Barack Obama's Speech Berlin

Views: 26
Get Embed Code

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • Ik heb veel respect voor Barack Obama. Hij heeft het voor elkaar gekregen om vanuit een kernwaarde een hele grote beweging op gang te brengen (community vorming). HIj heeft in ieder geval de gave van het woord en het vermogen om mensen te inspireren en hoop te verspreiden. Ik wens hem veel wijsheid, inzicht en daadkracht toe bij het realiseren van zijn doelstellingen.
This reply was deleted.
E-mail me when people leave their comments –