Gender

Female


Location

Almere


Birthday:

May 27


Met welke talenten wil je anderen van dienst zijn?

Trainingen, workshops en lezingen aanbieden in Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie Trainingen, workshop en lezingen aanbieden in Interculturele Communicatie Trainingen, workshops en lezingen aanbieden in Violence Prevention (combinatie van Empowerment and Selfdefense en Non Violent Communication) Inspireren, delen en gezamenlijk groeien en leren


Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit betekent voor mij continue groei naar bewustzijn in je hogere zelf. Verbinding maken met diepere eigen en universele kennis en kunde. Vanuit deze ontmoeting met jezelf in open en oprecht eerlijke verbinding kunnen staan en blijven met de ander. In goede en in slechte tijden.


Hoe is dat inzicht gegroeid en wie/wat speelde daarbij een bijzondere rol?

Volgens mijn ouders was ik al met dat inzicht bezig vanf de dag dat ik geboren werd. Ik weet dat vanaf het moment dat ik mij bewust werd van mijzelf en de wereld om mij heen dit thema voor mij een dagelijks thema was en is. Vanaf mijn 5de jaar heb ik over de hele wereld gewoond en gewerkt. Ik voelde mij overal veilig en verbonden met mensen. Dit zelfs in landen als Afghanistan. Op diep menselijk niveau trof ik dezelfde behoeften in mensen aan. Mijn ouders hebben mij met een hele open en nieuwsgierige en respectvolle blik naar de ander en het universum opgevoed; Door hen heb ik dieper en grondiger leren kijken naar andere culturen, religies, seksualiteit, gender, natuur etc. Weten en voelen dat alles met elkaar in verbiniding staat.


Wat doe je met spiritualiteit in je werk?

Ik duik onder het toneel van wat zich aan de oppervlakte afspeelt...'wat beweegt er echt in jezelf - wat beweegt er echt in de ander?' Het klinkt tegenstrijdig, het gaat het ook over grenzen. Authentiek zijn, handelen in overeenstemming met je ware ik. Als dat goed geworteld is vind je balans en is energie, ruimte en beweging voor verbinding. Gezamenlijk de diepere drijfveren van ons menszijn leren herkennen en erkennen. De vorm waarin het gegoten wordt izijn aardse, dagelijkse herkenbare vormen en verschilt per groep per keer.


Mijn advies/quote aan anderen:

“When we focus on clarifying what is being observed, felt, and needed rather than on diagnosing and judging, we discover the depth of our own compassion.” -- Marshall B. Rosenberg