Coach voor ondernemers met ADHD - #ADHDD

Views: 58
Get Embed Code
Ondernemer met dat D-tje extra! Coach voor Ondernemers met ADHD. Mijn kracht zit hem in het aanbrengen van structuur en rust in agenda en hoofd. Oplossingsgericht.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –