27 juli 2012. Mijn eerste kennismaking met de council of the orange ray. Hoewel ik al geruime tijd communiceer met energieën in hogere dimensies, was het contact met deze groep nieuw voor mij. De contacten die ik eerder had gingen vooral over mijn persoonlijke proces. De informatie van Orange ray gaat over het proces van de aarde en is bedoeld voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Vandaar dat ik deze berichten deel op mijn persoonlijke pagina op dit platform. Als je er meer van wilt weten, laat het dan even horen. Leesplezier en Liefdevolle groet, Eveline Bakker

 

1 september 2012 Dag. Wij zijn met velen en brengen berichten voor de aarde. Jij mag die berichten doorgeven aan wie ze wil horen. Wij zijn hier en delen met jullie ons weten. De informatie die wij brengen is belangrijk en kan helpen te begrijpen wat er plaatsvindt. Weet dat wij goed zijn. Je mag vertrouwen. De wereld is begonnen aan haar nieuwe reis. De aarde verandert en toont zich nieuw. Dat wat gebeurd brengt op een nieuwe manier leven. De reis is veranderd. De aarde tolt en toont zich van een nieuwe kant. Wij zien haar verschuiven en weten wat haar weg is. Alles wat haar bewoond zal het merken. De celstructuren zullen veranderen. Niets is meer zoals het was. Deze tijd vraagt van de mens zich vernieuwen en nieuwe keuzes te maken. Het oude valt weg. Structuren en systemen werken niet meer. Het komt aan op verbinding met wie je bent en jouw deel van de aarde. Dit zal je leiden en zal je voeden op je reis. Het is onuitputtelijk en vloeit met vertrouwen. De verbinding met het zelf is cruciaal om te begrijpen wat gevraagd wordt en welke weg te gaan. De taken zijn helder op dit niveau en kunnen vertaald worden naar het nu van alledag. Het is praktisch en toepasbaar. Het toont de weg. Wij vragen jullie om te horen in jezelf welk doel jij hebt. Elk doel is belangrijk en er is geen onderscheid tussen beter of meer. Niemand is meer belangrijk dan de ander, noch minder. Het is een tijd van je plek innemen en zijn wie je bent in al je facetten. Dit brengt de atmosfeer en omgeving voor een volledige transformatie. Deze transformatie vindt plaats, het is ieders keus hoe deze wordt ervaren. Van rups naar vlinder kan gezien worden als een verheffende en prachtige  transformatie. Maar het openbreken van de schalen van de rups kan ook gezien worden als een verwoestende kracht die uit is op destructie. Kijk naar wat er plaatsvindt vanuit het weten van transformatie. En vier de verandering. Leer van de verandering. Het zal je tonen hoe je er mee kunt omgaan. Zie het als een vriend, als een geliefde en vier met de aarde haar hergeboorte in de nieuwe fase waarin zij gaat. Ieder gaat mee. Het is aan de individu te kiezen hoe de ervaring is. Sla de handen in een en steun elkaar bij elke gelegenheid. Vertel elkaar wat in je hart leeft en laat zien wie je bent. Er is nu als geen ander moment behoefte aan zijn zonder opsmuk. Alles wat je versluiert of belemmert valt weg. Toon en neem je plaats in. Dat vragen wij iedereen die wil horen. Iedereen heeft zijn eigen plaats in dit proces. Als je geen plaats had, dan was je hier nu niet. Onderschat dit niet. Iedereen is nodig en heeft zijn plaats in te nemen. Niemand kan aan de zijlijn staan.  Het proces geldt voor iedereen. Of je wil of niet het neemt plaats. Elke cel van de rups verandert in een vlinder. Iedereen neemt zijn of haar plaats. Het proces van verandering is heftig. Oude dingen breken open, zodat het nieuwe kan verschijnen. Zo ook het proces met de aarde en alles wat op haar woont en leeft. Wij vragen jullie te vertrouwen in het proces. De aarde is haar entiteit en bestaat al miljarden jaren. Zij leeft en heeft haar eigen cyclus en haar eigen proces. Zij is krachtig, veel krachtiger dan jullie haar toekennen.  De veranderingen die plaatsvinden zijn niet gebaseerd op een vernietigende invloed van jullie als mensheid. Jullie invloed is  niet zo groot als jullie DENKEN. Dat denken is groter dan de realiteit van het universum in haar volledige energie. Alles wat nu plaatsvindt is volgens het plan en neemt precies plaats zoals dat goed is. Weet dit. All is well. All the time. Niet alleen als het meezit, maar juist ook als jullie DENKEN dat het tegenzit. Het zit overigens nooit echt tegen. Dat bestaat niet. Het is altijd jouw beleving van een op zich neutraal gebeuren. Het is goed. All is well. All the time. De mensen die sterven door ziektes of door natuurgeweld zijn zielen die al veel eerder besloten hebben dat dit hun tijd was deze fysieke realiteit te verlaten. Al deze zielen bestaan nog in de dimensies die jullie als MENS die vooral veel DENKEN nog niet hebben verkend. Zij staan allemaal aan jullie zijde. Geen uitgezonderd. Er is niemand, geen ziel geen spruit die dit proces vanuit welke dimensie dan ook niet mee maakt.  Zoals wij al eerder zeiden is de ervaring van het lijden dat jullie hebben gekoppeld aan het overlijden, niet een gegeven. Het is in werkelijkheid een keuze. Het lijden ontstaat door gebrek aan vertrouwen. Het niet willen of durven loslaten is dat wat lijden veroorzaakt. Zodra de mens kan loslaten verdwijnt het lijden. Het sterven is slechts een overgang van een fase naar de ander. Het stoffelijk lichaam hoe heerlijk ook en hoe groot het feest is dit te beleven, kent zijn beperkingen. Er zijn oneindig veel meer mogelijkheden het zijn te ervaren dan alleen binnen dit leven als mens in de fysieke vorm. De communicatievormen en de mogelijkheden te communiceren en informatie uit te wisselen met de zijnsvormen vanuit andere dimensies nemen meer en meer toe. De informatieoverdracht verloopt steeds sneller en completer, vollediger. Wij zijn nu in staat met jou in vliegende vaart zo snel jouw vingers kunnen tikken te communiceren. Zonder tussenkomst van toeters en bellen en veel vollediger dan ooit tevoren mogelijk was. Voor iedereen neemt dit vermogen toe. Het is aan jezelf om dit vermogen je af te stemmen op de zenders van het universum te ontdekken en te verkennen. Niet iedereen zal hiervoor kiezen, en ook dat is precies volgens plan. Iedereen heeft zijn eigen plek in te nemen, zijn eigen bijdrage te leveren op zijn of haar manier. En dat is perfect. Het is precies volgens plan. Weet dit, altijd is het goed. All is well. Altijd en altijd. Mensen gaan keuzes maken en wat jij doet kan mensen daarbij helpen. Het geeft inzicht en wat er mogelijk is en kan een handreiking bieden aan degene die dit zoeken. Anderen die dit niet zoeken vinden deze hand niet. En ook dat is perfect volgens plan. Vier het proces en geniet van wat het brengt. Vier met de aarde haar transformatie. Het is een tijd van feest. In het proces van heftigheid gebeurt veel dat jullie niet begrijpen. Accepteer dat de menselijke fysieke realiteit zijn beperkingen kent en put uit de enorme en oneindige informatie en weten dat besloten ligt in alle dimensies van zijnsvormen uit het universum. Wij zijn hier om jullie te helpen. Wij zijn helpers voor jullie als mensen in de fysieke vorm nu op aarde. Wij saluten jullie en vieren met jullie mee. Chapeau dat jij er bent. Meester. Dank jullie wel. Ik hou van jullie.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk