Mindfulness with Jon Kabat-Zinn

Views: 65
Get Embed Code
Jon Kabat-Zinn heeft de missie om aandachtstraning een plaats te geven binnen de reguliere geneeskunde en in de samenleving als geheel.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –