Wat wil ik echt?

4554005053?profile=original

Vier veranderende factoren en zeven essentiële tips

“Wat wil ik echt?” De verrassende vraag van Erwin, succesvolle 42-jarige directeur, selfmade man, toonaangevend bedrijf, goed salaris en prachtig gezin. Zelfs hij lijkt
niet te doen wat hij echt wil. Is dat wel zo verrassend?


Vroeg of laat speelt de vraag op. Soms specifiek, in relatie tot je baan, carrière, relaties, gezin, financiën, locatie of ontwikkeling. Op gegeven moment veelomvattend: “wat wil
ik met mijn leven?” Bekend als quarterlife-quest, dertigers-dilemma en
midlife-crisis.


De vraag impliceert dat je nu niet doet wat je echt wilt. Anders zou je het niet stellen, toch? Het gevolg van eerdere keuzen m.b.t. carrière, geld en status. Onbewuste
keuzen vanuit wat wenselijk of gebruikelijk is. Bepaald, of minstens sterk
beïnvloed, door de omgeving.


Vier veranderende factoren
Bepalend voor beantwoording zijn vier veranderende factoren in je ontwikkeling,
t.g.v. levensfasen, ervaringen, ontmoetingen en leringen.


1. Veranderende keuzecriteria
“Wat wil ik echt” is een keuzevraagstuk, voortkomend uit je impliciete behoefte
om (meer dan ooit) invulling te geven aan wat je zelf graag wilt of, sterker
nog, zelf bent. Je behoefte aan geluk, succes en betekenis. Maar, invulling
daarvan verandert.


Geluk
Geluk is soms dingen hebben en beroemd zijn. Soms ontplooien en groeien. Of genieten van vrijheid vandaag. Of creëren en achterlaten van je “footprint.”


Succes
Succes is soms hoog in de organisatiehiërarchie staan: de top. Soms realiseren van waardevolle prestaties. Of maximaal benutten van je eigen mogelijkheden.


Betekenis
Betekenis is soms geen onderwerp; persoonlijk succes is belangrijker. Soms het belangrijkste: iets toevoegen aan een betere wereld. Op zichtbare of onzichtbare
wijze.


Essentieel is te weten welke keuzecriteria nu bepalend zijn voor jou.


2. Toenemende mogelijkheden
“Wat wil ik echt” wordt gevoed door toenemende mogelijkheden. Mogelijkheden worden
vaak onbewust, doch effectief weggefilterd, vanuit “rationele” overwegingen, “doe
gewoon” of subtiele gedachten over wat kan, mag, moet, hoort, past … of juist
niet.


Voortschrijdend inzicht maken je bewust van meer mogelijkheden. En juist nu is het essentieel jezelf alle mogelijkheden toe te staan. Ook als ze niet reëel of logisch
lijken.


Alles kan, alles mag. Met veel aandacht voor intuïtie, innerlijke motivatie, gevoel, verlangens en wensen, teneinde al je mogelijkheden toe te staan.


3. Nieuwe werkelijkheid
Ook het besef dat je in staat bent een “nieuwe werkelijkheid” te creëren is
relevant. Wat je echt wil ligt waarschijnlijk niet direct binnen handbereik.
Zeker als je gaat voor je diepste verlangen is het verschil met je huidige
werkelijkheid groot.


Dat je een “nieuwe werkelijkheid” kan “zien” en creëren is cruciaal voor de realisatie van je verlangen. Verbeelding leidt tot (zelf-)vertrouwen in realisatie van deze
werkelijkheid.


4. Groeiend zelfvertrouwen en moed
Beantwoording wordt bepaald door je moed om gebaande paden te verlaten. Omdat
veel effecten van je keuzen (nog) onduidelijk zijn, hoewel het intuïtief goed
voelt.


Zelfvertrouwen en moed zijn nodig voor een duidelijke “wilsbesluit”. En om daarna te starten aan “je onderneming”, in het besef dat er nog veel te ontdekken valt.Zeven essentiële tips:


1. Neem rust en ruimte
Weten wat je wilt is gebaat bij rust en ruimte. Om de “waan van de dag” te
doorbreken en gebaande paden te verlaten. Om de vraag specifiek en actiegericht
te maken. En om een goede voorbereiding te doen, bijvoorbeeld door met
waarderend oog te kijken naar je verleden. Reflectie en rijping bieden
bijzondere ont-dekkingen en waardevolle inzichten.


2. Hou alle mogelijkheden open
Mensen kunnen meer dan ze denken te kunnen. Maximaal creativiteit en toelating van
alle mogelijkheden is vereist. Het vergt uitstel van oordeel en benutten van irrationaliteit,
inconsistentie, intuïtie en gevoel.


3. Toon moed en durf
Mensen krijgen ook schokkende, schrikbarende ingevingen. Waarvan de betekenis
wordt gevoeld, maar ook als te ingrijpend en risicovol wordt ervaren. Het vergt
moed om je intuïtie, verlangen of wens serieus te nemen. Het levert je heel
veel op!


4. Verbeeld een “realistische” werkelijkheid
Je verlangen serieus nemen betekent het te accepteren als een levende,
realistische werkelijkheid. Gebruik je verbeelding om je verlangen te vertalen
in een werkelijkheid, die concreet genoeg is om het te accepteren en te
realiseren.


5. Onderzoek de nieuwe werkelijkheid
Vertrouwen in je nieuwe werkelijkheid is gebaat bij onderzoek. Test het door
het te delen. Het levert een realistisch beeld op, hulp van medestanders en
scherpte van “criticasters.”


6. Neem een krachtig wilsbesluit
Een gedegen antwoord op “wat wil ik echt” is je wilsbesluit om de nieuwe
werkelijkheid daadwerkelijk te realiseren. Een daartoe alles in het werk te stellen.
Ondanks alle onzekerheden.


7. Zet stappen – elke dag weer!
Het wilsbesluit is een voorwaarde om je eerste stap te zetten. En de volgende
stap, elke dag weer. Op weg naar realisatie van je verlangen. Elke grote
prestatie is ooit begonnen met de eerste stap. En gerealiseerd met alle kleine
stappen daarna. Maak een plan en zet daadwerkelijk stappen.


En vooral met veel plezier!

Lees meer over "wat wil ik echt."

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk