Door Nina Elshof.Laten we omdat het laat is en regent naar huis gaan, naar huis.“Een uitnodiging aan alle vrienden: op huis aan, naar huis.
Hoe lang hangen we nog als verbannen uilen rond de ruïnes?
Op huis aan, naar huis.
Vrienden met stralend gemoed, laten we ons ondanks alle blinden naar
huis begeven, naar huis.
Jullie, die redelijk en op je hoede zijn,
verontrust óns hart niet met al je zorgen.
Op huis aan, naar huis.
Hoe lang nog dit liefdesspel met droombeelden uit het paradijs?
Net als mieren zagen jullie de graankorrels, niet de oogst.
Op huis aan, naar huis.
Vraag niet naar het hoe en waarom,
laat het grazen maar over aan het vee.
Op huis aan, naar huis.
Op huis aan, naar huis.”Rumi
Uit: Kabir Helminski, Het Wetende HartBewustwording
.Wanneer je je huis kunt zien als een metafoor van jezelf en je de tijd en moeite hebt genomen om te luisteren naar het verhaal dat het je te vertellen heeft, dan zijn er allerlei logische verbanden te leggen. Stel je hebt een aantal keren waargenomen dat een ruimte nogal rommelig is. Onderzoek dan hoe dat komt. Zijn het je huisgenoten die er telkens een puinhoop van maken, of heb je zelf een broertje dood aan opruimen? Is er onvoldoende ruimte om alles goed op te bergen of, omgekeerd, zijn er doodeenvoudig te veel spullen? Het kan ook zijn dat je eigenlijk niet goed weet wat je wilt, hoe je je leven moet organiseren, waardoor het helemaal lastig wordt om de spullen die je in dat leven vergaard hebt te ordenen en een plek te geven, of om te kiezen: wat is belangrijk en wat niet.
Het tegenovergestelde is ook mogelijk: je hebt juist waargenomen dat het ongelooflijk geordend en netjes is. Alles precies op zijn eigen plekje, keurig in slagorde. Tot in de puntjes verzorgd… bijna geen ruimte voor beweging, groei of verandering, voor leven eigenlijk. Nauwgezette precisie kan je als een keurslijf op je plek houden en vastzetten in wie en wat je geworden bent. Relax! Ontspan en adem uit, zodat je weer opnieuw kunt inademen. In een huis dat zo nauwkeurig geordend is, is altijd een zekere spanning aanwezig; de kleinste verandering kan het subtiele evenwicht verstoren en aantasten. Terwijl het leven een perpetuum mobile is waarin chaos en verval opgevolgd worden door orde en overzicht en vervolgens weer door chaos en verval.Lees verder op http://ninaelshoffengshui.com/2013/09/01/spiritualiteit-werkt-in-je-huis-praktische-tips-voor-een-weldadige-woonomgeving-4-bewustwording/
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk