Lezingencyclus "Noblesse Oblige"

Views: 15
Get Embed Code
In zijn spraakmakende optredens verbindt Bert-Jan van der Mieden van PYRAMIDE denken en voelen. Een unieke combinatie van klassieke piano-improvisaties, waar...

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –