Wat doen orgaantransplantaties met de ziel?

Het zal je niet zijn ontgaan: 'als de eerste kamer óók nog instemt, dan ben je voortaan 'orgaandonor', tenzij je bezwaar maakt. Veel van jullie hebben een onderbuik gevoel erbij, maar het laat zich een twee drie niet verklaren. Andere mensen reageren laconiek: 'je bent dan toch al dood, 'donatie is gewoon moreel gewenst gedrag', 'een ander kan er nog wat mee en wat maakt het dan nog uit?'.  

Kloppen die gedachtes en overtuigingen? En waarom voelen we er ons ongemakkelijk door? Als het niets uit maakt en je écht dood bent, waar maken we ons dan nog druk over? In deze mail leg ik uit waarom vanuit spiritueel oogpunt orgaantransplantaties grensoverschrijdende handelingen zijn.

In deze blog van Serenora:

  • Wat gebeurt er op zielsniveau door een transplantatieproces?Veel mensen, misschien wel 80%, denken dat we alléén hier op aarde bestaan. Dat als we overlijden er niets meer van ons over blijft. Dat is ongegrond. Die misvatting wordt in stand gehouden door de beperking van het wetenschappelijke waarnemen. En door misleidende voorlichting *1)

Wij zijn véél complexer! Je lichaam ontstaat vanuit een magisch groter geheel, daarvan is het grootste deel met onze fysieke zintuigen niet waarneembaar.

Als we uiteindelijk op aarde sterven, verlaat onze ziel het fysieke lichaam om verder te leven als een andere vorm in onstoffelijke gebieden. Op dat stervensmoment word je door de geestelijke wereld bijgestaan om zo ontspannen en vlekkeloos mogelijk in die andere vorm te komen. Het volledige etherische lichaam (aura's, chakra's) wordt van het fysieke lichaam losgemaakt en verdunt als het ware. Alle levenservaringen die in het lichaam - ook in de organen - als (cel)herinneringen liggen opgeslagen (onze data) worden overgezet in zogenoemde Lichte herinneringsvelden.

Het is een eenmalig en uitdagend proces. Niets mag tijdens het overzetten verloren gaan. Als dat proces is voltooid, wordt het koord waarmee je met het lichaam nog verbonden bent afgehecht en ben je 'over'. Je kunt dit overzetten van gegevens een beetje vergelijken met de data van je oude mobiel of computer. Dan verzend je via een kabel, extern geheugen of cloud alle documenten en foto's. Fouten of missers tijdens het 'transport' zijn onherroepelijk, je bent dan een deel van je gegevens voorgoed kwijt.

Gaat het overzetten tijdens het stervensproces mis, of is er een onnatuurlijk lang stervensproces (in leven houden als donor vanwege de transplantatie) dan zijn de gevolgen voor de ziel ernstig. Elk orgaan, hoe verschillend ook, bevat een schat aan informatie zoals jouw individuele innerlijke levensopdracht. Het zijn ook de fabuleuze dragers van onverwerkte herinneringen van eerdere levens. Wat nog niet verwerkt is, wordt als het ware huiswerk voor de toekomst. Daarmee bevat elk orgaan deelinformatie die het unieke zieleleven vertegenwoordigen.

De bruikbare organen worden tijdens transplantatie vóórdat het stervensproces is voltooid al uit het dan nog levende lichaam gehaald. De informatie uit de organen wordt daardoor niet overgezet naar het etherische herinneringsveld. De ziel mist daarmee unieke en essentiële delen en kan niet als zielseenheid verder in zijn/haar volgende vorm. Als het orgaan achteraf minder geschikt lijkt voor transplantatie, wordt het gebruikt voor allerlei andere doeleinden of zelfs vernietigd. De ontvanger van geschikte organen krijgt echter samen met het orgaan de opgeslagen informatie van de donor. Er wordt daarmee ingegrepen in een kosmisch patroon. Er ontstaat ongewild een zielenverstrengeling dat voor beide zielen schadelijk is. *2)

Economisch is transplantatie voor de gezondheidsindustrie een mooi verdienmodel voor de lange termijn, (meerdere operaties, langdurige medicatie, levenslange nazorg), immers aan mensen die overlijden valt niets meer te verdienen. De kosten zullen door de nieuwe wet extreem stijgen, want als er zoveel organen ter beschikking komen, zal éérder tot transplantatie worden overgegaan.

Nog een punt om bij stil te staan is het 'hersendood' verklaren. Om organen te transplanteren moet het lichaam - al dan niet met behulp van machines - nog levend zijn. Uit een 'stoffelijk overschot' kunnen ze immers geen organen gebruiken. Het hersendoodcriterium stamt uit 1968 en is bijna 50 jaar geleden in het belang van de transplantaties opgesteld met de wetenschap van toen. *3)

De vele mensen (coma patiënten) die hersendood waren verklaard en toch gelukkig toch weer bijkwamen, konden navertellen wat er met hen in de operatiekamer gebeurde nadat ze officieel (hersen)dood waren verklaard. Het oude criterium houdt duidelijk geen rekening met het bewustzijn van de ziel. Een ziel die ook zonder teken van hersenactiviteit wel degelijk verbonden is met het lichaam en terug kan keren (als alle organen er nog zijn). Er is dus altijd nog hoop.

De meeste lezers onder jullie zijn 'pure helpers'. 'Helpers' hebben een enorme compassie met lijdende mensen. Zij zouden het liefst hun hele lichaam 'weggeven'. Toch mag je in dit geval jezelf afvragen: 'Is dit wel de juiste oplossing?'. De ontvangers zijn er kosmisch gezien uiteindelijk ook niet mee gebaat.

Natuurlijk als ze bijvoorbeeld een nieuw hart hebben gekregen zullen ze in eerste instantie zielsgelukkig langer op aarde leven. En dat gun je ze. Ook hun ziekteproces verloopt dan verbazend anders. Maar het is onnatuurlijk om 'koste wat kost' de uiterlijke lichamelijke vorm in stand te houden. Men moet eerst het bestaan in andere dimensies erkennen. Getransplanteerden ontlopen hun eigen les die onder andere in het verstoten orgaan besloten lag. Ze krijgen als ontvanger geheugendelen van een andere ziel. Ze ondergaan erdoor een persoonsverandering en zijn zichzelf niet meer. Verwarring op zielsniveau alom!

Websites met relevante informatie:
*1) http://www.annetwood.nl/orgaandonatie-1

*2) Marieke de Vrij over orgaandonatie https://www.youtube.com/watch?v=Ita3xUEvVDk

*3)http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/orgaandonatie-hersendood-is-misleiding/
     http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P2002

 http://www.nationaledonorweek.nl/RCC-Beslissing.pdf
 http://orgaandonor-neen.nl/de-wet/ger-lodewick.html
 http://orgaandonorjaofnee.nl/
 http://www.bispiritualiteit.nl/tag/marieke-de-vrij/
 https://www.donorregister.nl

Ria Feskens, Serenora, oktober 2016.


Reacties op dit artikel: Dank je wel voor deze prachtige informatie. Wat ben ik hier blij mee. Het is fijn om in woorden te lezen wat ik diep van binnen voel maar zelf onmogelijk kon verwoorden".

"Wij voelden al langer dat het geen goede zaak is en ik ben heel blij dat ik nu gelezen heb wat het met de ziel doet. Dat was voor mij het ontbrekende stukje. Wat een toestand want er worden veel mensen op zielsniveau veranderd door de toegenomen orgaandonaties. Zorgelijk!".

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk