Feng Shui als middel tot bewustwording

Zondag 5 januari j.l. heb ik voor een enthousiaste groep mensen een tipje van de Feng Shui sluier mogen oplichten tijdens de Open Dag van Centrum Djoj in Rotterdam. Maar omdat een dergelijke bijeenkomst altijd te kort is, heb ik een introductie geschreven over wat Feng Shui nu eigenlijk is. Ik hoop dat je er veel leesplezier aan zult beleven!Feng ShuiFeng Shui; wat is het nu helemaal? Menigeen heeft wel eens van het begrip gehoord of er over gelezen. De meeste boeken die over dit onderwerp verschenen zijn, belichten de ‘hele erge dingen’ die er mis kunnen gaan met je huis, met jezelf, met je hele leven wanneer je huis niet helemaal volgens de strenge regels van Feng Shui is ingericht. Menigeen heeft na het lezen van zo’n, soms lastig te begrijpen, boek het noodzakelijk aanwezige toilet in huis vervloekt, want oh, oh, door dat vermaledijde ding vloeit toch warempel alle overvloed pardoes het huis uit.Lees verder op http://ninaelshoffengshui.com/2014/01/06/feng-shui-als-middel-tot-bewustwording/
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk