Wat is spiritualiteit?

Wat is spiritualiteit?4554022297?profile=original

Omvattend
Wat is spiritualiteit nou eigenlijk behalve een term die heel veel omvat?
Dat omvatten is wel een terugkerend onderdeel in de omschrijving van spiritualiteit.
Dat je je één geheel voelt. Eén geheel met jezelf, je lichaam, je emoties, je gedachten en overtuigingen en één geheel met je ziel. En één geheel met de mensen om je heen, de natuurlijk en planeet en met de stuwende kracht waar het leven vandaan komt.

In beweging
Het begrip spiritualiteit gaat terug op het Latijnse spiritualitas. Het heeft de betekenis van in beweging gezet worden, van levend persoon zijn en van gedrevenheid.
Spiritualiteit is praktisch, toe te passen in het dagelijks leven en het is bevrijdend. Iedereen kan het en we zijn ook allemaal allang spiritueel. Iedereen die iets met passie doet geniet al van die stuwende kracht die het leven voorbrengt.

Autonomie
Je wordt er autonoom van: zelf verantwoordelijk voor je daden en je eigen koers volgend. Je bent regisseur van je leven. Je ben vrij van meningen en overtuigingen van anderen, je luistert naar wat je van binnen voelt en doet wat goed voelt.

Een weg
Spiritualiteit is een weg, een levenshouding van acceptatie van jezelf en daarmee van anderen. Ieder stapje in die richting is er één en ieder stapje is de moeite waard!

Voor mij persoonlijk
Mijn leven is zo enorm verrijkt, ik vertrouw op mijn intuïtie, ik heb zo ongelofelijk veel meer begrip en compassie voor mezelf en daardoor anderen en ik voel me vrij omdat ik het leven lijdt dat ik wil. Ik vertrouw er op, wat ik ook meemaak in het leven, dat ik kan kiezen hoe ik er mee omga en dat ik het daardoor aankan.

Hoe beleef jij spiritualiteit? Ben je er in je dagelijks leven mee bezig of lijkt het abstract en ver van je bed?? Ik hoor het heel graag van je en ik reageer altijd als je reageert!

Groet Judith

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

 • Lieve Judith,

  Ik heb jouw duidelijk verwoorde bijdrage over Spiritualiteit gelezen en herlezen en ik herken er wel één en ander van mijn eigen visie en ervaring in.

  Persoonlijk gebruik ik de benaming spiritualiteit echter vrij zelden.

  Ik zal doorgaans eerder spreken in termen als bewust worden, bewustwording, bewustzijn enz.

  Voor mij is spiritualiteit het proces dat ons als mens vanuit een toestand van onwetendheid of naïviteit bewust laat worden van bepaalde mogelijkheden en beperkingen.

  Spiritualiteit is voor mij dus het experimentele ervaringsproces van bewustwording naar een toestand van allesomvattend eenheidsbewustzijn.

  Wellicht heb ik ooit al andere verwoordingen geuit aangaande spiritualiteit, en mogelijks zal ik het later nog anders verwoorden, doch op dit moment wilde ik het graag op deze wijze verwoorden omdat dit het meest aansluit bij de ervaringen die ik in dit levenslevel in de hoedanigheid van mens heb mogen/moeten opdoen.

  Ik merk ook dat ik er steeds minder behoefte aan heb om er over te praten naarmate mijn vertrouwen groeit dat elk van ons automatisch in de bij hen passende fases van bewustzijn terecht komt.

  Hoe dan ook...

  Mijns inziens is elke fase een noodzakelijke fase.

  En eveneens mijns inziens is élk facet van de schepping op élk moment een evenwaardig onderdeel van het Spiritueel proces en/of het bewustwordingsproces.

  Ook al lijkt het er op dat iets of iemand niet spiritueel actief is dan nog ben ik er van overtuigd dat er in dat iets of in die iemand een evenredigheid aan spirituele ontwikkeling plaatsvind als in alle andere facetten of wezens waarvan de spirituele ontwikkeling duidelijker waarneembaar word gemanifesteerd.

  Afhankelijk van mijn graad of frequentie van bewustzijn ben ik ofwel makkelijk ofwel moeilijk in staat om deze 100% gelijkwaardigheidsvisie te aanvaarden of te hanteren.

  Ook dat hoort mijns inziens tot de logica en de essentie van ons individueel en gezamenlijk spiritueel proces.

  Uiteraard is mijn visie voor bijsturing vatbaar, ik kan immers enkel datgene meegeven wat ik vanuit eigen ervaring kan bevatten en verwoorden.

  Woorden zullen mogelijks altijd te kort schieten om de magie van hetgeen wij Het Leven noemen te beschrijven.

  Alleszins Bedankt om mij vandaag nog eens extra te laten bezinnen en wegdromen over de veelzijdigheid van Het Leven ;-)

  Ik wens het jou heel oprecht en heel intens toe dat je nog heel lang in de frequentie van allesomvattend eenheidsgevoel, begrip en compassie mag vertoeven.

  Je zal er nog héél véél Liefdevol stemmende momenten door beleven, zelfs nog onbeschrijflijk mooiere momenten dan je tot nog toe ervaren hebt, daar twijfel ik geen seconde aan.

  Bedankt voor het delen!

  Bedankt voor de mogelijkheid tot reageren!

  Bedankt om er te zijn zoals je bent!

  Bedankt voor jouw unieke bijdrage aan mijn/ons Grote Geluk!

  Héél véél Liefs, Succes en een Mega Mega Big Smile van me

  Gerda Maria

  xxx xxx xxx

This reply was deleted.