Lilaca, een nieuwe spirituele wetenschap

Inleiding
Lilaca, het is een woord dat bijna niemand kent. Toch bestaat lilaca al een aantal jaren. Begin jaren '80 van de vorige eeuw heeft een aantal wetenschappers ontdekkingen gedaan over een nieuwe bewuste energie die zich in de natuur had geopenbaard. Een ongekende en vermogende bewustzijnskracht. Zij noemden deze energie het lila en de wetenschap noemden zij lilaca. Deze nieuwe aardse energie maakt het mogelijk voor een mens om op een versnelde manier verder te komen in de evolutie.

Hoe kwam ik in aanraking met de lilaca?
Ik studeerde in Leiden, maar ondanks dat ik al mijn tentamens haalde en de studie op zich ook erg leuk was, bleef ik me onvervuld voelen. Dit kon het toch niet zijn? Voor mijn gevoel kwam ik niet verder met de manier waarop ik bezig was. Moest ik zo zoekend blijven of was er nog iets anders mogelijk? De docenten op de universiteit wisten ook niet echt hoe het allemaal in elkaar zat, was mijn indruk. In ieder geval vond ik er niet wat ik zocht, terwijl ik bijna zeker wist dat er meer te vinden is. Hoe komt het dat de wereld is zoals hij is, wie ben ik zelf, waar ga ik naar toe na de dood? Is er iemand die daar antwoord op weet?
Godsdiensten en alternatieve/spirituele stromingen wisten mijn aandacht niet vast te houden, het was mij vaak te zweverig en niet praktisch. Totdat ik met de lilaca in aanraking kwam. Dat was nog eens andere koek. Kon het bestaan? Een aardse spirituele wetenschap? Zou ik hier antwoorden vinden?

Elektoor, instituut voor lilaca
Ik maakte kennis met Elektoor in Rucphen, een klein plaatsje in de provincie Noord-Brabant. Nog steeds zetelt Elektoor daar, het instituut dat opleidingen lilaca verzorgt. Deze stichting bevindt zich op een landgoed met 19 hectaren bosgebied. In die tijd was dit landgoed net aangekocht en was er van alles te doen om de gebouwen, tuinen, wegen en paden en het bos op te knappen.
Na een korte kennismakingsperiode begon ik met wat nu de cursus Gemini heet. Door het doen van allerlei gewone dingen, zoals een terras aanleggen, een bos uitdunnen en een raamkozijn schilderen, begon ik in de praktijk van de lilaca iets te ontdekken hoe en wie ik ben. Dat is in feite de eenvoud en daardoor tevens een groot vermogen van de lilaca. Om te ontdekken wie je bent, hoef je niet te zweven in de lucht of urenlang te mediteren. Uit hoe je de dingen doet, blijkt wie je bent. Bij Elektoor is er een tutor die je ondersteunt in deze zoektocht en je kunt je concentreren op deze lila lichtenergie.

Onderzoek naar de psyche, de persoon
In de jaren ´80 stond het onderzoek naar de psyche, het zelf, de persoon voorop bij Elektoor. Er is veel verteld en opgeschreven door mensen die daar ervaringen mee hadden. De wereld van deze persoon die ik ben, is nog een verborgen wereld in mijzelf, waar ik niet zomaar toegang tot heb, temeer omdat ik erg aan de oppervlakte leef. Bij Elektoor bestaat echter de mogelijkheid om meer te gaan ontdekken van wie ik zelf ben. Het is een proces dat kort of lang kan duren, maar het is altijd een proces, waar beetje bij beetje iets meer naar voren kan gaan komen van wie ik in wezen ben.

Onderzoek naar de lichaamsmaterie
Naast het onderzoek naar de psyche, het zelf of de persoon is er tegelijkertijd intens onderzoek gedaan naar de materie van het menselijke lichaam. In de elektronen van de menselijke materie is een energie te vinden, die vele vermogens in zich verborgen houdt. Elektoor heeft een methode ontdekt om deze verborgen vermogens te ontwikkelen.
Tijdens het onderzoek, dat trouwens altijd doorgaat, is er inmiddels een schat aan informatie te voorschijn gekomen over hoe mensen zijn; met name is ontdekt dat de mens vooral leeft vanuit onderbewuste patronen en gewoonten, die in feite alles bepalen in het leven van een mens. Een mens leeft dus heel onderbewust, als een soort slaapwandelaar.
Door de resultaten van dit onderzoek is er een weg gebaand, voor diegenen die op weg willen gaan naar een volgend stadium in de evolutie van de mens. Ieder mens is in feite op weg naar een volgend stadium, bij Elektoor kan dat echter op een versnelde manier gebeuren; dat is voor de liefhebber.
Momenteel ligt de nadruk bij Elektoor op het individuele onderzoek van elke wetenschapper die bij Elektoor lilaca studeert. En op het naar buiten brengen van de resultaten daarvan in de vorm van publicaties, het verzorgen van introductiedagen, het geven van de leergang Orion en de cursus Gemini.

Veranderend zelfbeeld
Ik ben zelf begin jaren ´90 begonnen met lilaca en ik heb in die eerste jaren vooral gekeken en geluisterd naar de onderzoekers van het eerste uur, Sunya de la Terra en Bernardino de Citta. Zij kwamen op dezelfde onderzoeksresultaten uit als Sri Aurobindo en Mirra Alfassa, die in India ontdekkingen hadden gedaan in de supramenale psychofysica. Vandaar uit zijn zij verder gegaan in hun zoektocht en bouwden de lilaca steeds verder uit.

In de praktijk van de opleiding kwam en komt beetje bij beetje naar voren wie ik nu ben: een beginnend mens die nog maar net komt kijken, gezien in het kader van de evolutie van het licht. Een mens is als soort in feite nog maar een heel jong wezen, de huidige mens bestaat nog maar een 40.000 jaar. In de miljarden jaren dat de aarde bestaat, is dat dus nog maar een schijntje.
Ik dacht wel dat ik al heel wat was, maar stilaan begint het steeds meer tot me door te dringen dat ik een onaf wezen ben. Ik ben nog niet volgroeid. Ik dacht bijvoorbeeld dat ik heel geconcentreerd bezig kon zijn, met allerlei dingen tegelijk. Dat had ik al heel mijn leven gedaan. Maar in feite merk ik dat ik behoorlijk chaotisch ben. Ik noemde dat alleen geconcentreerd en vond dat ook heel goed.
De volgende stap is om door concentratie op de lila energie te gaan doorgronden wat of wie die chaos in mijn lichaam veroorzaakt. Hoe ziet dat eruit, is het iemand die dat zo doet in mij, of zit dat nog weer anders in elkaar? Het is in bewerking, zal ik maar zeggen, ik weet het dus nog niet.

Ik dacht ook altijd dat ik met mijn denken dingen kon doorgronden. Vaak denk ik dat nog steeds, maar er zijn zoveel voorbeelden geweest in de cursus Gemini waaruit blijkt dat er een lila bewustzijn is dat boven mijn verstand gaat, dat ik niet meer kan ontkennen dat mijn mentaal toch niet het hoogste goed is in deze wereld.
Ik dacht ook dat ik heel veel wist, maar als iemand doorvraagt over hoe de dingen echt in elkaar zitten, dan weet ik het niet echt uit eigen ervaring. Napraten is makkelijk en dat kan best, maar uit eigen ervaring vertellen hoe iets zit, is nog een ander iets.
Het denken, het mentaal, blijkt een heel andere plaats in te nemen dan ik tot dan toe dacht. Het denken is geen kenvermogen, maar een ordeningsprincipe. Het is er niet om te filosoferen, het is er vooral om te tellen, te sorteren en te ordenen. Ook dat is bij de mens, dus ook bij mij, nog niet ontwikkeld, want waarom is het anders zo'n rotzooi in de wereld?

Dus de lilaca zet mensen met de beide benen op de grond, dat is mijn ervaring.
En eigenlijk voelt dat heel prettig aan. Want ik ben ontzettend veel energie kwijt met het ophouden van mijn gezicht. Dat hoeft dus niet. Het is iets dat in feite nog heimelijk in mij bestaat, want wie zich in deze wereld kwetsbaar opstelt en zegt dat hij het niet weet, wordt gelijk onderuit gehaald, toch? Als ik op mijn werk ben bijvoorbeeld, doe ik natuurlijk net als iedereen alsof ik alles weet, maar ik weet dat het niet zo is. En wie weet, komt er een dag dat ik het wel kan tonen.

Misschien is het raar om dit te lezen, omdat het lijkt alsof het geen progressie is, gezien vanuit menselijk opzicht. Maar die progressie is er wel. Het beeld wat ik van mezelf had, klopte niet. Door me te concentreren op de lila lichtenergie ben ik dit gaan ontdekken. En ik ben er een stap mee verder gekomen, ik ben er reëler door geworden.

Lilaca door de dag heen
De lilaca heeft me geholpen in mijn leven van alledag. Ik ben mijn werk anders gaan doen, meer geordend en ook dat ik mijn plek meer ben gaan innemen die mij toekomt (minder de baas spelen over mijn baas bijvoorbeeld). Dat heeft ook met ordening te maken en harmonie.
Mijn relatie met anderen mensen is veranderd. Ik kan me bijvoorbeeld meer in anderen verplaatsen dan vroeger, het draait iets minder alleen maar om mijn ik.
Het is me duidelijker geworden waarom anderen moeite met mij hadden of hebben, waar zij bij mij tegen aan liepen of lopen, en dat inzicht werkt vanzelf. Dat is ook het fijne van lilaca, je hoeft niet aan gedragsverandering te doen, maar door de inzichten die ik beetje bij beetje heb verworven, ben ik de dingen vanzelf anders gaan doen.
Vroeger had ik heel snel ruzie met iedereen. Dat is er nog wel, maar iets is er in veranderd, omdat ik vaak sneller doorheb dat het aan mij ligt en dat ik ook merk wat ik zelf doe in conflictsituaties.

Perspectief
Lilaca betekent voor mij een richtlijn in mijn leven. Geen wetmatigheid of voorschrift, maar het is meer een levenswijze, gericht op een verdere ontwikkeling van mezelf. Bij alles wat ik tegenkom, kan ik me afvragen wat het voor mijzelf betekent. Dat maakt mijn leven een stuk boeiender en interessanter.
Het geeft mij een perspectief om mezelf in alle facetten te leren kennen, maar vooral om ooit mezelf te gaan worden, psychisch en lichamelijk. En dat laatste maakt lilaca met name uniek. Ik ben in ieder geval nog geen stroming of wetenschap tegen gekomen, die een integrale ontwikkeling kent van zowel de geest als het lichaam.

Meer informatie
Wie een korte opleiding lilaca wil volgen, is er bij Elektoor de Leergang Orion of de Cursus Gemini. Zie www.lilaca.com.
Wie meer wil lezen over lilaca (ook voor publicaties bestellen): www.elektoor.com

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk