reiki (1)

Angsten zijn4554023875?profile=original onredelijke blokkades in je leven die je belemmeren om jezelf te zijn en je te ontwikkelen tot de persoon die je bent bedoeld.
Met onredelijk bedoel ik dat je angsten niet kun wegredeneren. Ze zijn niet gevoelig voor redenatie. Angsten zitten in je emotie gepland door negatieve ervaringen vanuit het verleden.
De manier waarop je angsten kunt overwinnen is door naar de angst te kijken, de emotie te voelen en daar liefde in toe te laten.
Soms kan het helpen als iemand je daar liefdevol

Read more…