Ieder mens wordt geboren met een bepaalde aanleg. Kwaliteiten, gevoeligheden, de potentie van richting en levensvervulling, het ligt allemaal op een bepaalde manier in onze genen besloten. Maar Human Design laat ook zien dat onze genetische structuur niet beperkt is tot ons lichaam - mensen conditioneren elkaar continue wanneer zij in elkaars aura (invloedssfeer) vertoeven.

Er wordt ons in deze tijd steeds verteld dat we het 'zelf' in de hand hebben, als we maar de juiste keuzes maken. Maar er bestaat een grote onwetendheid over dat 'Zelf'. We zijn ons maar nauwelijks bewust van de impact van conditionering op ons echte 'Zelf'. Deze onbewustheid staat de mogelijkheid om de unieke aangeboren kwaliteiten en levenskracht te kunnen manifesteren in de weg. We worden allemaal gehomogeniseerd; (op)voeding, school, vriendschappen, geloof, samenleving, politiek, al deze dingen beschouwen vanuit positief of negatief. Vanuit het oogpunt van jezelf is dit allemaal van geen enkele waarde. De persoon die we denken te zijn is niet wie we werkelijk zijn - integendeel zelfs.

Zou je weten hoe jouw eigen ontwerp eruit ziet, dan krijg je direct een enorme acceptatie van zowel de 'positieve' als de 'negatieve' kanten van je karakter. Mensen zijn onvergelijkbaar. Uniek. Wanneer we ophouden met manipuleren, controleren, sturen, stimuleren, balanceren vanuit wat we denken dat we zouden moeten doen, maar in plaats daarvan enkel in ons Zelf gefocust zouden zijn, dan krijgen we de kans om ons Zelf te Zien en te kennen, de ander te Zien en te kennen voor wie we wérkelijk zijn. Dan zouden we allemaal het leven kunnen leven zoals dat voor ons bedoeld is en daarmee in feite de problemen, de weerstanden, de ziekten en alle lijden dat het gevolg is van homogenisering direct elimineren!

Bekend worden met jezelf, dat is waar Human Design je de mogelijkheid toe biedt. Het lijkt eenvoudig en dat is het ook, maar om écht jezelf te kunnen zijn zul je wel alles van jezelf moeten accepteren. Er is geen worden, enkel zijn. Leef uit zoals je bent ontworpen. Het leven als geheel zal er niet door veranderen, wat gebeurt dat gebeurt, maar doordat je er zelf met andere ogen naar kijkt (want het leven ís een illusie) transformeer je als individu en ligt de mogelijkheid om je aangeboren potentieel ten vervulling te brengen voor je klaar, ieder moment weer!

Workshop: Leef je Design 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk