Quantum Healing with Dr. Lo

Views: 46
Get Embed Code

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • De huidige doorbraken in quantum fysica hebben ertoe geleid dat spiritualiteit en wetenschap dichterbij elkaar komen. Het principe dat je verschillende mogelijkheden bestaan op hetzelfde moment in de tijd betekend dat we kunnen kiezen hoe we onze realiteit ervaren en vormgeven.

    Stelling:
    Om een duurzame verandering in onze fysieke werkelijkheid teweeg te brengen is het noodzakelijk om allereerst ons bewustzijn te verruimen en te verdiepen want alleen dan kan deze verandering bezield en duurzaam zijn en daarmee kwalitatief.
This reply was deleted.
E-mail me when people leave their comments –