In de afgelopen 15 jaar heb ik heel wat opleidingen en cursussen verzorgd. Veel van de deelnemers en deelneemsters hebben intussen hun plaats als Lichtwerker ingenomen. Geweldig! Toch zie ik ook dat prachtige mensen, die alle kennis en technieken in huis hebben, in hun comfortzone blijven zitten. Zij beschouwen Spiritualiteit liever als een hobby. Een boeddha hier en daar, een kaarsje, een paravisie en af en toe een bezoek aan een Medium. Dat is het. Zo zonde! Het liefste zou ik ze door elkaar willen schudden. Het is de hoogste tijd, jullie hulp is nodig!

Nu is er in elk groeiproces wel eens een aarzeling of terugval, soms omdat er een kosmische test gaande is, maar dit is anders. De mensen waar ik het hier over heb, bezitten een hoogfrequent energieveld waar menig Medium jaloers op zou zijn, echte Lichtwerkers, daar ligt het niet aan. Alleen ze zitten een beetje klem in de beslommeringen.

Ze werken meestal fulltime (op kantoor met elektrosmog), hebben daarnaast vaak een gezin en huishouding te runnen. Druk bestaan dus. Ze willen wel meer tijd aan zichzelf en aan het mediteren besteden, maar ze komen er maar niet aan toe. En daardoor gaat het mis. Het lijkt bij hen alsof ze tegen de stroom inroeien.

Leven alsof Spirituele groei een hobby is, dat werkt niet meer in deze tijd!

Ook al weten veel mensen er niets meer van, er liggen duidelijke en bindende kosmische afspraken vast. Lichtwerkers hebben een aandeel in de verantwoordelijkheid voor het transformeren van de mensheid (eerst van zichzelf).

Lichtwerkers kunnen daardoor géén maatschappelijk schijnbestaan meer voeren. Hun hogere lichtfrequenties zijn sneller vervuild, net zo goed als lichte kleren besmettelijker zijn. Lichtwerkers en HSP'ers die in vervuilende omgevingen verblijven, merken niet alleen dat ze hun gevoel kwijtraken, maar ze krijgen alle energetische bagger van de werkvloer, via hun collega's cadeau. Tijd om zichzelf energetisch te reinigen ontbreekt, evenals de ruimte om alleen te vertoeven. Ze komen niet aan zichzelf toe, laat staan om te werken aan hun fijnstoffelijke velden of geestelijke groei.

Lichtwerkers die weinig met hun Licht bezig zijn, alleen na het eten een wandelingetje maken of eens per week een snelle meditatie doen, besteden nog geen 3% aan de verzorging van hun Lichtlichamen en dat is echt te weinig. Ze kunnen hierdoor ook niet in het vreugdevolle gevoel komen. Hun lichaam blijft signalen afgeven, meestal van pijn en ongemak. En eigenlijk weten ze het wel! Volledige inzet voor het Licht in alles wat je doet, zou 100% moeten worden, een Spirituele levenshouding.

Spirituele groei is niet zoiets waarbij je een knop kunt omzetten. Hogere trillingen vereisen naleving van de universele wetten*).

De Aarde zelf werkt ook hard aan die transformatie: volgens Russische wetenschappers zijn de elektromagnetische rasterlijnen (Leylijnen) intussen veranderd en zal de mensheid aan deze verandering gehoor moeten geven.

Vanuit de Melkweg en de centrale Zon wordt nieuwe evolutionaire energie via magnetische stormen (ruimteweer) op aarde afgeleverd, die we voor onze transformatie kunnen gebruiken. Vooral Lichtwerkers zijn in staat om grotere elektromagnetische ladingen in zich op te nemen al gaat dat niet vanzelf!

Zij moeten zich wel voortdurend afstemmen op véél hogere frequenties, waardoor hun menselijk bewustzijn in een hogere bewustzijnstoestand wordt gebracht. Daarna moeten ze hogere complexere delen die veel ijler en hoogfrequenter zijn óók in hun lichaam opnemen, op een dusdanige manier dat hun lichaam dat aankan. Hoe hoger de frequenties, hoe lastiger dat is. Ze moeten er dus véél meer voor over hebben om alle lagen volledig in hun aardse lichaam te verankeren, als voorbereiding op toegang tot de hogere dimensies.

Misschien kun je het een beetje vergelijken met topsporters, die moeten er van alles voor doen en vooral voor laten om goede prestaties neer te zetten. Ze moeten als topsporter leven. Anders dan bij de amateurs die één keer per week trainen met na afloop het, zeker niet onbelangrijke, kantinebezoek. Zij laten hun biertje er echt niet voor staan!

In een eerdere mail schreef ik wel dat sommige Lichtwerkers niets meer hoefde te doen, alleen maar te zijn, maar dat kan pas als alle lagen van het hoge bewustzijn in het lichaam verankerd zijn en het van alle (emotionele, mentale, toxische) ballast is ontdaan (zie fase 3 hierna). Deze mensen laten zich niet meer vervuilen en gaan verstandig om met hun tijd.

Omdat energie (neutraal) niet gemaakt of kan worden vernietigd, is transformatie van laag naar hoog de enige weg om een betere wereld te creëren en dat willen we eigenlijk allemaal.

Transformatie of verandering verloopt over het algemeen in drie fasen:
1. Openen: Het begint met het openen voor nieuwe ideeën, nieuw bewustzijn en nieuwe informatie. Zoals het lezen van boeken (of mijn mails haha), bezoeken van lezingen en het volgen van cursussen en workshops. Maar ook het uitproberen of het klopt wat wordt gezegd, getoond en geschreven. Daarna volgt het bijstellen van oude overtuigingen. De gemiddelde mens heeft eerder de neiging tot afsluiten in plaats van openstellen. Het openen is daarom niet vanzelfsprekend, al lukt dit de Lichtwerkers over wie ik het heb nog wel.

2. Integreren: De tweede fase van transformatie die volgt is het (fulltime) in de praktijk brengen van onze eigen Spiritualiteit. In deze fase zit het grootste pijnpunt. Deze fase vraagt om:

Het opruimen van blokkades die aanwezig zijn in ons genetisch geheugen, geheugens uit vorige leven en cel geheugen (dat is opgebouwd tijdens de huidige incarnatie); Een kritische houding; Verwijderen en vermijden van oude overtuigingen, bezettende of conserverende energieën en toxische stoffen.  

Dit proces wordt versneld als we in staat zijn telepathische healingen of boodschappen te ontvangen. Aan het einde van deze fase hebben we (eindelijk) geleerd om vrij te zijn van beperkingen en pijn, waardoor het niet langer een worsteling is om te verder te groeien naar de volgende fase.

3. Leven als Lichtwerker: De laatste fase van transformatie bestaat uit het vervullen van onze missie op aarde. In deze fase hebben we doorlopend contact met onze Hogere delen. We kunnen dan in onze Lichtkracht stappen, laten zien dat we Lichtwerkers zijn (net zoiets als uit de kast komen) en gaan stralen. Hier hebben we mentale discipline en de intentie om het te begrijpen nodig. Het lagere Ego is niet langer heer en meester over ons leven. Deze fase is te herkennen aan onbevooroordeeld, liefdevol, gecentreerd, kalm, vreedzaam en toegewijd zijn. Een fase met vreugde en een gelukzalig gevoel.

En als je denkt, daar kom ik nooit doorheen, vergeet dan niet dat je het niet alleen hoeft te doen! Je krijgt hulp van hogere krachten, die jou ondersteunen waar ze kunnen. Als we in een hogere frequentie komen kan de angst (lage trilling) om te transformeren en te veranderen smelten. Daardoor zijn de stappen die nodig zijn om volledig voor het Licht te gaan makkelijker.

Beschouw je Spirituele groei echter nooit als je hobby, er hangt veel meer aan vast.

Om je een idee te geven wat transformatie bevorderend werkt en wat weinig geld kost, volgt een (beperkte) opsomming:

1.    Meer tijd aan jezelf besteden, want alle tijd ìs eigenlijk van jou en die mag jij besteden hoe je wilt als het maar vreugde oplevert. Eerder gemaakte (aardse) toezeggingen en afspraken kun je bespreekbaar maken;  
2.    Vertoeven in de natuur is rustgevend;
3.    Mooie muziek beluisteren (niet naar de radio met gepraat en reclame) of zelf spelen om je mee te laten voeren;
4.    Schoonheid in je huis, vervangen wat stuk is en wegdoen wat de groei niet dient;
5.    Lezen van boeken (via boeken kunnen gedachte-energieën zich verbinden met andere gedachte-energieën in heel het universum),
6.    Dagdromen, is net zo waardevol als Mediteren;
7.    Alles met aandacht doen, 100% opletten wat je doet, wat je voelt, hoe het voelt en wat je erbij denkt.
8.    Meditaties of Yoga, zoek uit welke manier bij jou past (mediteren voor Dummies is een goed geschreven boek);
9.    Het creëren van prettige gedachten.

Niet alles kun je ineens veranderen, dat vergt tijd. Probeer dit eens:

  • Kies één van bovenstaande items;
  • Geef de intentie dat je daarmee aan de slag gaat;
  • Besteed daar meer dan gemiddeld tijd en aandacht aan en alles wat er niet toe doet laat je in die periode achterwege;
  • Doe dat twee weken lang en evalueer wat het je oplevert en ook waar je tegenaan loopt. Bevalt de verandering? Hou het dan 6 weken vol (of kies een ander thema). Gebleken is dat veranderingen na zes weken als nieuwe gewoonte opgenomen wordt in het dagelijks bestaan.

VOORBEELD: als ik kies voor schoonheid (nummer 4), denk ik de hele dag aan schoonheid. Ik laat dat woord als een mantra in mijn gedachte resoneren. Loop ik dan door een vertrek, valt me meteen op als daar geen schoonheid heerst. Afhankelijk van mijn tijd doe ik iets om in dat vertrek wat te veranderen (meestal opruimen haha).

Heb je jouw eerste keus eigen gemaakt ga, dan pas door met het volgende item. Alles wat frequentie verhogend en balancerend werkt, is goed voor de Lichtlichamen en het bereiken van het hogere bewustzijn. Link naar eerder artikel: Is een Spiritueel groeiproces meetbaar?

Tot slot nog een stukje reclame voor de Transformatieronde in oktober, sommige niveaus bereik je niet alleen, voel of jij degene bent die erbij moet zijn. Mastertransformatie

Succes.

Ria Feskens, Serenora, juni 2015

 *) Het Licht zal je bevrijden.

PS Waarschuwing: Reclamecampagnes op het (jeugd)journaal om zonnecrèmeproducten af te zetten. De scholen worden geadviseerd om onder schooltijd de kinderen met (toxische) zonnecrèmes in te smeren. Lees het eerder verschenen artikel nog eens en bescherm je kinderen verstandig: Moeten we de Zon voortaan met factor 50 bestrijden?  

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk