Werkelijke kennis.

Ben jij je op dit moment bewust? Bewustzijn bestaat in eerste instantie uit drie aspecten;

1.Subject (bewustzijn, dat wat bewust is)

2.Object (dat wat waargenomen of gekend wordt)

3.Proces (het kennen of waarnemen)

  

Elke waarneming en daarmee jouw leven begint steeds met bewustzijn, ‘ik’, en in dit beginsel ontstaat een gevoelsidee van ‘ik ben een lichaam met die en die emotie of gedachte’. Dit is het begin van het beeld van de persoon. Er komen herinneringen bij, een toekomstbeeld, het waarnemen van het lichaam en een wereld en een mentale interpretatie van dit geheel. Deze verbeelding van de persoon in/door de geest is een object. Kun je zo naar jezelf kijken? Belangrijk om te beseffen is dat dit alles alleen kan bestaan, omdat er bewustzijn is. Bewustzijn is het begin van elke ervaring. Ook tijd en ruimte zijn constructen die in het bewustzijn ontstaan. Tijd ontstaat, omdat er veranderingen gebeuren van objecten in het bewustzijn (een bewegend lichaam, een groeiende plant). Ruimte wordt gedefinieerd door grenzen (objecten en afstand). In ruimte en tijd ontstaat de wereld. Het lichaam, de geest, ruimte, tijd, de wereld, het universum zijn objecten in bewustzijn.


De kernvraag is; wat is dit bewustzijn? Kun je daar de aandacht op richten?


De oefening die hier het beste past is het vinden en verblijven in de lichamelijke aanwezigheid (ik ben). Deze wakkere vorm van meditatie eindigt uiteindelijk in het besef dat jij ‘bewustzijn’ bent en daar kun en hoef je niets voor doen. Je bent het altijd al geweest. Dit werkelijk beseffen verandert de perceptie van het waarnemen; het lichaam, de persoon en de wereld zijn objecten in dit ondefinieerbare ‘ik’. En omdat alles in bewustzijn ontstaat en jij bewustzijn bent, ben jij alles. Door met de aandacht in deze realisatie te verblijven is elk verlangen bevredigd, omdat er uiteindelijk geen enkel verlangen de vervulling van het besef van ‘wat jij bent’ kan overtreffen. Het besef dat jij bewustzijn bent is alles vervullend. Wat er ook in het bewustzijn verschijnt er is altijd die innerlijke reflexie van rust en vreugde in het lichaam die voortkomt uit deze voortdurende Zelfrealisatie.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk