The story of stuff with Annie Leonard

Views: 64
Get Embed Code
Dit is een klein stukje van 20 min. die te zien is op http://www.storyofstuff.com Op een zeer aansprekende manier laat zij zien hoe het zit met consumeren.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

E-mail me when people leave their comments –