Leven Zonder Angst - Dick de Ruiter (Geleide Meditatie)

Views: 279
Get Embed Code
Van de cd "Leven zonder angst" van Dick de Ruiter is dit één van de belangrijkste visualisaties. Het zijn overigens niet alleen visualisaties maar ook affirm...

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –