We are all one

We are all one

Fijn om lid te mogen zijn van dit netwerk! En te schrijven zonder al te veel na te denken over hoe het over komt op de mens die iets minder open staat voor spirituele ontwikkelen. Om eens even uit te proberen op deze website een klein stukje tekst!
Wat hebben we geleerd om 'sterk' te zijn. Er werd, door de generaties voor ons, vroeger weinig gepraat over gevoelens (doorgaan - kop ervoor – leven vanuit mannelijke energie). We hebben simpelweg veel meegekregen van de generaties voor ons die veelal 'moesten overleven'. Wij zijn immers ook onze voorouders.

De emancipatie kwam, waarbij mannen en vrouwen meer gelijkwaardig aan elkaar werden. Een vrouw die (gegeneraliseerd) 'heus wel' voor zichzelf kon zorgen. Zo ben ik prima in staat om in hout te boren met een betonboor... Mogelijk een beetje doorgeslagen vanuit een overtuiging dat 'ik het zelf wel kan' en ook 'zeker even zal moeten laten zien'.

Wij ervaren dat het 'gaan' op mannelijke energie mensen opbreekt. We zien dat het leven in deze prikkelrijke wereld, met een groot gevoel van moeten, voor veel mensen te veel is.
En hoewel de man en de vrouw als mens meer gelijkwaardig aan elkaar zijn geworden, zijn er toch degelijk wel verschillen. De man en de vrouw die fundamenteel anders is van elkaar (nog los van hoe iemand zich voelt – met alle respect). Fysiek, mentaal, hormonaal, ieder met zijn/haar kwaliteiten. En dit terwijl wij als mens beide energiestromen in ons hebben! Zowel de mannelijke- als de vrouwelijke energiestroom waar we het me mogen doen!

Gelukkig is de verschuiving van mannelijke naar meer vrouwelijke energie in volle gang. We hebben beter leren praten over wat ons dwars zit (uitzonderingen daargelaten 😜 ). En het creatieve, intuïtieve, meer gevoelige mag er zijn.

Hoera voor het herstellen van evenwicht, waarin we zowel het mannelijke als het vrouwelijke nodig hebben om in balans te zijn!

We zijn allemaal één 🙏🏻❤️

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk