Chakra's, Yoga, Mindfulness en Feng Shui

Energie en energiebanen zijn een boeiende materie. In de hedendaagse mindfulness trainingen, coaching en yoga-praktijk wordt van deze aspecten uit de verschillende oosters georiënteerde filosofieën dankbaar gebruikgemaakt.
Met het oog gericht op gezondheid hebben deze wijsheden zich gedurende eeuwen ontwikkeld. Niet zo verwonderlijk dat ze gemeenschappelijke uitgangspunten hebben, universele energie en overeenkomende elementen beschrijven. Wijsheid en filosofie zijn immers gebaseerd op het waarnemen van de mens, de natuur en de wetmatigheden die in onderliggende patronen hun samenhang vinden.

Nature does not hurry, yet everything is accomplished.  ~ Lao Tzu

Lees verder op TuinHarmonie.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk