tijdskinderen (1)

Jonge lichtwerkers

Sem , 3 jaar:
Mensen vullen in wat ze van mij vinden. Ze weten niet wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik laat ze maar in de onwetendheid van wie ze zijn.
Mijn menszijn is beperkt, maar mijn geestkracht niet.
Wat leven mensen op de automatische piloot. Ze hebben niet het bewustzijn van wat er is en van de aarde. De aarde is bezig haar oude mantels los te gooien om in haar volle kracht te komen staan.
De macht van het onverstoorbare is groot.


Sem ,5 jaar
Ik heb er moeite mee dat mensen niet naar mij luis

Read more…