Astrid van Triet: de Equi, het nieuwe ruilen

Views: 192
Get Embed Code
Astrid van Triet heeft het initiatief genomen voor de Equi, een nieuw soort valuta, dat zijn waarde ontleent aan de mens, niet aan goud of een ander ruilmiddel.In deze presentatie geeft ze niet alleen uitleg over de achtergronden van de Equi, ook is het een praktische handleiding voor het gebruik van de Equi en de website Equi-place.net.Een inspirerend voorbeeld van duurzame economie.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –