Switching Academy

Views: 108
Get Embed Code
BE THE CHANGE.Mark van de Leurs missie is het samenbrengen van de bevolkingsgroepen om een krachtige boodschap te creeeren waar verandering vanuit binnen centraal staat.Help mee door je stem en steun. Juni zal switchingacademy.com en nl online gaan.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –