Jonge lichtwerkers

Sem , 3 jaar:
Mensen vullen in wat ze van mij vinden. Ze weten niet wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik laat ze maar in de onwetendheid van wie ze zijn.
Mijn menszijn is beperkt, maar mijn geestkracht niet.
Wat leven mensen op de automatische piloot. Ze hebben niet het bewustzijn van wat er is en van de aarde. De aarde is bezig haar oude mantels los te gooien om in haar volle kracht te komen staan.
De macht van het onverstoorbare is groot.


Sem ,5 jaar
Ik heb er moeite mee dat mensen niet naar mij luisteren, maar ik kan ook niet aangeven wat ik weet.
Ik kan me wel aanpassen, maar dat verstoort mijn energiesysteem.
Ik heb het weten in me. Ik ben Al bewust. Ik omvat het al omvattende weten. Ik heb de kennis van het heelal in me.
Hier is alles op onzekerheid gebaseerd. Waarom zou ik iets aannemen dat op onzekerheid gebaseerd is?
Als ik alles aan dien te nemen wat hier in geloof wordt neergezet, kom ik in conflict met mijzelf.
Ik stel me open voor het licht van mijn bestaan. Niets kan mij weerhouden om te zijn wie ik ben.
Mijn energiesysteem heeft een hoge frequentie van licht in zich.
Ik ben ontvankelijk voor wat de aarde mij te zeggen heeft.
Mensen hebben geen weet van wat er is en ik wel.
Ik ben steeds in verbinding met de Meesters van het licht. Zij zeggen mij wat ik dien te doen. Ze zoeken de lichtfrequentie op die ik aankan, zodat ik hier kan blijven.
Maar het is niet zo makkelijk om hier te zijn met alles wat ik weet en anderen niet.


Ik wil het hoogste goed voor iedereen. Ik wil de gevoelens van iedereen ongedaan maken omdat ze zich verliezen in hun gevoelens die niet meer aan de orde zijn.
De karmische verbindingen worden nu verbroken en worden getransformeerd naar liefde.
De mens is niet meer wie hij is en zal zichzelf terugvinden in het gegeven licht en liefde.
Het oude weten is niet meer van belang. We dienen een nieuw weten te ontvangen, vrij van beschuldigingen en verlatenheid. De mens wordt weer wie hij bedoeld was te zijn: heel en al.
Alles is er om dat wat niet eerder kon zijn er nu wel te laten zijn.


Ik ben een redder in de fase van transformatie.
Ik ben liefde en word boos als dàt niet gezien wordt, want ik ben niet stout. Ze zien niet wie ik wel ben: licht en liefde.
Mijn wens is dat ik een groot goed mag brengen en liefde voor deze wereld en dat ik me niet hoef aan te passen aan een wereld van geweld, onrecht, wanorde, liefdeloosheid, misgunning, verdeeldheid, oneerlijkheid, veroordeling, misbruik en verloren zijn.
Ik ben niet wie ik ben als ik me daarin verlies. Soms verlies ik me in de wereld van de chaos.


Mijn goedheid is me eigen. Dat is. Ik blijf in harmonie met mijzelf.
Ik voorvoel en voorzie al wat er gaat gebeuren.
Mensen dienen hun tegenspraak op te geven, maar vinden dat moeilijk.
Je hoeft niet iets te zoeken buiten je. Je hoeft niet te zoeken naar wat er al is. Voel dat het weten er al is en neem jezelf ter harte.


Nadien zegt Sem
Ik ben blij met de erkenning van wie ik ben. Ik heb moeite met miskenning, ook al weet ik dat het op onwetendheid gebaseerd is. Mijn wens is dat ik mezelf ten alle tijden mag zijn met alles wat ik al in me heb en wat ik nog wil brengen.
SEM

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • Wat mooi... Lastig in een wereld die nog niet zo ver is. Heel herkenbaar. 
    Van mij uit heel veel liefs Sem. Al zijn er niet zoveel bewuste mensen nog, je bent niet alleen <3

This reply was deleted.