindingen tussen al wat is. Het geheel van kosmische / natuurwetten waarmee we te maken hebben. En vooral hoe ik me daarmee verhoud en kan verhouden.

In contact komen met je hogere zelf en daardoor verbonden voelen met alles en iedereen en weten wat juist is. Verbondenheid met God.

Hoort bij het leven zoals tandenpoetsen.

Er zijn, je ware ik, en het oneindige waar je deel van bent. "Even je hoofd de touwtjes uit handen nemen".

Weten dat we allen al spiritueel zijn. We zijn allen EEN. ik will de weg naar mijZelf weer ont-dekken.

holistisch leven

leven

Aandacht en verdieping in alles wat ik doe of onderneem. Vertrouwen op mijn intuïtie en positieve gedachtekracht.

Aandacht, harmonie, bewustzijn, liefde en authenticiteit.

heelheid

dat betekent voor mij, een open hart, eerlijk, kwetsbaar maar in mijn kracht. Door op deze manier anderen te ontmoeten nodigen we elkaar uit om onze hoogste potentie te leven vanuit vreugde, lichtheid, liefde en dankbaarheid.

Groeien op persoonlijk en zakelijk vlak. Het verwezenlijken van mijn volle potentie lichamelijk, emotioneel, mentaal en in bewustzijn. Anderen daarin mogen ondersteunen. Groeien in verbinding met de ons omringende realiteit door middel van communicatie, interactie in een Hoger Bewustzijn.

Dankbaar zijn voor iedere nieuwe dag en deze vol verwondering tegemoet treden. Ervaren van rust en energie in mijn lichaam. Vertrouwen op mijn intuïtie.

Verbondenheid met je eigen innerlijke bron en daar verbonden zijn met al wat leeft.

Bewustzijn of bewust worden van waar het leven over gaat. Besef en bewustzijn van de verbinding van alles met alles= bewustzijn van mijn deel zijn van een geheel en hoe dat mijn leven stuurt

Bewustworden door naar binnen en naar buiten te kijken met als doel balans en passie te vinden

Spiritualiteit betekent voor mij het volgende:
* de zin van het leven: de Aarde als leerschool, de (snelle) ontwikkeling van de ziel, positieve beïnvloeding van karma
* visie op de toekomst: antwoorden geven op de vraag hoe we als mensen meer een collectief kunnen vormen, als antwoord - of logisch gevolg - van het hier en daar te ver doorgeschoten individualisme
* in het NU leven en het daar - ondanks strubbelingen - toch zoveel mogelijk naar het zin hebben
* iedere vorm van kennis of inzicht die ik door levenservaring heb opgedaan voorleggen aan een ander, zodat ik mijn medemens kan helpen
* vanuit antropologisch perspectief zorgen voor meer begrip en mededogen voor mensen onder elkaar
* zuiver handelen, dus in lijn met wie ik ben
* zoveel mogelijk - dus daar waar het kan - klaar staan voor een ander

Dagelijkse voeding, groei richting mijn doel: verbinding

Spiritualiteit betekend verbonden zijn, met jezelf, de ander en het Goddelijke zoals jij dat verstaat. Ook je dromen waar maken en proberen een leven te leiden dat bij jou past en de wereld een betere plek maakt.

Veilige thuishaven.

alles is ondergeschikt aan de spiritualiteit...op een gezonde manier

Je hebt niet een ziel maar je BENT een ziel, onsterfelijk en creërend.

het is een zoektocht in en naar mezelf

Ik ben bestuurslid van een kerk die midden in de maatschappij staat. Silo in Utrecht: kerk met een stip. Daarnaast ben ik Reiki Master. Spiritualiteit is wat mijn leven betekenisvol maakt. Veel aspecten in mijn werk beschouw ik met een spirituele blik. Daardoor neem ik beslissingen die soms 'apart' zijn maar die vrijwel altijd goed uitvallen.

vrij zijn van voorwaarden en verwachtingen

Spiritualiteit is 'ZIJN'

ontwikkelen op een eerlijke manier verder groeien

Groeien

Bezieling van alledaags denken, spreken en doen.

Alles wat zich in het leven voordoet.

Dagelijks leven

Me laten leiden door mijn intuitie en van hieruit rationele beslissingen/keuzes maken.

De uitdaging om te leven, inspiratiebron om nieuwsgierig te blijven en grenzen steeds verder te verkennen en te verleggen. En bovenal het ervaren van verbinding.

Spiritualiteit vind ik terug in alle dingen die ik doe.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg naar groei en innerlijke kracht en heling.

even onmisbaar als zuurstof

er mogen zijn zoals ik ben, in verbondenheid met al wat leeft innerlijke leiding ervaren

Het is heel bijzonder om energie te mogen voelen en informatie te mogen doorgeven. Dat dit ook nog gebeurd met mijn passie muziek, is een geschenk!

Kunnen zijn met dat wat er is. Plus de combinatie van mijn levensmotto's: 'Niets is vanzelfsprekend' en 'In alles de liefde'.

Als je niet gelooft in samenwerken, kijk dan eens naar wat er gebeurt wanneer een wagen een wiel verliest

vrede vreugde vitaliteit Verlichting

Leven = Spiritualiteit! Spiritualiteit is voor mij zo gewoon als ademen. Het maakt een integraal onderdeel uit alle facetten van mijn leven en kan me dan ook mijn leven, of mijn kijk op het leven, niet meer voorstellen zonder daarbij spiritualiteit te betrekken.

Veel, al mijn hele leven.

Iets bijzonders en het is oneindig.

spiritualiteit is het uiteindelijke besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. dat we van oorsprong allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron. Dat een ieder lessen te leren heeft in dit leven en dat een iedere die zich in jou leven manifesteert hier is om jou daarbij te helpen en vice versa.

Spiritualiteit heeft betrekking op al het immateriele en spiegelt zich in het materiele leven.

verbinding ervaren met mijzelf, de natuur en anderen.

baha'i, leven, natuur, filosofie

Leven vanuit mijn kern in verbinding met de kosmos, de universele levensenergie. Daarbij word ik geholpen door mijn gidsen. Dromen, rituelen (sjamanisme) zijn voor mij belangrijke informatiebronnen, energiebronnen.

Verlichting leven en dat betekent voor mij: Zijn bij hoe het is. Niet meer en niet minder. Dan is er ruimte en de vrijheid te doen en te laten wat nodig is.

is genieten van de kleine dingen des levens en stilstaan bij wat echt belangrijk is.

Bewust leven, geestelijke voeding.

Spiritualiteit is voor mij levensadem die essentie zichtbaar en daarmee bereikbaar kan maken .

Buiten de kaders blijven denken en voelen en daarmee op eigen pad proberen te blijven en wenselijke groei te mogen ervaren.

alles, alles wat is, liefde zijn en liefde ervaren / voelen... bewust dit gaan ervaren... vertrouwen een toverwoord !!

DE bron van alles

Luisteren naar lichaam en ziel. Qi is de kracht des levens

Verdieping in de mens

Een bron van rust en reflextie.

In verbinding staan met jezelf en je omgeving in het NU.

Het gaar er niet om wie je denkt te zijn... Het gaat er om, ben je bewust dat je denkt te zijn wie je echt bent...

leven in de naam van liefde

Delen van liefde. Leef het leven en kijk wat er op dit moment zich voordoet

een van de weinige mogelijkheden in de wereld om met minimale middelen ontzettend veel te bereiken voor gigantisch veel mensen

het stroomt door mij, met dank aan de mij omringende goddelijke krachten in nederigheid...

een nieuwe way of life

inzichten in het proces van gebeurtenissen die je hebt ervaren. Hoe hier mee om te gaan, hoe dit kan worden veranderd. Je kracht gebruiken die in je zit.

Bezig zijn met meer dan wat op aarde aanwezig is.

Leven is spiritualiteit in de ruimste zin van het woord , echter volledig en stevig met beide benen op de grond !

Spiritualiteit betekent voor mij dat de werkelijkheid die ik nu ken groter is. Spiritualiteit is een ontdekkingsreis naar/in mezelf.

Jezelf ontwikkelen vanuit de kern van jezelf in de puurheid waarmee je geboren bent. Zodat je leven makkelijker wordt omdat je vrijer wordt en beperkingen overmeesterd. We zijn de verantwoordelijke Co-creaties van ons leven. Het bewustworden van wie je bent als ziel en in het geheel in eenheid met alles.

bewust Zijn

Jezelf zijn.

Openstaan voor positieve energie om me heen. De bijzondere gebeurtenissen/gevoelens tussen hemel en aarde, en gebruik maken van wat bij mij past, waar ik mij goed bij voel.

liefde, verbinding en eenheid, alles is liefde en in liefde wil ik samen zijn, ik ben de wereld en eigenlijk ook slechts een klein stukje van mezelf, ik ben mijn eigen verantwoordelijkheid, net als alles om mij heen. Ik kies er voor licht te verspreiden en in de samenleving bij te dragen aan het herinneren en verbinden aan de kern.

levenswijze

Spiritualiteit betekent voor mij een diepere betekenis van het leven. Er is zoveel meer dan alleen het aardse bestaan. Al die seintjes die je gegeven worden, de levenslessen die op je pad komen en de bijzondere mensen die je kunt ontmoeten, dat is echt een bijzondere aanvulling op het leven.

Spiritualiteit is voor mij het leven leven in je essentie. Spiritualiteit is een waardevol leven leiden, in Liefde. De wereld een mooiere plek maken waar mensen zich thuis voelen en het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn.

Leven in het hier en nu. Het leven kan een ware inspiratie zijn vanuit iedere richting wanneer je toelaat. En je hebt het vermogen om elkaar te inspireren. je zult jezelf steeds meer zien bewegen in de richting van verdienstelijkheid zodat wij in diepere verbondenheid samenkomt. Naar mijn inziens vraagt het van je dat je je keuze gebruikt om binnen in jezelf te Helen. Ontwikkel daarom je bewuste keuze, je bewustzijn, je vermogen je te verbinden, je passie en wil voor leven en verbondenheid...zodat je kunt ontwaken in je compassie, vergevingsgezindheid en acceptatie van al wat is.

Alles en niets

Verbonden zijn met iets groters dan wij mensen. Bewustzijn kunnen benutten en daarmee nog meer richting geven aan m'n leven.

Spiritualiteit is voor mij mezelf ontdekken in alle essenties. Spiritualiteit is in mij en verbindt mij met de wereld om me heen. Het is een levenslange ontdekkingsreis in mezelf. Het fundamentele bewustzijn dat verder gaat dan de zintuiglijke waarneming.

Levenswijze, gelukkig zijn, dicht bij je zelf blijven. Je zelf ontdekken wie je echt bent

Spiritualiteit is voor mij een manier om heel dicht bij het echt ik te komen. Bij wie ik echt ben als persoon.

Dat ik meer vanuit mijn hart doe dan vanuit mijn hoofd voelen is belangrijker en dat heeft alles te maken met spiritualiteit.

Vanuit het weten: er is geen verschil. De verbinding in jezelf maken, naar de ander en global gaan.

het loopt als een rode draad door mijn leven.

Groeien, Verdiepen, Verruimen, Accepteren. Eenwording. God.

Leven zonder strijd

Spiritualiteit is voor mij verdieping, verbinding.

je zelf kunnen zijn,je zelf ontwikkelen,spiritueel betekend voor mij gewoon genieten van het leven in het hier en nu Als je een gelukkig leven wil leiden, stel jezelf een doel en laat het geluk niet afhangen van andere mensen of dingen.

Stilstaan bij de wonderen van iedere dag, zonder dat stilstand achteruitgang wordt.

Elke dag een feest,financieel onafhankelijk,the sky is the limit,meten=weten=groeien,

je blijven verwonderen over je bestaan

Ademen en leven met hart en ziel vanuit mijn eigen Spirit

In begin van mijn leven werkte mijn gevoeligheid tegen en nu werkt het in mijn voordeel. Ik maak gebruik van mijn eigen gevoeligheid om anderen tot hun kern te brengen.

Levenswijze.......

Je bewustzijn van het feit dat alles om je heen energie is. Je kunt aandacht besteden aan iets wat energie zuigt of aan iets wat energie geeft. Je bewust zijn van de keuzes die je maakt en wat voor effect dit kan hebben voor je functioneren binnen deze maatschappij.

het runnen van mijn eigen bedrijf,mijn eigen spirituele winkel.

Voluit en volledig aanwezig zijn op aarde en alles ervaren als ware ik in het paradijs.

Spritualiteit betekent voor mij volop in het leven staan met heldere aandacht voor mijn ware zelf.

Spiritualiteit betekent voor mij bij de kern van dingen komen, de kern van dingen zien/ervaren

De weg naar mijn kern, vanuit die ik anderen ontmoet. Het grote geheel niet uit het oog verliezen.

Het leven leven vanuit de bron! De bron is het leven zelf. Mijn eigen ervaring van mijn avontuur van terminale kanker naar schoon op eigen kracht is dat ik de tekens die het leven geeft heb leren te begrijpen. Dat in alles een boodschap verborgen zit om je verder te helpen op je pad. Het leven laat je letterlijk zien wat je nodig hebt, mits je het leven kunt "verstaan." Als je de tekens verstaat, kun je altijd de weg terugvinden uit het donker en terugkeren naar het licht. Voor mij is spiritualiteit niets anders dan heel goed met je beide benen stevig op de grond, met een vertikale connectie met het universum, en je volledig bewust zijn van je enorme oneindige potentieel, en daarnaar handelen. Zonder angst maar in vol vertrouwen leven in overgave aan het leven zelf! Alles kan , echt alles kan als jij het laat gebeuren. ( terug van BH kanker stadium 4B naar 100% kerngezond,)

het onderzoeken van 'wie ben ik? '

'A way of life' - geeft inspiratie aan mijn eigen ontwikkeling

Thuiskomen, als kind was ik al extreem hooggevoelig nu noemen ze dat een Nieuwetijdskind/Indigo kind. Ik ben inmiddels zover gegroeid dat ik op een zeer hoog niveau met energie mag werken. Spiritualiteit is groeien en jezelf steeds beter en mooier ontdekken

Een universele eenheid zijn met alles en iedereen.

Spiritualiteit is essentieel in mijn leven omdat het me besef geeft van mijn groei en doel in het hier en nu!

Een verborgen energielaag die tastbaar aanwezig is maar toch niet voelbaar voor iedereen.

Spiritualiteit is terugkomen bij jezelf, je kern en tegelijk de verbinding maken met alles en iedereen terwijl je toch in je eigen kracht blijft staan.

Het gebruik van gevoelens en ingevingen in het dagelijkse leven bij het nemen van beslissingen.

Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Kortom: ik adem spiritualiteit. Spiritualiteit is ruim 15 jaar een deel van mijn leven geworden. Mijn levensvisie.

Ik leef helemaal naar mijn gevoel en probeer zoveel mogelijk mijn verstand uit te schakelen waardoor ik me het beste kan laten leiden door het leven

naar de essentie van het zijn gaan

het grootste leerproces in mijn leven verbinding met het goddelijke

open staan voor gevoelens

Uitdaging om 'hemel 'en aarde te verbinden. Combinatie leggen tussen zijn en zin. Verhalen als beeldtaal. Verbinding tussen mensen.

belangrijk is mijn leven en werken, vanuit de spiritualiteit ontstaat voor mij kracht, wijsheid en een diepe verbondenheid met alles wat is.

Innerlijke rust ... één zijn met natuur, 'geloof ' en medemens ... samen herbronnen en naar hogere waarden groeien ... innerlijk gedeeld geluk die deuren opent ... en ons samen doet groeien in ons bewustwordingsproces ... een sa'mens'pel waarin het woord 'mens' centraal staat ...

Vertrouwen op je intuïtie,geleid door gidsen/engelen/dierbaren die zijn overgegaan.Je ervan bewust zijn,dat toeval niet bestaat en dat alles en iedereen deel uitmaakt van het grote geheel.Het volgen van je zielenpad,waarbij je ego vaak een stap terug moet doen.Oog hebben voor positieve zaken in het leven en de schoonheid van de natuur.Bij dit alles goed geaard zijn/blijven door meditatie:Niet zweverig worden!Zuivere intenties,

Een start van een nieuw positief leven en ben nu benieuwd naar wat dit me kan brengen..

Het is mijn levensstijl geworden om vanuit dit bewustzijn te leven. Het heeft mij geholpen te leven vanuit mijn hart i.p.v. vanuit mijn hoofd

Een levensvisie. Lief zijn voor mens, dier en de natuur. Leven in het Geven, Gunnen en Delen, de spirituele GGD. Beslissen en leven vanuit mijn hart, die laten sturen.

Mijn dagelijks leven staat in het teken van spiritualiteit. En elke dag is groeien. Zo komen er steeds weer nieuwe dingen op mijn pad. Ook nu weer !!!! Het leven is zo eenvoudig,maar niet altijd even makkelijk.

Het betekent een manier van "zijn", van toepassen in je dagdagelijkse leven. Het "verbeter de wereld, begin bij jezelf" verhaal. Of zoals in het gedicht van A. Nahon

It is not only a part of my life, because of looking at things holographicly, it totaly changes the way you look at life.

lees mijn boek, het is mijn levenstaak.

Ben ik aan het ontdekken

Daar heb ik een boek over geschreven: "Spirit in organisaties", een leidraad voor bezieling in organisaties. Het bepaalt in elk opzicht mijn doen en laten prive en zakelijk.

Spiritualiteit is de innerlijke drijfveer die me onafgebroken stimuleert om in samenspel met de ander te worden wie ik ben.

Leven vanuit "Hart gedragen bewust ZIJN" i.p.v . Overleven vanuit "Ego/Angst onbewust DOEN"

Onze relatie met ons zelf

De manier waarop ik in het leven sta. De rode pil in de Matrix.

Ontwikkeling van mededogen en acceptatie. Het aanvaarden dat alles draait om de acceptatie van het huidige moment. Iedereen creëert via zijn gedachten zijn eigen wereld. In basis is iedereen gelijk en heeft dezelfde basisbehoeften en verlangens.

De diepere laag in ALLES

Het geeft zin aan leven en werk, mits goed geworteld in de feiten, in het hier en nu.

Bewust leven en helpen de wereld een beetje mooier te maken, met beide voeten op de grond.

Heeft mij geleerd neutraal te kunnen zijn, zodat dat wat er is er mag zijn in het HIER&NU

spiritualiteit is niet iets bijzonders, het is juist heel gewoon.Geef aan iedere activiteit die je doet je volledige betrokkenheid en maak geen onderscheid tussen de activiteiten. Er bestaan geen meer of minder belangrijke activiteiten.

liefde, vrede en dankbare vreugde door te pogen niet te oordelen.

Verbonden zijn in eenheid.

Kloppend zijn visie, met lijf en leden, met hart en omgeving

Je Zelf zijn en compassie hebben voor anderen. universeel verbonden zijn.

Je hart durven volgen, op ieder vlak van je leven en niet bang zijn maar nieuwsgierig.

verbonden zijn, jezelf zijn, beide benen op de grond staan, positief omgaan met energie.

Groei, Open staan, Luisterend oor, Doorgeven, Meditatie, Stilte, Gevoel, Luisteren naar gevoel.

Persoonlijke ontwikkeling is de basis van succes. Door ’gewoon’ dicht bij jezelf te blijven en door in contact te blijven met het allerdaagse leven ontstaat een ideale voedingsbodem waarop ik mijn inzicht kan verdiepen.

inzicht, overgave, harmonie met de- en jouw natuur bij bewust en ontwikkelings-gericht leven.

zijn wie je bent in verbondenheid met anderen en je omgeving.

Worden wie ik ben

verbinden met alles wat leeft

Licht

Spiritualiteit is leven vanuit verbinding met je spirituele Kern. Niet vanuit beperkende overtuigingen, maar vanuit de Ruimte die je Bent.

dicht bij jezelf blijven

Je in verbinding weten met al het leven.

Er is meer dan alleen een zakelijke benadering. Er is meer dan hetgeen we kunnen zien. Lijnen, verbindingen, lopen anders dan we verwachten.

een middel tot voluit leven

elke ervaring ten volle doorleven

Mij verbonden voelen met alles, wat Leeft.

Mijn pad

Spiritualiteit is verweven in mijn leven en geeft voor mij een werkelijke extra dimensie.

Bewust blijven van je eigen bron.

Dat er meer is tussen hemel en aarde en dat sommige zaken, gebeurtenissen of verhalen niet te begrijpen zijn en je dus beter kan loslaten.

bewust zijn, gemeenschapszin

Het kunnen zien , voelen en doorgronden van iemands zijn en mijn eigen zijn. Het los kunnen koppelen van materiele zaken, het terugbrengen naar de essentie en het geluk in jezelf kunnen en willen vinden.

Bewust leven brengt je in balans en leert je luisteren naar je innerlijk, je intuitie.

veel

De mens wordt in de holistische zienswijze als een 'heelheid' beschouwd van verschillende niveaus: lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Een verstoring van één van deze niveaus heeft daarmee dan ook gevolgen voor de andere niveaus. Spiritualiteit is een onderdeel van mijn balans.

Groeien naar bewustzijn stap voor stap.

Spiritualiteit is het diepe besef dat wij in de liefde en het oneindige bewustzijn één zijn. Wij zijn die wij worden door de aan en of afwezigheid van de liefde voor elkaar en dat geeft een diepe verantwoordelijkheid.

zelfontwikkeling, hartzaken ontdekken en ontwikkelen, samenwerken, samendelen, samenzijn. In liefde en met compassie.

Bewust Wording Ont-dekken Bewust Zijn

Spiritualiteit is de kern waar vanuit ik mijn leven leid, met beide voeten op de grond, en in contact met het grotere geheel. Het is mijn taak als persoon om mijn ziel een stuk groei mee te geven. Ik leef graag naar mijn ziel, mijn hoofd, hart en lijf helpen me daar bij.

Spiritualiteit is jij in de wereld en de wereld in jou. Stap voor stap ontwikkel je kennis en vaardigheden, om te komen tot vervolmaking.

Verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid

authentiek zijn, risico's nemen, de weg van het hart volgen.

Het bewust in contact komen met je geest.

Bewustzijn, God, geluk, het meest practische wat je maar kunt bedenken.

Thuiskomen

Alles is goed zoals het is zolang het maar met een zuivere intentie gebeurd. Voor mij is het een manier van leven waarbij ik de kracht vindt om dingen te doen buiten de kaders van de maatschappij en waarbij ik vooral lekker mijzelf kan zijn.

Spirit en ziel zijn voor mij dagelijks net zo aanwezig als ademen en eten.

dat loopt door alles wat je doet heen. Down to earth blijven groeien,jezelf bteer leren kennen,waardoor je ook de ander beter begrijpt...

Bewust zijn van wie je bent en welke rol je hebt op aarde.

Het proces belopen in herinnering van eenheid van het leven. Jezelf verbonden voelen met alles wat is. Vanuit een verruimd perspectief je leven vorm geven, wetende dat elk moment van de dag een mogelijk is, om nog meer te verruimen.

Het is mijn leven. Ik ben er fulltime mee bezig, en heb er mijn beroep van gemaakt. De kern van mijn activiteiten is dat de splitsing tussen spirit en materie slechts schijn is, wanneer je je geest traint volgens bepaalde methoden.

Het betekent vanuit een goed contact met de aardse realiteit een diep contact aangaan met onze innerlijke bron om te leren zijn en te leren acceptatie dat je bent waar je moet zijn en op deze manier kunnen uitstralen naar alles om je heen.

Via spiritualiteit kom je weer thuis bij jezelf, je oorsprong.

Goed voor mijn geest en lichaam zorgen waardoor ik in contact ben met mijn ziel

Het Beste Wat Er Maar Kan Bestaan...

spiritualiteit toepassen in het dagelijkse leven

Voor mij betekent spiritualiteit kontakt hebben met je innerlijke bron, leven vanuit je hart en bezig zijn met zelfontwikkeling.

Verbondenheid met de Kosmos, Liefde voor alle levende wezens en het pad daar naartoe te groeien

mijn levenspad..mijn zin van het bestaan hier op aarde..mijn missie..

Alles heeft een reden en een pad te gaan

Basis van inspiratie en liefde.

Spiritualiteit zorgt voor de verdieping in alles wat ik doe. Spiritualiteit gaat voor mij over zingeving, een voor mij noodzakelijke levensbehoefte.

weten wie/wat je werkelijk bent.

Leven vanuit levensenergie, in samenspel, verbinding met lichaam en persoonlijkheid. Onderweg zijn in bewustwording. Zowel van waar je leeft, als hoe je wilt leven.

Spiritualiteit betekent voor mij bewust zijn. In verbinding. Vanuit mijn hart. Dus in contact met mijn intuitie en met de energie van alles om me heen.

veel

Het verbinden en samen laten vallen van binnenwereld en buitenwereld en het omzetten van dromen in levenskunst.

Consciousness in action and presence.

Verbonden met de aarde mezelf dienstbaar stellen aan iets groters dan ikzelf. Vandaaruit leef en werk ik. Ik ben iemand die actief spiritueel is. Probeer zo integer mogelijk te zijn. Trouw aan mezelf.

Het leven zelf

Sipiritualiteit betekent voor mij het verkrijgen van inzichten wat ik hier doe en waarom ik hier ben. ik ben me hier dagelijks van bewust.

ben nog zoekende

in verbinding staan met mezelf en de energie om mij heen. In mijn kracht staan.

Volledig mens zijn: verbinding met en erkenning van alle aspecten daarvan. Ego, ziel, hoger zelf.

verlichting

Dat is een vraag waar ik altijd erg over na moet denken, terwijl spiritualiteit voor mij denk ik meer een gevoel is. Juist de balans tussen denken en voelen vind ik erg belangrijk. Wat men tegenwoordig spiritueel noemt, zo noemen de Chinezen de Westerse geneeskunde

Het is de ontdekking om te realiseren dat je eerst onbewust moest zijn in je handel en wandel in het leven om tot inzicht te komen in de werkelijk wondere wereld waarvan wij allen deel uit maken en dat wij alle werkelijkheden zelf creeeren.

Bezieling, zingeving, rust, inspiratie

Spiritualiteit betekent voor mij bewust en praktisch/ aards in het leven staan, alert en verwachtingsvol letten op alle tekenen en voorvallen die mij helpen op mijn pad. In de kleine dingen de grote dingen weerspiegeld zien. Synchroniciteit als basiswet van de levenskunst. En de levenskunst is om steeds weer de balans te vinden tussen het opbouwen van je leven op de aarde en je universele doel. Humor: lachen is de hoogste trilling!

Aan spiritualiteit geef ik op dit moment de inhoud : weten wie je bent vanuit een groter perspectief dan dat van je ego . Oefenen in Bewust Zijn. Meditatie, onderzoeken hoe ik me dieper kan verbinden met mezelf en de ander. Weerstanden waarnemen en merken hoe bewustzijn me daar in kan oprekken. Zijnsorientatie reikt daar mooie oefeningen en inzichten voor aan. Ik geloof in aangesloten zijn op een groter veld waar we allen onze unieke plek in hebben en onze eigen straling mogen laten zien .

Leven in het nu, vanuit mijn hart, in vebinding met mezelf en alles om me heen. Leef het leven licht!

Wijsheid en verdieping, zorgen voor (ontstaan en behoud van) liefde in alle vormen.

dat er meer zichtbaar is dan men ziet

Alles! Vanaf het eerste moment dat ik bewust was zocht ik 'God' De Bron die immanent aanwezig is in het leven. Ik zie het als mijn taak om een bijdrage te leveren om de wereldvrede een stukje dichterbij te laten komen. Wereldvrede ontstaat door zelfrealisatie. Daarom heet ons bedrijf ook Peace in Design

Het leven ten volste leven.

een gezonde mix van dat wat er is en zichtbaar is, en dat wat e is wat niet direct zichtbaar is

Love is in the air

Spiritualiteit betekent voor mij innerlijke groei contact krijgen met mij eigenlijke ik. Bewust leven en dat zo uitdragen om mezelf en anderen te kunnen inspireren.

Ontdekking en sturing in het leven. Luisteren naar je lichaam en je innerlijke stem.

bewustwording, ontwikkeling, persoonlijke groei, collectieve groei, liefde en autonomie.

Een authentiek leven leiden te midden van maatschappelijke hectiek en hysterie.

verbinding

Volop leven waartoe je bedoelt bent

leven vanuit mijn hart, verbonden met God, de Bron en levend vanuit die levenstroom en (scheppings) kracht die alles verbindt en vernieuwt. Zijn. Pure eenvoud, met aandacht aanvaarden van alles wat daar is (mindfull) mijn creatviteit inzetten en samenwerken vanuit het hart, elkaar inspireren.

Het inzicht dat alles met elkaar verweven is, dat alles bezield is en dat voor de overleving van de planeet ons bewustzijn geïntegreerd dient te raken (zelf-bewustzijn

de essentie van je wezen

God vult ons met zijn eigen Geest.

Beseffen dat je een onderdeel bent van een groter geheel

Voor mij is spiritualiteit een leven in verbondenheid: met kosmos, aarde, met alles wat er gebeurt in de wereld en de transisie van onze tijd. Voor mij is spiritualiteit de eenheid tussen het God( delijke), alles wat leeft en mensen ( eigen bron).

bewust zijn, zelfkennis, zelfacceptatie

leven vanuit je hart met jezelf en anderen. Zijn wie je bent. het fundament van Leven.

Spiritualiteit is: 'Vóór de Verlichting: houthakken en water putten

Voeding vanuit liefde. In verbinding zijn met het Alles.

Leven en werken vanuit verbinding met je ziel.

Spiritualiteit is voor ons vanzelfsprekend en een onlosmakelijk onderdeel van wie we als mens zijn.

Een authentieke spiritualiteit is universeel. Ze is niet te linken aan een specifieke cultuur. Ze focust zich op de ultieme bron van alle scheppingen. Ze kan dus niet exclusief zijn want ze heeft als doel de hele mensheid te raken. Elke spirituele leer moet als een brug dienen naar de hoogste scheppende kracht maar mag niet verward worden, zoals het vaak gebeurt, met de scheppende kracht zelf. Wanneer we ons in een spirituele praktijk engageren, is het dus van groot belang ons te behoeden voor haar individuele waarheid en daarin niet de hele universele waarheid te zien.

Mogelijkheden benutten, oordeelvrij leven, de dialoog aangaan, nu leven, inspireren, samenwerken, ondernemen, aanmoedigen, leren

liefde

Voor mij is 'Eenheid' de enige realiteit en daarmee alles van spirituele oorsprong. Op het moment dat we iets buitensluiten plaatsen we het los van de Eenheid en daarmee buiten onszelf. Zaken die mijn pad kruisen en waar mijn aandacht op gevestigd wordt -of waar ik een emotie bij ervaar- hebben mij iets te zeggen en komen wat mij betreft uit één en dezelfde bron. Soms is het meteen duidelijk en zo niet, dan ga ik onderzoeken waar het leven me op wijst.

Met beide benen op de grond verder kijken en denken en voelen dan de neus gemiddeld lang is.Leren verder waar te nemen dan je zintuigen je brengen. Zingeving van binnen uit. Leven in het nu met een open mind.

het betekend nu en hier in totaal homonie zijn met wat er is en wat je bent

Spiritualiteit is voor mij het leven dat ik leef, wat zie ik om mij heen en wat heeft het mij te vertellen. Alles wat ik mee maak roep ik zelf op en is derhalve een projectie van mijzelf in deze wereld. Ik ben de regisseur van mijn eigen leven en heb dus altijd mogelijkheden om te veranderen.

Leven vanuit innerlijke stilte. Erkennen en ervaren dat alles deel uitmaakt van één groot bewustzijn en daarnaar leven. Met het hart in de hoofdrol!

God is de basis van mijn bestaan. Het is voor mij belangrijk om steeds meer vanuit mijn hogere zelf te gaan leven en het lagere zelf los te laten. En daarmee dichterbij mijn Goddelijke zelf/ dichterbij God te komen.

Verbinding met het Goddelijke

Spiritualiteit is het proces dat ik doorleef, en dat mij steeds weer brengt bij de zaken in het leven die er echt toe doen.

persoonlijke groei

Het is mezelf openstellen voor de levenskracht en de energie die volop voor handen is, maar die je op eigen wijze moet opnemen en omzetten in keuzes en daden.

Voor is spiritualiteit het vertrouwen te vinden in alles wat er is. In het zichtbare en onzichtbare

Het onder de aandacht brengen van Ankh energie en het laten voelen en ervaren daarvan in het geven van workshops. Het laten ervaren van de resonantie,s dmv verhoogde trillings overdracht richting 2012. Het Ankh symboliek uitdragen en het gebruik in ere herstellen.

Proberen te leven en te werken vanuit mijn hart en te zijn wie Ik werkelijk Ben.

Bewustwording en groei in je Zijn. Niet als iets wat je doet, maar meer iets dat je leeft iedere seconde vanuit iedere cel, je kunt niet anders!

Jezelf ervaren op harts- en zielsnivo

Goed gevoel

Spiritualiteit is voor mij een onderdeel van het leven. Het is niet iets dat je 'erbij' doet, maar dat wat je bent. Ieder mens is een spiritueel wezen met unieke talenten om het levensdoel te bereiken. Leven in het hier en nu met beide benen op de grond en in contact met al wat is.

Verbonden zijn met alles in het universum en toch uniek... Die verbondenheid inzetten om te groeien als mens, als ziel.

bij jezelf blijven, meditatie yoga

Spiritualiteit is voor mij het in contact blijven met het Universum, de aarde en mijzelf en het besef dat we allen één zijn. Door dicht bij jezelf en je gevoel te blijven en te leren van jezelf te houden ben je beter in staat om iets voor de ander te betekenen.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijks leven, door boeken, gesprekken en persoonlijke invulling van de dag. Ik ben altijd op zoek geweest naar verdieping, naar de zin van het leven, de betekenis van de dood. Spiritualiteit hoort voor mij bij dagelijkse voeding.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit je hart

Leven als een bewust mens.

Inhoud geven aan je levensmissie

Zonder spirit is er geen leven mogelijk, wat zou ik zonder moeten als ik simpelweg niet besta?

Spiritualiteit is NU leven.

Spiritualiteit heeft voor mij als betekenis dat ik al mijn facetten erken, dat ik weet dat ik meer ben dan enkel een lichaam of een geest maar dat het een geheel is wat meer is dan de som van de delen. Spiritualiteit is je eigen evolutie ervaren en bewust zijn van de inhoud van je leven en hoe je leeft.

eenheidsbewustzijn tussen mens, aarde en het Al

We hebben het afgelopen jaar een proces doorgemaakt waarbij we bij meer dan honderd mensen met ernstige psychische klachten een omslag in functioneren zagen: van overleven naar beleven.

in verbinding komen met je missie en in staat zijn om je capaciteiten en rationele vermogens positief in te zetten om je missie te leven. En zo bij te dragen aan de verbinding en afhankelijkheid van alles met alles.

Meer waarden van betekenis dan enkel commerciële, efficiency, schaalvergroting... Medemenselijkheid, meer tussen hemel en aarde, zijn de dingen die onverschilligheid doen versmelten in een glimlach!

goed geaard dagelijks leven

Bezig zijn met energiewerk vormt een steeds groter deel van m'n leven. De basiswaarden ervan vormen voor mij wel al een dagelijkse fundering. Ik zie het als verrijking van m'n leven.

Een manier om tegen het leven aan te kijken en zien dat alles met elkaar verbonden is.

Een manier van leven waarbij de verbinding tussen hart, ziel en hoofd in harmonie is...nuchter, krachtig en zelfbewust en vanuit en met Liefde. Vol vertrouwen je levensweg durven lopen...

Spirituele ontwikkeling gaat voor alles: het geeft richting in mijn leven, sluit aan bij hart en talenten. Geeft verbinding met anderen en laat het ego stap voor stap los. Ook het leven in het hier en nu.

Spiritualiteit is van jongs af aanverweven met heel mijn wezen.

Het leven is fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Spiritualiteit is een gelijkwaardig onderdeel.

Spiritualiteit betekend voor mij in jezelf geloven!

Bewust zijn van jezelf, delen, open zijn en met respect voor de ander een zijn.

In vrijheid verbonden zijn met alles

Begeestering in alles waar ik me mee bezig wil houden, dit ligt dicht tegen passie aan. En spiritualiteit vind ik een manier om als tegenhanger van fysieke zaken en materialiteit mijn en ons leven in balans te krijgen en houden

Alles is met elkaar verbonden.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg van dualiteit naar éénheid!

samen individueel zijn.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact komen te staan met mijn diepere wezen, mij daar laten raken door het Grote Zijn, en dat leidend laten zijn voor mijn handelen met anderen.

Leven vanuit de kern, zuiverheid, eerlijkheid, zonder oordeel, respect.

Zijn wat je bent

Geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Leven vanuit je hart en spreken met je hart. Dat je je eigen kern bent en deel uitmaakt van het universum. De natuur is hierbij een bijzonder onderdeel waarin ik mijn rust kan vinden met wandelen, opladen.

A Course in Miracles

t is nog nieuw voor me

Zoektocht naar zingeving, veel leren, inzicht te verwerven, en vooral inzichten geven aan mensen en bedrijven.

Een verbinding maken tussen aarde en hemel en andersom. Het verenigen van Shakti en Shiva, de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in mij verenigen om zo de creatieve, scheppende kracht te transformeren naar een hoger bewustzijn, maar de aarde is mijn werkterrein.

In verbinding zijn met je zelf, vanuit je ziel durven leven

Het is voor mij een manier van in het leven staan. Wetende dat wat er gebeurd in het leven een reden heeft. Aan mezelf de keus hoe ik hier mee omga.

groei, ontwikkeling en dichter tot je zelf komen

Manier van leven

transformatie, open, nieuwsgierig en eerlijk zijn stil zijn

Het is leven in contact met je hart! In je hart, daar is je plek, waar je ziel ofwel je hogere zelf, of wel de stem van je geweten of wel je intuïtie tot je spreekt. Het luisteren naar je zelf.!

het pad van bewustzijnsontwikkeling met passie volgen

Bewust zijn in body en mind

Spiritualiteit betekent voor mij om zo concreet mogelijk in de wereld te staan, handelend naar het moment dat zich voordoet en altijd vanuit de verbinding met mijn hart en het wereld hart.

Het is de basis van mijn leven.

de ruimte ervaren dat er meer is dan wat wij gewend zijn voor waar te houden.

Groei en ontwikkeling. Het besef dat iedereen en alles een deeltje is van een geheel Zien, Horen , Voelen, Ruiken en Genieten

veel.. bewust leven..

Zonder kan ik niet leven. Het is onderdeel van mijn leven.

het dagelijks leven

Weten dat je meer bent dan vlees en bloed, jezelf laten gidsen door je hogere zelf. Dit kan het beste als je onderbewustzijn en je bewustzijn op de zelfde golflengte samenwerken.

Spiritualiteit betekent voor mij niets anders dan, ervaren en aanvaarden van de natuurlijke flow. Wat niet betekent dat je met alle winden mee waait, maar bewuste keuzes maakt in het gegeven.

Voelen wanneer ik over mijn grenzen ga. Voelen wanneer ik echt geniet. Voelen wanneer ik moe ben en moet stoppen. Voelen als ik gekwetst wordt. Verbinding voelen. Kortom voelen wat er is en hier op antwoorden in plaats van reageren.

Het is de rode draad in je eigen leven en vormt (steeds meer) de verbinding met anderen.

in contact zijn met wie je werkelijk bent.

loslaten en daarin houvast vinden

aandacht voor immateriele waarden Door te werken volg je het ritme van de aarde en van haar ziel. door nietsdoen raak je los van het ritme van de seizoenen en het leven dat in trotse overgave voortschrijdt naar de oneindigheid. Kahlil Gibran, De Profeet.

Spiritualiteit betekend voor mij heel veel net zoals elke dag eten het hoort gewoon bij mij

Houden van het leven en in je passie staan.

Het stille plekje in jezelf vinden, dat je bron is van inspiratie, in harmonie met de natuur en het universum

Allesomvattend

Leven vanuit eenheidsbewustzijn. Weten dat je één bent met de aarde, de natuur, de kosmos, de mensen om je heen en alle levende wezens hier op aarde.

Verbinding

Scheppend werken vanuit je essentie op een autonoom, zinvol levenspad.

Een bewustzijn om mensen, natuur, milieu en economie in harmonie met elkaar te brengen. De aarde en kosmos zijn dit al.

de reis naar binnen maken, op zoek naar je essentie, en die vervolgens tot expressie brengen in de wereld.

delen, geven

belangrijk

De weg tot leven

Komen bij jezelf.

Meer zingeving van het leven en te genieten van de dingen de ons ontroeren.

Bij jezelf blijven en er zijn voor de ander. Zonder oordeel en met hulp van het universum

spiriritualiteit, staat voor mij de weg naar jezelf weer herkennen en dat weer aanleren met wat je bent verleerd. Zodat je de liefde die je weer herondekt hebt kan delen met de ander. waardoor er weer een verbinding kan ontstaan op het nivo van wat wij alle kunnen dragen

Het verbinden van mens en dier.

Het vergroten van bewust zijn. Bewegen naar wie we als mens en als mensheid in de kern zijn

Vergroten bewustzijn , 'constantly consciously connected'

Dagelijks leven, in vertrouwen, balans en Liefde

Het overzicht en het inzicht hebben en wanneer noodzakelijk, het loslaten van ondermijnende en belemmerende gedachten constructen. Het bewust zijn dat we allen met elkaar verbonden zijn.

Dit gaat hand in hand met creativiteit en is mijn levenshouding om hierin te leren, te ervaren en te vieren

Het inzicht dat ik niks hoef te 'doen' om de moeite waard te zijn en dat er geen heerlijker gevoel is dan levensvreugde ervaren met anderen. Vechten tegen iets, maakt dat het meer 'waarheid' wordt. Niemand kan een ander helpen, iedereen is vrij om te kiezen en kiest (bewust, meestal onbewust).

op weg zijn naar leven zonder ego: volmaakt

Heel veel

bewust leven, elke dag opnieuw.

Geloven in het Universum, en toch met beide voeten in de Aarde blijven staan. Een evenwicht tussen Moeder Aarde en het Universum

Verbondenheid, streven naar duurzaamheid, eerlijkheid. Denken en hart proberen zoveel mogelijk te verenigen.

Het je openstellen voor alles, ook wat niet zomaar verklaarbaar is. Denk buiten de maatschappelijke box. Je talenten onderkennen en inzetten waar mogelijk.

Spiritualiteit is voor mij niets anders dan "bewust leven" met respect, eerbied en dankbaarheid voor de aarde waarop wij leven.

Voor mij betekent spiritualiteit het bezig zijn met bewustwording van de zin van het leven en deze zingeving voelbaar maken in de alledaagse dingen. De zingeving die ik tot nu toe gevonden heb, is vooral het bewust worden van het deel uitmaken van het grotere geheel van mensheid, aarde en kosmos, en bewust bijdragen aan de continue ontwikkeling ervan richting vrede en eenheid.

Spiritualiteit beschouwt het leven als een leerproces, een creatieproces, maar bovenal een bewustwordingsproces, dat vaak verloopt door middel van een genezingsproces. Het leven nodigt uit tot zelfverantwoordelijkheid in helingsproces, geluk en verbondenheid alles en iedereen.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact zijn met mijn 'spirit', dat waardoor ik in mijn kracht sta, en dat waardoor ik los kom van mijn ego en moedig de patronen in denken en doen achter me kan laten die me verhinderen te zijn wie ik in wezen ben.

je bent meer dan je denken

Spiritualiteit is voor mij steeds meer leven vanuit de bron.

Is een manier van leven. Geloven in het goede vergeven , geloven in jezelf.

je hart volgen

Dat het leven gebeurt en dat we hier weinig tot geen invloed in hebben. De weg die zich aandient geef je aandacht.

bewustwording en innerlijke groei en vooral liefde

spiritualiteit is in alles en door alles. Ieder incident, groot of klein kan helpen op het pad om inzichten te verkrijgen, ballast los te laten en te leren het hier en nu in al zijn volledigheid te omarmen.

De kracht om te groeien

Spiritualiteit is verweven in alles. In het dagelijks leven en in onze omgeving. Verbinding maken en bewust worden, dat is de essentie en tegelijkertijd de start.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn leven.

Me onderdeel voelen van de natuur en verbonden zijn met alles dat leeft. Leven volgens het ritme van de natuur. Weten dat ik onderdeel ben van een groter geheel en daaraan mijn unieke bijdrage kom leveren.

Beseffen dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn en in de kern hetzelfde nastreven.

Elke dag groeien door de dingen die we doen, leren van alles en iedereen om ons heen, mededogen: elke dag een stukje zachter worden en meer in liefde en vertrouwen leven. Delen van geluk en succes. Grenzen respecteren.

bewustzijn, non dualiteit, wijsheid, inzicht, onthecht

Met twee benen op de grond staan en de stroom van het leven volgen.

Spirituateit is voor mji begrip van de ziel, ontwikkelen van mededogen, met aandacht dingen doen, de schoonheid in dingen/situaties opmerken, zingeving. Het geeft kleur en diepte aan je leven

Spiritualiteit betekend voor mij bewustwording en uiteindelijk "bewustzijn".

Voor mij betekent spiritualiteit er zijn, bewust zijn van jezelf, de kracht van jezelf en je omgeving.

Leven en werken vanuit gevoel.

De realisatie van wie je ten diepste bent.

Een gebied waar ik nog veel in ontdek

Steeds meer met beide benen op de grond :-) , alles mag er zijn, meer ruimte in mezelf, helemaal in stilte kunnen ZIJN, daardoor ook anderen goed kunnen aanvoelen, steeds minder ego, en er achter komen dat er nog genoeg ego is, en het mooi vinden om te groeien in bewustzijn.

verbinding met jezelf en anderen en meer

Leven, Be_leven, Passie's, mijzelf Zijn, Vreugde van binnen uit, Mijn familie, transformatie, Sri AmmaBhagavan, God, Christus, de meesters van het licht, mijn gidsen, de wereld, voetreflexologie, alternatieve geneeskunde, holistische kijk op lichaam, geest en ziel, esoterie. Met mensen Zijn die dmv hun spiegel laten zien wie ik werkelijk Ben. Jij bent Mij in een andere vorm.... Maar ook verdriet, boosheid, jaloezie, angst en al het andere wat samen gaat om eenheid te kunnen en mogen ervaren.

Onderwijzer voor nieuwetijdskinderen , En reiki healing.

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik ondanks dat ik heel aards ben en nuchter, toch vanuit een intuïtief voelen mensen kan helpen en veel energie en liefde kan geven.

Vrij zijn

Realisatie dat er een goede balans moet zijn tussen leven, er mogen en kunnen zijn, genieten, helpen, werken. Positieve zorg en aandacht voor mijzelf en voor anderen.

al sinds mijn vierde ben ik bewust van mijn pad.

deel van het geheel zijn en dus in dienst staan van het geheel.

Een leven lang leren en oprechte vreugde dat ik er mag zijn om dit leven te Leven.

Leven en handelen vanuit compassie, daadkracht en liefde met respect voor andermans werkelijkheid. Leven en handelen vanuit positiviteit en vertrouwen. Bewustzijn dat "wie goed doet, goed ontmoet".

Verbinding voelen met mezelf, de anderen, de natuur en de wereld. Aandacht, compassie en respect zijn daarbij belangrijk.

rust in een jacgtig bestaan

het kruisteken is een mooie metafoor: de verticale lijn verbindt de aarde met de kosmos, de horizontale lijn is de verbinding tussen mensen onderling

Iets wat steeds meer aan het groeien is en me sterker maakt omdat het me inzicht geeft in mezelf.

Als je kijkt, ook kunnen zien! Invoelen, inleven, holistisch.

spiritualiteit is dat wat je buiten jezelf plaatst binnen in je leren herkennen

Op zoek naar het geluk in jezelf. En hoe een betere wereld voor jezelf te creeeren.

Spiritualiteit betekend voor mij een levenswijze op basis van Liefde en respect voor alles wat leeft. Naast persoonlijke bewustwording en groei is het voor mij ook belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan een wereld met meer respect en tolerantie.

verbinding maken met de bron

Spiritualiteit is een essentieel onderdeel van ieders leven. Voor mij betekent het de verbondenheid van kleuren.

Vooral bezielend bezig zijn. Het gaat over de zin van het bestaan en de bewustwoording van spirituele ervaringen als een bezielende kracht. Liefde voor de mens, liefde voor de aarde en liefde voor het Universum. Niets is vanzelfsprekend, het leven is een groot wonder waarin wij een onderdeel van mogen zijn die we goed moeten benutten.

Spiritualiteit betekent voor mij verbonden zijn met mijzelf op hart-nivo en vanuit deze energie de relatie met de ander en de natuur aangaan.

Een weg naar een betere omgeving... intern en extern.

Een innerlijk weten, dat voor mij mijn verbinding maakt tussen mijn body, mind and soul. Het geeft mij een basis van waaruit ik naar anderen kan reiken, en zij naar mij.

Verbondenheid met mijn innerlijke kracht.

Zijn en alles erom heen

Met mijzelf verbonden zijn, dat uitstralen en me vandaaruit verbinden met de mensen om me heen.Kijken in de spiegel die we elkaar voorhouden en groeien. 'Stil blijft het totdat onze waarheden elkaar in stilte ontmoeten.Hoe lachen we dan, als we inzien, dat ieder zich in de ander spiegelt.'

Spiritualiteit betekent voor mij vooral durven 'stilstaan'. Los van anderen de tijd nemen om te reflecteren op hoe je je in contacten en situaties wérkelijk voelt. In het bijzonder de confrontatie durven aangaan met je eigen angsten, twijfels, 'blinde vlekken'. Het is een voortdurend leerproces. De grootste uitdaging op aarde is expressie geven aan jezelf, zo volledig en natuurlijk mogelijk. Zonder dat je je teveel laat afleiden door materiële zaken, eerder 'dienstbaar' bent aan anderen.

Verbinding en ontwikkeling van lichaam en geest, ziel

Spiritualiteit is de zingevende routeplanner van je bestaan

Je Licht leven.

Spiritualiteit betekent voor mii: waartoe ben ik hier op aarde? Wat is mijn bijdrage aan deze wereld en hoe kan ik deze leveren?

het in vol-ledige verbinding zijn met jezelf, de mensen rond je, de wereld , het universum en hiernaar leven en handelen

Leven vanuit dat wat belangrijk voor je is, het volgen van de stroom en de vonken.

De antwoorden vinden in jezelf, door de relatie aan te gaan met je zelf om zo met een boodschap te komen vanuit je authentieke zelf.

Eenheid met jezelf en je omgeving

komt nog

volledig jezelf zijn en jezelf volledig zijn

Doen door niet te doen, Oneness, Non-dualiteit, het Leven is de ruimte waarin wij plaatsvinden.

Een verdieping van mijn leven. Ik heb dankzij spiritualiteit een nieuwe manier kijken en beleven tot mijn beschikking gekregen

het hele plaatje en niet alleen de delen zien

In verbinding zijn met lichaam en geest. Bewust-Zijn.

Spiritualiteit is voor mij het bewust onderweg zijn in het leven, de reis op zich, waarbij ik in elk 'plaatsje´ nieuwe ervaringen opdoe, inzichten vergaar, terwijl ik mij groots en nietig tegelijk voel. Op mijn pad verwonder en bewonder ik met overvolle teugen. Uit verschillende religies haal ik inspiratie om mijn leven vorm en richting te geven.

Spiritualiteit betekend voor mij mijn kijk de wereld in, hoe ik naar de mensen kijk en naar de gebeurtenissen in de wereld. Op kleine en op grote schaal.

spiritualiteit is onmisbaar in het leven. Lichaam geest en ziel dienen in harmonie samen te werken

spiritualiteit is voor mij durven zijn,durven zien ,durven voelen en vertrouwen

Een manier van leven.

Een levensdoel

Spiritualiteit betekent voor mij, met gevoel en passie het leven aangaan. Het is wat het is, zorg met de juiste intentie voor jezelf en daarmee ook voor de ander. Go with flow...

Mijn Passie leven in Dienstbaarheid aan wie Wij Zijn in wie Ik Ben

ontwikkeling van goddelijkheid in jezelf

dat is de basis van het leven

Leven in verbinding met alles en iedereen.

Verlichting is het doorzien van de zoektocht naar verlichting

Naar binnen gaan!

gaan buiten de gebaande wegen vertrouwen op organische en natuurlijke bewegingen loslaten, onvoorwaardelijke acceptatie, tolerantie zijn en kijken, voelen, luisteren, ruiken, proeven zonder oordeel

In vrijheid kunnen leven

Open staan voor alles wat er gebeurt, voor andere mensen en voor mezelf. In contact kunnen komen met mijn intuïtie. Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat ik doe en laat. Leven vanuit het hier en nu. Dit streef ik allemaal na, maar de ene keer gaat dat beter dan de andere!

Spiritualiteit betekent voor mij vooral werken aan mezelf, aan wie ik ben, aan wie ik wil worden, aan wie ik kan zijn. Mezelf zodanig ontwikkelen dat ik ieder uur, iedere minuut, iedere seconde leef volgens de hoogste versie van wie ik in essentie ben. En tijdens dat proces te trachten iedereen die daarvoor open staat, aan te raken en te inspireren. Soms door troost, soms door te luisteren, soms door empathie, soms door een advies uit mijn rugzak. Altijd vrijblijvend, altijd in liefde en altijd met ruimte en respect voor de ander.

Spiritualiteit betekent voor mij steeds weer de verbinding zoeken en voelen met jezelf, met anderen en met de aarde, de natuur. Werkelijk vanuit je gevoel, in je buik aanwezig zijn, in het hier en nu, met volle aandacht en bewustzijn maakt dat je je eigen lichaam, gevoelens en gedachten meer gewaar wordt. Je een intieme relatie aangaat met jezelf. Inzichten verkrijgt in alles wat je beweegt en wat het met je doet. En ondanks dat, onvoorwaardelijk van jezelf en dat wat het leven je brengt blijft houden. Er in staan, het aan gaan, de bodem raken en je daar nestelen. Met liefde. WOW!

Spiritualiteit betekent voor mij de bovenste laag van verbondenheid tussen de mensen. In feite de laag die uitstijgt buiten het op deze aarde gevoelde hier en nu

Komen tot de essentie van het zijn met ruimte voor alles wat zich op weg daarnaartoe aandient.

Compassie. Spiritualiteit is voor mij het vermogen van verbonden kunnen zijn met de ander. Spiritualiteit is 'open worden' van het hartchakra en meer gevoeligheid ontwikkelen voor de hogere en fijnere energieen. Het is ook bewust zijn van wat je in de ander ziet dat ben jezelf.

Persoonlijke ontwikkeling tot het bewust bewustzijn dat God en ik één zijn.

Het is zoals ik ben!

In mijn spirituele centrum werk ik met de leiderschapsprincipes van de komende Gouden Tijd. In dit holistische leiderschap wordt de gebruikelijke zakelijke bedrijfsvoering verrijkt met de uitgangspunten van innerlijke groei, meesterschap, welzijn, verbondenheid en integriteit. Vanuit een hogere inspiratie, wij-gevoel, blijheid, gemak, heldervoelendheid en intuïtie wordt met de medewerkers dynamisch samen gewerkt aan de doelen van het centrum.

Volledig leven in het hier en nu, verbonden met al. Kernwaarden als duurzaamheid, win-win situaties, uitgaan van onderlinge overeenkomsten, samenwerking, verbinding, respect voor eigenheid en authenticiteit, zorgzaamheid voor al wat leeft, holistisch leven, vrouwelijke kracht en spirituele verbondenheid waren in die tijd basis. Een aantal jaren geleden heette dat zweverig, tegenwoordig actueel.

leven in balans, een balans tussen aardse en universele energieën, het mogen werken aan de levensopdracht die je gekozen hebt voor dit leven

Vrijheid IN verbondenheid.

Spiritualiteit is voor mij een samenkomen van en verdiepen van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Dat brengt je bij een liefdevolle energie die verbonden is met al wat leeft.

bewustwording, naar binnen kijken, persoonlijke groei

Het gevoel te behoren tot een groter geheel en dat het levensplan je leidraad is. De uitdaging is deze te gaan zien, te herkennen en te erkennen. Soms nederig, soms voor jezelf opkomen, maar altijd vanuit het hart.

wij zijn allemaal energie en gebeurtenissen worden in gang gezet door jouw uitstraling aan de cosmos

Spiritualiteit is de tendens om steeds meer, steeds dichter in contact te komen met je ware Zelf en dit via ervaring, interesse, enthousiasme, inwijdingen, inzichten en héél veel liefde...

Vanuit aarding (Moeder Aarde) en balans( tussen mannelijke en vrouwelijke) ontstaat creatie, manifestatie. Wij zijn van deze aarde. Spirituele ontwikkeling groeit vanuit dit besef.

Een ontdekkingsreis/bewustwordingsproces van jezelf en openstaan voor anderen.

Inzicht krijgen in dat waar het in het leven om gaat.

Dat lichaam, ziel en geest 1 zijn en je niet alles kunt / hoeft te kunnen verklaren.

Spiritualiteit is voor mij het verenigen van het 'aardse' en het 'hemelse'. Bij kleine en grote beslissingen naar ratio én innerlijke stem durven te luisteren. Leven en ondernemen met je eigen én het grotere belang voor ogen en daarbij regelmatig van perspectief blijven wisselen.

Weten en ervaren dat alles energie is. Leven in het hier en nu

ze zeggen wel dat ogen de poorten zijn van je ziel. Ik merk steeds meer dat ogen een belangrijke verbinding vormen tussen de innerlijke wereld en de buiten wereld. Door mijn bril af te gaan zetten en met oogoefeningen aan de gang te gaan kwam ik op mijn spirituele pad terecht en heeft mij veel bewustzijn, vreugde, ontspanning en plezier in het leven gegeven. Alles gaat moeitelozer.

Echte spiritualiteit is niet afgescheiden zijn en is overal in te vinden, dus ook in je werk, het huishouden, de kinderen, je partner. Het is maar hoe je er mee omgaat.

Het betekent voor mij dat de omgang en het werken met de spirits, de voorvaderen, de gidsen en krachtdieren zeer belangrijk is. Ook speelt een grote rol het omgaan met de kracht van energie. Niet voor niks is de kracht van de energie waar ik mee omga, onlosmakelijk verbonden met de naam van mijn website.

eenheid

Spiritualiteit is voor mij leven en leren vanuit Liefde, de werkzaamheid van het hart begrijpen en gebruiken. Daarnaast betekent de weg naar het hart en zelfkennis voor mij dat bewustzijn hiervan een belangrijke bijdrage biedt aan het werken aan een betere wereld waarin materie er in een juiste verhouding mag zijn met het geestelijke. Ik vind dat de kracht van mensen kan liggen in het besef en relatie tussen individualiteit en collectiviteit en hieraan te werken.

Dat wat me het 'ware' leven toont en uitnodigt om in en vanuit te leven. Leven in authenticiteit met een 'warrior spirit of peace'.

Bewust worden van wie we werkelijk zijn.

spiritualiteit is een techniek om op zoektocht te gaan naar de bron

Leven

bewustzijn, ontwikkeling, zorg voor elkaar en de aarde, de mens zien als één

Het besef dat we met elkaar verbonden zijn. Dat het niet mogelijk is om jezelf af te sluiten en je eigen belangen voorop te stellen. Dat liefde de grootste kracht en waarheid is die wij kunnen bevatten.

Spiritualiteit is deel van het leven, niets meer en niets minder

Verbonden zijn met intuïtie en daar trouw aan blijven ondanks vertroebelende invloed van buitenaf! Een bijzonder leven creëren van binnen naar buiten. Verbinden met een leven lang leren en ~ bewust~zijn~ ontwikkelen. Experimenteren met het loslaten van grenzen tussen mij-n - zelf en het andere. Essentie beleven door met lef het leven te leven ook als het moeilijk is. Levenskunst, het creëren van een open relatie tussen de wens van de gedachte en de mogelijkheid het waar te maken. Dat is de innerlijke aanjager van de kunstenaar in mij. Daaruit volgt getuigenis van een voortdurende verandering van rol of functie in de actualiteit. Ik ben een zichzelf scheppend en herscheppend gegeven. Met fascinatie voor dit verandervermogen inspireer ik mijn omgeving. In één woord Levenskunst.

Nadenken over de diepere betekenis van alles wat er gebeurt

Opnieuw verbinden met kwetsbaarheid en authenticiteit. Vanuit verbinding overgave aan je hoogste waarden.

leven vanuit je kern en van alles en iedereen de kern, de spirit, herkennen

Ik geloof dat we allen spirituele wezens zijn die hun weg moeten vinden in hun 'mens'zijn. Spiritualiteit is hét middel waardoor wij écht kunnen evolueren in ons hoger bewustzijn.

Spiritualiteit betekent voor mij: Onvoorwaardelijk één zijn - en vooral blijven - met mijn eigen 'innerlijke kosmische bron' die tijdens mijn geboorte zichtbaar en tastbaar is geworden voor anderen en mijzelf. Namelijk het authentieke 'ZIJN' als mens in verbondenheid met alle 'kosmische waarden en wetten' van het UNIVERSUM. Vervolgens deze ultieme innerlijke bron op alle fronten - en onder alle omstandigheden - blijven koesteren en voeden tijdens mijn levensreis in het 'Hier en Nu'.

Ware spiritualiteit is het gelukkig zijn met jezelf, je man, vrouw, kinderen, familie, vrienden, collega's en de wereld om je heen. Oneness Deeksha/Blessing helpt hier heel effectief bij. Hiernaast is het belangrijk je basisbehoeften te hebben vervuld. Op dat moment ben je een tevreden mens en kan ook de innerlijke groei versnellen.

mijn levensadder , mijn bloed wortels , mijn ' ik ' en lotbestemming

Je zelf ontwikkelen naar je ware aard en dat is in verbinding met alles en iedereen.

spiritualiteit is het leven

Spiritualiteit is de basis van het zijn, het al wat is. Door spiritueel bezig te zijn voel je sterker in je schoenen staan en het biedt verhelderend inzicht en rust, Je komt los van de haastige maatschappij.

We zijn allemaal verbonden vanuit ons diepste zijn, met elkaar en met de omgeving. In het hier en nu is alles zoals het moet zijn, zonder oordeel van goed of fout. Als we ons open stellen zal de weg zich voor ons ontvouwen en vanuit vertrouwen moeten we ons leiderschap nemen en die weg volgen.

Spiritualiteit is mijn leven. Het is zo'n onderdeel van mijn leven, zo geïntegreerd in mijn leven dat ik het alleen maar kan leven. Bezig zijn met spiritualiteit heeft mij verrijkt, verdiept en levend gemaakt. Die ervaring wil ik delen met anderen.

Voor mij betekent spiritualiteit aandacht hebben voor jezelf en bij je eigen kerninformatie komen. Los van overtuigingen en oordelen je laten leiden door je hart.

Verbondenheid met het hier en nu

Volledig en voluit Leven in Verbinding in Hier en NU. Onderweg zijn - Bewustzijnsontwikkeling bevorderen- Groeien Vertrouwen - Intuïtieve ontwikkeling inzetten - Horizon verbreden Goed geaard zijn + Geestelijk-spiritueel durven Reizen Waarachtig jezelf Zijn.

Het grote geheel zien en uitdrukken op alle nivo's

Spiritualiteit is voor mij als eten en drinken. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed.

's morgens wakker worden in een vrouwenlichaam en weten o.k. ik ben hier weer dus ik ga ervaren,creeeren en genieten van een leven in een vrouwenlichaam op moeder aarde.

Contact maken met mijn eigen essentie zodat ik elke dag vreugdevol kan beleven. Ook bij mij is dit een proces dat gaat met vallen en opstaan.

Spiritualiteit betekend voor mij de inzichten en lessen die ik mag ontvangen in contact met het universum.

Beseffen dat we mogen teruggroeien naar wat we in de kern vanuit zuiverheid zelf zijn.

Bewust leven, voelen, communiceren.

Spiritualiteit betekend voor mij, al het moois in jezelf ontdekken doormiddel van groei en bewustwording in jezelf en dat delen met de rest van de wereld. Van binnen naar buiten leren stralen en op die manier in staat zijn vanuit jouw eigen bron te creeeren wat je wilt. Spiritualiteit voelt als een staat van zijn waarin veel mogelijk is en je leert verder te kijken dan toeval en alles wat is. Spiritualiteit geeft ruimte, laat werkelijke vrijheid toe en laat je beseffen dat geluk in alles om je heen is, als je het durft te ervaren. Legt de nadruk op ieder mens als eigen waardevolle individu vol met kwaliteiten waar de wereld op wacht.

Jezelf bewust te open voor alles wat verbonden staat in het leven. Het goede en ook het kwade in evenwicht brengen.

mijn leven zinvol leven

Bewustwording

met beide

Zelfontwikkeling, ontplooing, bewustwording, eenwording. Spitutualiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop je anderen tegemoet treed

Verbinding met anderen en daarbij oog hebben voor de unieke talenten en altijd aanwezige vonk van kracht en liefde

Bewust leven

Vat het vooral op in de religieuze zin

een oneindige ontdekkingstocht met een enorme aantrekkingskracht

De naam van mijn website zegt het eigenlijk al: Oprecht en Rechtop. Door eerlijk naar mijzelf te zijn ontdek ik wat ik nodig heb en wat ik wil ontwikkelen. Het aanreiken van ontwikkelingsmogelijkheden aan de medemens is het doorgeven van wat ik heb mogen leren. Vanuit dit gezichtsveld kan ik beter mijn taak en plaats in de wereld vervullen. Plezier, effectiviteit, affectie, creativiteit en respect nemen een centrale plaats in.

veel, van Qigong naar Buddha, naar Dao naar Landmark education, naar TCM, naar geven zonder voorwaarden, dankbaar, vertrouwen, niet opgeven, loslaten, open

bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei

Ik ben de eerste priesteres van Avalon in Nederland. Ik heb deze opleiding in Engeland gedaan om tegenover mijn dagelijks zakelijke leven, iets spiritueels te ontdekken en die kant van mij zelf te ontwikkelen. Net als iedereen zoek ik een weg om mezelf tot uitdrukking te brengen. Het intrinsieke, mijn unieke zelf, het goddelijke en de sublieme delen van mijzelf. Ik streef naar het goede, maar ik omarm ook mijn schaduwkanten. Ik heb het Licht lief maar respecteer ook de duisternis. Ik eer mijn voorouders en de oude tradities van zowel de Europese als de Aziatische kant. Ik bestudeer de mysteriëen van het goddelijke via de aspecten/ facetten die in mijzelf aanwezig zijn.

De zoektocht van elk mens die het gezochte niet laat vinden omdat we het zelf ZIJN. De mens als deel van AL WAT IS.

Spiritualiteit betekent voor mij het congruent leven met mijn authentieke IK en daarbij in vrede zijn met alles en iedereen om mij heen.

Eén zijn met alles, de verbondenheid voelen en weergaloos verlangen naar een mens- en milieuvriendelijke wereld. Vertrouwen in God's genade en toorn. Het leven is meer dan succes! Geluk is het kunnen doen en samen doen, het verlost worden van de bijproducten die het ego je bracht.

Voor mij betekent spiritualiteit dat je je gevoel en rationaliteit in balans is. Deze maatschappij is gericht op prestaties en rationele processen. Een mens in naar mijn idee veel meer dan dat. Wanneer ik vanuit mijn gevoel werk, heb ik energie, motivatie, passie en spontaniteit. En dat is niet tastbaar, maar wel enorm belangrijk omdat ik vanuit mijn wezen voel dat ik de goede weg bewandel.

Spiritualiteit is voor mij is heel normaals: je hebt een draadje naar de aarde en een draadje naar de hemel. Heb je beide op orde, dan ben je een complete mens.

Met een open blik in de situatie stappen zonder voorgenomen vast plan, en bereid zijn iedere keer weer mijn instrumentarium bij te stellen als de situatie dat vraagt (het moment van nu is niet meer dan een stapje in het hele proces)

Komen tot de essentie van je Zijn. Leven vanuit de Bron die je altijd al bent en Ondefinieerbaar Is. Leven vanuit je Hart waar consepten, aannames en ideëen als wolkjes voorbij drijven in helder blauwe lucht. Zien dat de maan(alles wat waarneembaar is, ) enkel een reflectie van het stralende is, dat je bent en niet kan waarnemen. Innerlijk weten dat de "Tao die genoemd kan worden niet de eeuwige Tao is"

Het leven ervaren vanuit je diepste bewustzijn en vanuit die ervaring leven. Ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel en daarnaar leven. Leven in het hier en nu. Dat brengt bezieling in mijn leven.

Het is voor mij het leven en handelen vanuit mijn hart. Het ontwikkelen van mezelf met spiritualiteit als het ware als een extra zintuig

leven wie je werkelijk bent

 

Je waarheid leven

 

 

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk