Stephen Covey's vuurtoren-metafoor

Location: metacafe.com
Views: 705
Get Embed Code
Een inspirerende en leuke vuurtoren-metafoor mondt uit in een pleidooi over het vinden van je eigen stem in de wereld, vanuit een ongebroken bewustzijn.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –