Willehalm Instituut Persbericht

 

4554014495?profile=original

Amsterdam, 24 april 2013 – Met een toewijding en een petitie aan onze (toekomstige) koning Willem-Alexander en de Hoge Raad van Adel, die op 19 geleden verstuurd werd en nu op de Willehalm blogs naast in het Nederlands en Engels nu ook in het Duits en Frans te lezen is, heeft zich een Willehalm Ridderorde van het Woord (m/v) aangekondigd.

De toewijding aan de (toekomstige) koning en de Hoge Raad betreft de vertaling door Robert Jan Kelder, oprichter van de Willehalm Stichting, van het boek De Deugden – Jaargetijden van de ziel van Herbert Witzenmann met illuminaties van Jan de Kok, dat op 5 april tijdens de opening van de tentoonstelling De Deugden – Op naar een Nieuwe Hoffelijkheid in het Amsterdamse Stadhuis gepresenteerd werd.  Hiervan zal op 26 april (15-16 uur) een herziene Engelse vertaling The Virtues – Seasons of the Soul het daglicht zien. De petitie betreft een verzoek om een nieuwe ridderorde van het woord in te stellen, dat op 3 mei (15-17 uur) tevens in een zaal van de Stopera verder uitgediept zal worden na een presentatie van een herziene Engelse versie How the Grail Sites Were Found (zie afb.) van het boek Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus en wel met een voordracht onder de titel “Het beleg en de bevrijding van Oranje”. Ter viering van de 1200ste sterfdag van Willehalm, de stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis en beschermheilige van de ridders, zal op 28 mei de tekst van de petitie openbaar gemaakt worden in de beoogde locatie:  de Koningszaal van het theosofische tempelgebouw De Bazel in Amsterdam. (RJK)

 

Programma van de evenementen in het kader van

de internationale tentoonstelling De Deugden in de Stopera

26 April (15-16 uur): Presentatie van de (reeds bestelbare) volledig, herziene Engelse versie van de Deugden The Virtues - Season of the Soul  en (16-17 uur) voorlezing van de Nederlands, Engelse, Duitse en Frans versies van de petittie en toewijding aan de toekomstig koning en de Hoge Raad met commentaar  en vragenbeantwoording.

3 mei (15-16 uur): Presentatie van de eerst boekuitgave van de Engelse vertaling How the Grail Sites Were Found (zie afb. van de titelpagina) van Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus en (16-17 uur) lezing onder de titel “Het beleg en de bevrijding van Oranje” met afsluitend vragenbeantwording.

10 mei (18 uur): Afsluiting van de tentoonstelling en op naar een nieuwe, nog niet gevonden, locatie van deze rijzende expositie om de Beweging voor een Nieuwe Hoffelijkheid in stad en land luister bij te zetten.

Info: rjkelder@willehalm.nl ; tel. 0206944572 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk