gedragsproblemen (4)

Zie de mens onder het label


Labels en stickers verharden de samenleving

Door een sticker, een label verandert een mens in een klacht, een probleem, een (voor)oordeel, of een ziekte. Iemand verandert bijvoorbeeld in een crimineel, een Borderliner, een verslaafde, of een probleemgeval en wordt vaak vanaf dat moment ook als zodanig behandelt. Het humane valt weg in de omgang, waardoor verharding en vereenzaming toeneemt. Stress, spanning en ontevredenheid nemen daardoor toe, en zo dus ook ziektes en gedragsproblemen.

Ik schrik

Read more…

Iemand die gediagnosticeerd is met Borderline verandert van een mens in een patiënt, een zieke, en krijgt wat ik noem een sticker opgeplakt. De ‘ziekte’ Borderline wordt gezien als ongeneeslijk en vaak behandelt met medicatie.  Ik ben het daar totaal niet mee eens. Voor mij is Borderline de verzamelnaam voor een gedrag dat voortkomt uit een emotioneel beladen jeugd en opvoeding en een gemis van hechting in de jeugd en weldegelijk te ‘genezen’ is.

Er zit een mens achter het label Borderline

Door o

Read more…

'De beperkende effecten van taal op ons Zijn'

‘De beperkende effecten  van taal op ons Zijn’

 

Onze taal kan ons aardig in verwarring brengen. Door het werkwoord ‘zijn’, worden ons eigenschappen toegekend of eigenen wij ons ‘kwaliteiten’ toe, die enorm beperkend kunnen werken op het totale Zijn.

 

Ik BEN moe, ik ben eenzaam of ik ben verdrietig, zou aangeven dat mijn Zijn dat is, terwijl wij eigenlijk bedoelen: ‘ik voel mij moe, eenzaam of verdrietig’.

Ik ben depressief, zou aangeven dat onze kern dat ook IS. Niet waar in mijn ogen, want ‘depres

Read more…

Zien 'ze' het in het onderwijs echt niet?

Zien ‘ze’ het in het onderwijs echt niet?

 

Afgelopen vrijdag een aflevering gezien van de Voice Kids. Wow, daar krijgen wij een paar mooie voorbeelden te zien van wat in mijn ogen ‘Nieuwetijdskinderen’ zijn. Wat een volwassenheid, eigen-wijsheid, kracht en ‘briljantie’!! En zulke kinderen en jongeren lopen er heel veel rond om ons heen. Kinderen met een gevoeligheid die veel ‘grootser’ is dan de jeugd van 20 jaar geleden en met een ‘nieuwe manier van denken, voelen en handelen’, waardoor zij op h

Read more…