Als druppels in de Oceaan

Views: 24
Get Embed Code
Een gedicht ingesproken voor jou, door Marcel ter Veer. informatie: mail naar info@marcelterveer.com www.marcelterveer.com

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –