De Zen van Human Design: Weg naar zelfkennis

Mensen die het Human Design Systeem op hun pad vinden en een reading van hun eigen Design laten doen ontdekken meestal onverwacht dat ze de persoon die ze in werkelijkheid zijn nooit de waarde hebben toegekend die hij/zij verdiende. Door een wens naar persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei hebben ze misschien al veel 'aan zichzelf gewerkt' - Human Design vertelt ze nu dat er in feite niets hoeft te worden gedaan om vervulling en verlichting te vinden. Wat nodig is voor het eigen levensgeluk is altijd beschikbaar in hun eigen leven!


4554004284?profile=original

Human design is een synthese, op aarde gekomen via een mystieke ervaring van Ra Uru Hu , een Canadese wetenschapper/ondernemer. HD is nu, na ruim 23 jaar uitgegroeid tot een nieuwe holistische wetenschap. HD verbindt antieke esoterische wetenschap (I tjing, Astrologie, Charkra-systeem, en de Kaballa) met elkaar, en met moderne wetenschap (Astronomie, Biochemie, Genetica Quantumfysica) tot een totaal nieuw holistisch systeem.


Als zelfstandig meubelmaker ontwerp en maak ik meubels in mijn eigen werkplaats, een heerlijke actieve meditatie voor mij. Naast het handwerk dat ik graag doe ben ik nu alweer veertien jaar gepassioneerd bezig met te leren over in dit wonderlijke systeem. Na een reading van grondlegger Ra Uru Hu in 1997, waarin letterlijk alles dat hij over mijn Design vertelde klopte als een bus, was ik compleet verkocht! In de jaren die volgden ervoer ik een geleidelijke maar zekere healing van een moeizaam verleden. Human Design was liefde op eerste gezicht en ik voel nu, naarmate de tijd verstrijkt hoe langer hoe meer de behoefte om de zegeningen die ik er zelf van ondervond te delen met anderen.


 

Human Design stelt dat we onszelf eerst volledig moeten begrijpen voordat we onszelf kunnen Zijn.
De complexiteit van de vorm die de mens in dit stadium van zijn evolutie heeft aangenomen vraagt om een 'gebruiksaanwijzing'. Wanneer we kennis nemen van de 'bedrading van ons energetisch lichaam', kunnen we onderscheid maken tussen Zelf en niet-Zelf, tussen 'authentiek en geconditioneerd'. Als we deze kennis over onszelf krijgen en vervolgens simpelweg durven te staan voor wie we wérkelijk zijn, kan ons leven een kant op gaan die bij ons past.

Iedereen heeft de gave om wijze en juiste beslissingen te nemen in het leven en werkelijke vervulling te vinden in het leven. Wij hebben geen expertise van buitenaf nodig want we beschikken over een innerlijke autoriteit.

Maar al te vaak zien we dat mensen niet de potentie uitleven die in ze zit. Omdat mensen als het ware zijn ingekapseld in een dikke schil van conditioneringen kunnen ze niet meer zien welk een pure magie er in hun eigen lichaam huist, met als gevolg dat ze veel moeilijkheden ondervinden en dat dingen niet lopen in hun leven.

Human Design is meer dan een reading, maar veel meer het startpunt van een proces, een experiment met onszelf, een wonderlijke reis vol met fantastische ontdekkingen. Als we dit experiment aangaan en de moeite nemen om het in de praktijk van ons alledaagse leven te toetsen, realiseren we ons hoe langer hoe meer dat we worden gefopt door ons verstand als we denken dat we zelf kunnen kiezen in ons leven. We komen er gaandeweg achter dat ons leven helemaal niet zo maakbaar is als we ooit dachten. Kosmisch deeltjes, genaamd Neutrino's bepalen onze levenswandel en hoe wij op elkaar reageren. Niettemin blijkt dat we wel degelijk mogelijkheden hebben om vervulling en geluk te vinden in ons eigen leven. Sleutel hierbij is de strategie en innerlijke autorteit die gekoppeld is aan ons unieke Design, de 'blauwdruk' die we bij onze geboorte hebben gekregen. Dit staat haaks op wat de new age beweging heden ten dage verkondigt, dat we ons lot in eigen hand zouden hebben – dat blijkt allemaal een waanidee en het product van menselijke ijdelheid.


Onze ratio doet ons geloven dat we keuzevrijheid hebben en dat het aan onszelf ligt als we de goede of verkeerde keuzes maken. Het verstand vergelijkt alles met elkaar, het weegt dit af tegen dat, het 'goede' tegen het 'slechte' en sluit dan een compromis. Het stuurt ons altijd ergens op af - alsof we verantwoordelijk zijn voor een juiste keuze. HD zegt niet dat we onze gedachten zouden moeten tegenhouden, maar dat we zouden moeten leren er om geen autoriteit aan te verlenen wanneer het probeert om onze besluitvorming te dirigeren. We zouden ons verstand alleen moeten gebruiken voor datgene waar het goed in is: onderzoek en communicatie.

 


Autoriteit werkt compleet anders. Dit is een innerlijk proces. Autoriteit neemt nooit iets in overweging maar focust op onze interne processen. Ons lichaam beschikt al vanaf onze geboorte over een automatisch besturingssysteem. Het is magistraal wat ieders eigen lichaam in zich heeft en kan bewerkstelligen wanneer het niet door het verstand wordt gedenigreerd en gedicteerd. We zouden het de kans moeten geven om zijn werk te kunnen doen. Probeer het gewoon eens een week uit: geen beslissingen maken met het verstand maar met jouw innerlijke autoriteit - wat een verschil dat maakt in je energie-peil. Stel je voor, je bent iemand die twijfelt of piekert en je laat het gewoon voor wat het is en laat je lichaam beslissen op het moment dat de gelegenheid zich aan je voordoet, wat een rust geeft dat!


Het vereist discipline om de druk van ons denken te weerstaan. In die zin is Human Design eigenlijk een vorm van Zen. Wanneer je er net mee begint is het een hele inspanning, maar hoe meer je het doet, hoe gemakkelijker het gaat. Gebruik je jouw eigen autoriteit voor het nemen van beslissingen, dan zul je na verloop van tijd merken dat je met veel minder weerstand door het leven gaat. Dit is omdat het hele lichaam dan de beslissingen neemt en niet alleen het hoofd. De fysieke vorm van ons lichaam, ons 'voertuig' komt op die manier in een betere stroomlijn met de omgeving waar het zich doorheen verplaatst. De weerstand neemt af, we maken ons minder druk en dit is het moment dat we echt kunnen Zijn. Als we de plek van de 'bestuurder' verlaten en 'op de achterbank gaan zitten' worden we rustiger, produceren minder warmte, waardoor de beslagen ramen eindelijk helder worden en we (weer) kunnen genieten van het landschap waar we doorheen rijden...., zoals we dat als jonge kinderen ooit ook deden. Wij zijn persoonlijkheden die geïncarneerd zijn in een voertuig en zijn helemaal niet verantwoordelijk voor onze levenswandel, we zijn er alleen getuige van, als passagiers!


Alles in het leven is timing, op het juiste moment op de juiste plek zijn. Dit verschijnsel heet serendipiteit.

Met Strategie & Autoriteit kunnen we altijd 'correct' zijn in onze beslissingen en komt alles op het juiste moment op ons pad, precies als we er klaar voor zijn.


Voor kinderen is het een zegening als hun ouders kennis hebben over hun Design. Wanneer kinderen van jongs af aan gestimuleerd worden om hun eigen autoriteit te gebruiken bij het nemen van beslissingen, dan zullen ze veel minder de nadelen ondervinden van conditionering, simpelweg omdat ze van jongs af aan leren onderscheiden. Als ouder speel je een betere rol als je enkel de getuige bent van hun proces en er voor ze bent als ze erom vragen. Dit versterkt kinderen in hun eigenheid en dat is 1000 keer effectiever dan kinderen sturen, behoeden, aanmanen, of in het ergste geval straffen. Via een HD gezinsanalyse zien we dat de oorzaak van moeilijkheden in de opvoeding eigenlijk altijd ligt in onwetendheid bij de ouders. De projecties tussen de ouders onderling en tussen de ouders en hun kinderen zijn vaak een killer in 'probleem'gezinnen. De huidige trend om kinderen te labelen met allerhande stoornissen is incorrect en onnodig. Dat is zeer ongezond voor het kind en uiteindelijk daarmee voor de samenleving als geheel. Ieder mens is geboren met unieke kwaliteiten en is legitiem om te zijn zoals ie is. Wij hoeven niet te veranderen zoals we zijn en ook niet te boeten voor iets wat anderen op ons projecteren!


HD is een discipline. Omdat conditionering in ons lichaam is meegegroeid betekent kennis hebben niet per definitie snelle resultaten behalen. Door het experiment over en over te herhalen voltrekt zich een gestage celluaire verandering in het lichaam. Voordat alle restjes van de oude geconditioneerde gedragspatronen vervangen zijn door natuurlijke gedragingen kost het mensen zeven jaar - de levensduur van de meeste cellen in ons lichaam. Ons lichaam is een wonder, geef het een kans om zichzelf te openbaren!

 

Denys Goossens is gecertificeerd Human Design analist en leraar. Kijk voor meer informatie over Human Design op: Human Design Wise

 

 

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk