antroposofie (2)

Een nieuwe hoffelijkheid

Woord vooraf van de vertaler/uitgever bij de 1ste volledige editie van De Deugden


4554005273?profile=original 

 

Met deze uitgave is na een twaalftal onvolledige edities in kleine oplagen over de laatste bijna twintig jaar nu eindelijk een vurige wens in vervulling gegaan. Want bij deze is dank zij de correcties, suggesties en bemoedigingen van tientallen vrienden, medewerkers en belangstellenden in Nederland en Vlaanderen over die jaren heen organisch tot stand gekomen wat in het Woord vooraf bij de 8ste editie van 29 janua

Read more…

De vredesdienst was een initiatief van de Amsterdamse tak van de universele Soefi Beweging van Hazrat Inayat Khan (1882-1927) en vond plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel. Na een “Aanroep tot de Ene” en het aansteken van een kaars ter ere van “het licht van de Geest van leiding uit het Goddelijk Licht” werden er gebeden, religieuze teksten en gezang ten gehoor gebracht, waaraan vertegenwoordigers deelnamen van de hindoe religie (in de persoon van Bikram Lalbahadoersing), de boeddhistisch

Read more…