Kerstwens / Het woord van 2011 is "crisis"

Kerstwens 2011

Het woord van 2011 is "crisis"

Het woord van 2011 is ontegenzeggelijk crisis. Zo kenden we de schuldencrisis, de Eurocrisis, de Onroerend Goed crisis, de Moraliteitscrisis, De hoorn van Afrika voedselcrisis, de Nucleaire crisis in Japan en de Politieke crisis. Kortom in een enkel jaar genoeg crisis voor een heel decennia lang.

Zijn we daarom in 2012 verlost van al deze crisissen. Ik ben bang van niet. Sterker gesteld: mijn inschatting is dat volgende jaar het aantal en de impact van de verschillende crisissen nog groter zijn dan in 2011. Ook volgend jaar zullen de kranten bol staan van alle crisissen. Crisis wordt het top, of zo je wilt tob onderwerp van 2012.

 

Wat is een crisis?

Velen zien alleen de negatieve kant van dit begrip. Crisis is te zien als het omslagpunt van een verandering en daar kan veel goeds uit voortkomen. Kortom crisis staat synoniem aan verandering en dat brengt juist ook kansen met zich mee. Nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe inzichten en een verdieping in spiritualiteit om er maar een paar te noemen.

Veranderingen worden altijd in gang gezet door een zekere crisis. Maar veranderen is voor velen niet leuk. Het plezier om iets te krijgen dat wellicht veel beter is, is ondergeschikt aan de angst om de huidige situatie los te moeten laten. Dat is de reden, dat velen maar door blijven tobben: op hun werk, in hun relatie of op het gebied van persoonlijke groei.

Want wat geeft nog zekerheid anno 2012: je baan, je vermogen, je huis, of je gezondheid. Niemand kan je meer garanties geven. Zelfs in een jaar kunnen zekerheden omslaan in totale veranderingen.

 

De kans om te veranderen

De oplossing is niet buiten te vinden, maar zit diep van binnen. Wie van de crisis gebruik maakt om te veranderen, moet zijn vastgeroeste gewoonten loslaten. En inderdaad, je gaat eerst door een periode van onzekerheid heen. Je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Daarvoor is moed nodig. Moed om je angst voor wat dan ook te overwinnen. De angst is als een ballonnetje, dat je groot kan opblazen tot het haast knapt, of leeg kan laten lopen tot er geen weerstand meer overblijft.

Je kunt geen enkele crisis echt voorkomen, maar jezelf wel wapenen. Hoe? Ki geeft je een innerlijke kracht om elke crisis te doorstaan. Als je dwars door je angsten heengaat,, word je uiteindelijk wie je bent.

 

2012, een nieuw begin

De donkere dagen voor kerst zijn uitstekend geschikt om je geest leeg te maken. Hierdoor krijgt je geboortekracht Ki de kans zich te manifesteren. De donkere dagen van het jaar maakt dat we als vanzelf op zoek gaan naar het licht. Het licht dat als innerlijke kracht aanwezig is in jou. Vanuit je Ki kracht ga je stralen en ben je in staat om elk probleem, dat op je pad komt, het hoofd te bieden. Door je grondhouding te vinden, worden verstand en gevoel een. De Ki kracht verbindt ons op een dieper niveau met anderen. Samen staan we sterk genoeg om elke crisis te doorstaan. Dan vinden we eindelijk vrede, niet omdat het wordt opgelegd, maar doordat het komt vanuit ons innerlijk licht.

Ik wens je een gezegende kerst toe in de hoop dat je vanuit je innerlijke kracht (Ki) het nieuwe jaar mag ingaan.

 

Gezegende dagen!

Hans Peter Roel

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • Dank je Hans Peter voor je mooie inzicht, waar je ons herinnert dat die  innerlijke kracht  Nu  geheel voorhanden is voor een ieder. Hartegroet en al het goede. Frank de Graaf 

This reply was deleted.