Met welke talenten wil je anderen van dienst zijn?

Ik kijk graag op manieren naar zingeving en spiritualiteit, die anders dan anders zijn. Mijn pad en zienswijzen zijn onder meer voortgekomen uit wetenschappelijke bevindingen die maken dat we onze werkelijkheid kunnen gaan leren zien als een 'virtuele werkelijkheid'. En dat wil zeggen een werkelijkheid die gebaseerd is op 'bits' ofwel 'pakketjes van informatie'. Eigenlijk is het een manier van kijken, die maakt dat we onze westerse wetenschappelijke ontdekkingen inzetten om werkelijk zicht te krijgen op wat wijzen als de boeddha en Lao Tze al zeiden: de werkelijkheid waarin wij leven is een illusie. Maar dat maakt zeker niet dat die dus zinloos zou zijn. In tegendeel: als we beter kunnen zien hoe de virtuele werkelijkheid werkt, dan zien we ook dat en waarom het van levensbelang is dat we als mens (op)groeien, ons ontwikkelen en evolueren. Daar leer ik elke dag weer meer over... en ik vertel anderen die interesse hebben graag over wat ik leer.


Wat is je website?

https://www.deja.nu


extra website

https://www.ervaarjeheelheid.nu


Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Inzien dat je onderdeel bent van een groot geheel, en dat je als deel van dat geheel een specifieke taak te vervullen hebt in onze werkelijkheid. Je bent in je leven op zoek naar je 'spirituele status'. Dat is een status die niks van doen heeft met wat je doet en wat je hebt, en wat je verdient, maar alles met of je doet wat je hier wilde komen doen. Je oorspronkelijkheid dus.


Hoe is dat inzicht gegroeid en wie/wat speelde daarbij een bijzondere rol?

Via een weg die liep van psychologische wijsheden, naar absolute wijsheden (One in None), naar kosmische wijsheden (onze werkelijkheid als onderdeel van een oneindig aantal werkelijkheden). Op deze pagina's staat kort hoe die weg praktisch verliep en wie mij allemaal geïnspireerd hebben. http://www.deja.nu/#!persoonlijk/rgkdz http://www.deja.nu/#!mijn-weg/udr6t


Wat doe je met spiritualiteit in je werk?

Ik schrijf over de nieuwe perspectieven op spiritualiteit waar ik hierboven aan refereer op www.deja.nu (en de theorie daarachter staat op www.in-formatie.nu). Ik coördineer een digitaal 'Ander-Nieuws-Platform' onder de naam: www.bijzonderbewustzijn.net. Ik help mensen met schat graven in zichzelf zodat ze beter hun weg kunnen vinden naar wat hun spirituele status is, dus naar hun oorspronkelijkheid via www.ervaarjeheelheid.nu.


Mijn advies/quote aan anderen:

Het ware pad is je eigen pad. Wees dus je eigen Spirituele Wetenschapper: onderzoek door te observeren, te identificeren, te beschrijven en te experimenteren. Creëer zo je eigen theoretische verklaringen van fenomenen die je onderzoekt. Laat je daarbij inspireren door anderen.


Margot posted a blog post
In zijn boek Survival of the Kindest* pleit filosoof en psychotherapeut Piero Ferrucci voor 'vriendelijkheid' als zijnde de meest economische levenshouding die we maar kunnen hebben: "Eén van de redenen dat de evolutie is geslaagd, is omdat we…
Apr 24, 2016