Gender

Female


Location

Nijmegen


Birthday:

January 31


Met welke talenten wil je anderen van dienst zijn?

10011858856?profile=RESIZE_180x180Het aanbieden van KunstRetraites en AlDoende (https://www.marliekeovermeer.nl/al-doend-e/) Via de kunst die doet zien en bewust kan maken van wie je bent en waar je staat ben ik een luisterend en voelende reisleider langs de verrassende paden en een soms schurende route. Een avontuur waarin van alles kan gebeuren met teken- en schildermaterialen, foto's, collages, gedichten en verhalen, spelen en schrijven en met kijken naar kunst. Een reis met in -en uitzoomen, het detail en het grote, over jij in de wereld. Over de vragen die je bewegen. In je element komen, waarbij je je uitdrukt zoals alleen jij dat kan doen. Ik beschouw mijn rol als bondgenoot, als (mede) richtinggever in een creatief samenzijn, waarin zich iets nieuws kan ontwikkelen. Daarbij zet ik in wat ik tot mijn beschikking heb om het tot een vruchtbare ontmoeting te laten zijn. Je laten verrassen, verwonderen, vertragen, bewegen, opnieuw kijken, zien en aangeraakt worden. Zodat je je vrijer gaat voelen om ruimte en liefde te kunnen ervaren, niet door hard te werken maar door te laten gebeuren. Het Leven wordt spannender, misschien wel leuker, als je de controle loslaat. Wat hebben trouwens te willen? Het zijn hoogstens onze eigen (denk)beelden die mogen breken. Ja, als gids ga ik graag voorop. Om je te leiden naar nieuwe ontdekkingen en als vertaler van de ervaringen die ikzelf onderweg heb opgedaan. Zo draag ik bij. W o r k s h o p s e n k u n s t r e t r a i t e s In het beeldende werken is er ruimte voor alles. Als dat zo mag zijn kun je dingen ontdekken die helpen om een rode draad te ontdekken, een nieuw perspectief te kiezen en betekenis te geven aan je leven. Je stimuleert zo bovendien je creatief en scheppende vermogen, waarmee je vorm en betekenis geeft aan je leven nu. Daarbij vertelt je intuïtie wat je moet doen, niet waarom. Doen en ervaren staan centraal met de reflectie die daarop volgt. Bezinning op jezelf en in dialoog met anderen.

https://www.youtube.com/watch?v=66LSlz4kWdM


Wat is je website?

https://www.marliekeovermeer.nl/kennismakingover-mijn-werk-2/


extra website

https://marliekeovermeer.nl/kunstretraites/


Wat betekent spiritualiteit voor jou?

10011859284?profile=RESIZE_400xMe gedragen weten, religiositeit, wakkerheid, me verbonden weten Spiritualiteit is als vanzelf met me verbonden. Ik zie dat niet los van mijn leven en werk. Levens- en zingevingsvragen zijn altijd leidend geweest in mijn leven en werk. In mijn beeldende werk ben ik steeds op zoek naar de voor – en onderkant. Spel met de wezenlijke dingen van het bestaan. In mijn workshops en kunstretraites vormt dit het kader waarbinnen we werken en zijn.


Hoe is dat inzicht gegroeid en wie/wat speelde daarbij een bijzondere rol?

Van huis uit ben ik katholiek opgevoed.
Mijn vader bracht mij in contact met J. van het Kruis en T. van Avilla. Ik ben geinspireerd door mystici als Meister Eckhart en Merton. En ook leringen uit de Boedhistische Zentraditie en dichters als Rilke en Rumi


Wat doe je met spiritualiteit in je werk?

Verbonden met de bron ben ik anderen nabij, zet in beweging en inspireer tot de blik naar binnen, de moed te kijken en de waarheid te zien. Met hoofd, hart en handen leg ik ik Al Doende nieuwe en ongedachte verbanden. Zo vorm ik een werkplaats voor zien, zin en zijn. In het beeldende werken is er ruimte voor alles. Als dat zo mag zijn kun je dingen ontdekken die helpen om een rode draad te ontdekken, een nieuw perspectief te kiezen en betekenis te geven aan je leven. Je stimuleert zo bovendien je creatief en scheppende vermogen, waarmee je vorm en betekenis geeft aan je leven nu. Daarbij vertelt je intuïtie wat je moet doen, niet waarom. Doen en ervaren staan centraal met de reflectie die daarop volgt. Bezinning op jezelf en in dialoog met anderen


Mijn advies/quote aan anderen:

“Je kunt ook leven met de vraag in plaats van genoegen te nemen met een gemakkelijk antwoord.” Rilke


Marlieke Overmeer updated their profile
Jan 14
Marlieke Overmeer is now a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk
Nov 10, 2021