Verbinden op inhoud

Hehe, dat heeft lang geduurd. Maar nu zit ik dan toch in een netwerk, na een levenlang gezonde achterdocht c.q. weerzin daartegen.
Lag vermoedelijk aan mijn referentiekader dat bestond uit Rabobank-netwerken of vrouwen-netwerken. Commerciele of emancipatorische vormen van netwerk waar ik niks mee heb. Wist nooit waar ik met die mensen over moest praten, want wat bind je nu eigenlijk als je bij dezelfde bank bankiert of vrouw bent? Ik kon het niet verzinnen.

Maar dit is anders. Dit is verbinding op inhoud.
Ik verwacht hier geestverwanten te vinden. Mensen die net als ik enthousiast zijn over business spiritualiteit. Die geloven in het belang van bezieling in werk en leven. Die geloven dat mensen en hun talenten het vertrekpunt zouden moeten vormen voor organisatieverandering.

Ik hoop hier op de hoogte te komen en te blijven van inspirerende initiatieven, en ik hoop daar als schrijver ook een bijdrage aan te kunnen leveren.
Er is niks leuker dan schrijven voor en over enthousiaste ondernemers en mensen die geloven in wat ze doen. Mensen met passie stralen wat uit, en als ze dat doorgeven krijg je het sneeuwbaleffect. Dan gebeurt er echt iets positiefs en wordt verandering een feit.
Daar word ik dus blij van!

Petra Pronk
Arcuatura Tekst
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk