Gender

Male


Location

Omgeving Maastricht, Limburg.


Birthday:

November 21


Met welke talenten wil je anderen van dienst zijn?

Ik ben een talent in het onderwijzen van zelfbewustzijn. Ik ben creatief in de toepassing van onderwijsmiddelen. Ik schep een heilige ontmoetingsruimte waar de talenten van anderen naar boven kunnen komen. Ik ben een verteller van verhalen met een universele betekenis zodat anderen zich erin kunnen herkennen en kenbaar maken. Ik ben een inspirator en gangmaker voor meer ziel in onze activiteiten.


Wat is je website?

https://www.spiritueelcafetv.com/films/sander_bloemendal.htm


extra website

https://www.klinkerzingen.nl


Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit is voor mij het dagelijks handen en voeten geven aan de bezieling die ik in me voel en daarbij juiste menselijke verhoudingen te scheppen. Spiritualiteit is dagelijkse strijd om mijn persoonlijkheid te laten functioneren in het verlengde van mijn bezieling. Spiritualiteit is de bereidheid dienstbaar te zijn aan het collectief met de intentie bij te dragen tot welzijn. Spiritualiteit is een besef van keuzevrijheid in het moment. Dit besef heeft te maken met het verwerkelijken van een kwaliteit in het eeuwige NU, waarvoor de pressie die uitgaat van de klokketijd soms dient te wijken. Spiritualiteit is het overwinnen van mijn gevoel van afgescheidenheid en steeds weer verbinding zoeken met geestverwanten om samen het welzijn tot stand te brengen wat alleen niet lukken kan.


Hoe is dat inzicht gegroeid en wie/wat speelde daarbij een bijzondere rol?

Inzicht in de aard van het Bewustzijn is ontstaan uit vele heldere dromen, studiemateriaal van jaren, dromen die een nieuwe betekenis gaven aan de nachtmerrie-achtige kwaliteit van de dagelijkse werkelijkheid. Exemplarisch is een droom waarin ik werd rondgeleid door een Tempelcomplex waar de leerlingen drie zalen buiten de klokketijd bezochten om te worden onderwezen in een vanuit de ziel gewenste bestemming van hun levensenergie : 1. Zaal om helder te worden in de geest over het ontwerp van het wezenlijk gewenste door Niet-Doen. 2. Zaal om het wezenlijk gewenste projectmatig vorm te geven in een model, maquette, of andere symbolische weergave zoals terug te vinden in de kunsten. 3 Zaal om het ontwerp en het daarvan afgeleide project voor een commissie te toetsen op aspecten van zelfonderschat-ting en zelf-overschatting in het licht van het Grote Plan dat deel-ontwerpen het algemeen menselijk welzijn dienen te bevorderen. De gang door deze zalen is terug te vinden in de opzet van mijn cursussen. Inzicht groeide ook door 2 reizen naar de centra van 2 belangrijke hedendaagse Braziliaanse spirituele stromingen. Ik verhaal hier van een spiritueel inzicht opgedaan tijdens mijn eerste reis, die me bracht in het hart van de Amazona's bij de Santo Daime beweging. Daar heb ik vooral beseft wat de spirituele waarde is van het in eenheid samenkomen als menselijke gemeenschap, vooraleer over te gaan tot allerlei stellingnemende activiteit als individu. Deze ervaring had grote impact op mijn leven. Door het besluit op gezette tijden voor al het andere, eerst een Eenheid van Stem en Bewegen te vormen met elkaar, ontstaat een wat ik noem heilige ontmoetings-ruimte. De verbinding tot het gezamenlijke wordt vooropgesteld. Van individuele personen vraagt dat de gebruikelijke aandacht voor de persoonlijkheid met zijn belastende bagage zoveel mogelijk los te laten en zich niet te verliezen in gewoonte-blabla... In plaats daarvan wordt met elkaar een eenheid onderhouden in een ritme waarop eenvoudige passen worden gemaakt. Ritme is het Vaderprincipe van ordening en Melodie het Moederprincipe. Melodie en woorden brengen in herinnering wat vanuit de Ziel wordt gezongen over wat en hoe, waartoe? Het eerste Liedboek dat ik onder ogen kreeg was van Mestre Irineu, en bevatte 129 liederen. We zongen er in 9 uren unisono doorheen. De voeding die me dit gaf voor mijn ziel maakte dat ik mijn persoonlijke bagage kon zien in een nieuw licht. Tijdens het zingen kwamen van binnenuit inzichten en antwoorden op de vragen waarmee ik was gekomen. Ik vroeg me af hoe ik de essentie van deze waardevolle ervaring op vereenvoudigde wijze toegankelijk zou kunnen maken voor anderen. Ritme en Melodie werden behouden, de woorden werden vervangen door klinkers. In minder dan twee uur kan worden ervaren hoe de bundeling van Kracht en Liefde voor het gezamenlijke tot stand brengen van schoonheid, een innerlijke Harmonie schept. Aan deze Harmonie kunnen we een zeker evenwicht ontlenen in het tegemoettreden van disharmonie in onze leef- en werkomstandigheden.


Wat doe je met spiritualiteit in je werk?

Mijn bezieling is de ontwikkeling en uitvoering van deugd-doende onderwijsprogramma's in verwaarloosde ontwikkeldomeinen van ons bewustzijn, zodat wij in staat zijn onze essentie in substantie tot presentie te brengen. Sinds meer dan 20 jaar ben ik Zelfstandige zonder personeel in een eigen Omgangskunde-praktijk. De naam is welbewust gekozen Reflectie in Actie. Ik ben werkzaam als leraar, supervisor, coach en trainer. Mijn cursusaanbod bestaat uit jaartrainingen en los te volgen meerdaagse modules in groepen en individuele begeleiding. In alle activiteiten is een belangrijke bezigheid refactie, ofwel: het herstel van onze instelling en opstelling vanuit bezieling en mededogen voor onszelf en anderen, zodat wij ons levensontwerp van harte ten uitvoer kunnen brengen als bijdrage tot algemeen welzijn. Daarbij gebruik ik Lichaamstaal, Intonatie en woordkeus (geweldloze communicatie) als ingangen tot zelfbewustzijn. Als free-lance omgangskundige ben ik door organisaties ingehuurd als gespreksleider, trainer teambuilding and personal performance in harmony, conflictbemiddelaar en als wegvoorbereider voor een interne cultuuromslag.


Mijn advies/quote aan anderen:

TIME-OUT BEFORE YOU BURN OUT !


sander bloemendal left a comment for Geert Kimpen
"dag Geert,
Dank voor je uitnodiging. Ik zie dat je de 17e dichtbij bent (Slenaken). Helaas zal ik niet naar je lezing kunnen komen. Ik begeleid dat weekend een groep in Sint Geertruid.
Hartelijke groet en maak er goud van! Sander."
Oct 13, 2010
sander bloemendal left a comment for Bert Pompe
"Dag Bert,
Leuk om een reactie van je terug te horen. De tijd in Schijndel ligt al weer een tijd achter ons. In 2000 zijn we terug verhuisd naar Zuid Limburg. Inmiddels hebben we 2 dochters, inmiddels 8 en 11 jaar oud. Ik doe nog steeds hetzelfde…"
Jul 27, 2009
sander bloemendal left a comment for Bert Pompe
"Hey, dag Bert,
Lang geleden inmiddels hadden we contact. Ik ben zojuist lid geworden van het Netwerk en ontdek jou hier als eerste bekende.
MIsschien herinner je je mij ook nog, Hartelijke groet,
Sander Bloemendal."
Jul 27, 2009