Liefste

Oh heerlijkheid in mijn bereik
Je bent mijn liefste Lief
Hoe welkom is je Hemelrijk
Het al dat ik belief

Hoe zalig weten wat verwacht
dat keer op keer verschijnt
als vuur dat duisternis versmacht
en schaduwen omlijnt

Steeds lichter wordt mijn vreugde tred
Steeds stralender mijn zijn
Steeds stiller wordt mijn zanggebed
Steeds zoeter mijn refrein

Verlichtend pad waarop ik loop
mijn dankbaarheid getuigt
door deelbaarheid van stille hoop
en ‘t dansend hart dat juicht

Laat eeuwigheid mijn wezen zijn
doorschijnend elke dag
Zo zal jouw warme zonneschijn
te zien zijn in mijn lach

Oh kenbaarheid van aardse dingen
Oh liefdevolle aard
Laat mij Mijn naam ontelbaar zingen
opdat ik haar aanvaard

Oh Heerlijkheid in mijn bereik
Ik ken je, lieve liefste
Onkenbaar is ons Koninkrijk
Ik weet het, lieve liefste!


Radha Judith, September 2009
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk