summer 2015 stick & djembe henri surquin

Views: 107
Get Embed Code
Percussie. In de achtertuin, op locatie, alleen of met elkaar. Opwindend en rustgevend. Vrolijk en droevig. Eb en vloed. Een accent en een rust. Oorverdovende ritmes, gevolgd door een absolute stilte.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –