Jill Bolte Taylor: My stroke of insight

Views: 313
Get Embed Code
Zeer indrukwekkende beschrijving van de werking van de linker- en rechterhersenhelft en het effect hiervan op het bewustzijn.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –