Er dreigt weerstand tegen verandering. Hoe win je vertrouwen? Er is onbegrip en wantrouwen. Hoe zorg je voor verbinding? Er is weinig bereidheid tot verandering. Hoe inspireer je de organisatie in beweging te komen?

Storytelling helpt je in je belangrijkste taak als leider: mensen inspireren om in beweging te komen en (samen) het beste uit zichzelf te halen. Als onderdeel van de dagelijkse business of die belangrijke transformatie, zoals organisatieverandering en cultuurontwikkeling.

Storytelling is een essentiële leiderschapcompetentie. Daarmee vergroot je het vertrouwen van mensen. In jou als leider en in elkaar. Vertel aansprekend verhalen over de belangrijkste waarden achter je herkenbaar voorbeeldgedrag. Vertel uitdagende, inspirerende en verbindende toekomstverhalen. En vertel aannemelijke verhalen over samenwerking.

Vertel leidend verhalen …
Storytelling stelt je in staat om leidend te zijn door zelf leiderschap te (ver-)tonen. De kern van leiderschap is goed voorbeeldgedrag met grote consistentie in zijn, denken, uiten en doen. Het heeft meer te maken met gedrag dan met woorden. Zoals Gandhi zei: “Be the change you want to see in the world.”

Toon voorbeeldgedrag die herkend wordt als waarachtig en menselijk, met de kwetsbaarheid die daarbij hoort. Gedrag dat ook hoort bij grootse dingen bereiken. Vertel verhalen over de grootsheid, die mensen eigen is. Verhalen over voorbeeldgedrag die herkenbaar en daardoor aannemelijk zijn.

7 Tips voor inspirende verhalen
1. Bepaal het doel
Verhalen ondersteunen een boodschap. Je kernboodschap is wat je in essentie wilt overbrengen op de “luisteraars.” Inhoudelijk, maar vooral het gevoel en de emotie daarachter. Wat wil je ze echt laten voelen en ervaren door je verhaal. We onthouden wat ons geraakt heeft.

2. Wordt zelf luisteraar
Verhalen kunnen de luisteraars “raken.” Van belang is dan ook ze goed te kennen. Kruip in de huid van je luisteraars om te weten wat ze belangrijk vinden. Wat ze aanspreekt. Om daarmee de geschikte verhalen en interactie-vormen te kiezen. Aan kinderen vertel je anders dan aan de board.

3. Kies verrassende verhalen
Verrassende verhalen verbinden. Een herkenbaar, menselijk en “waarachtig” verhaal biedt luisteraars mogelijkheden tot verbinding. Een verrassend verhaal biedt ze andere perspectieven en verdieping. Kies verhalen met een onverwachte twist en daardoor een andere uitkomst.

4. Wees gewoon de verteller
Doorleefde verhalen brengen de verteller in je naar boven. Dat zijn verhalen uit eigen ervaring of je eigen beleving van een ander verhaal. Je zit, letterlijk en figuurlijk, in je verhaal. Met gevoel en emotie. En door je eigen beleving laat je iets van jezelf zien. Luisteraars herkennen je authentiek verhaal.

5. Kies passende interactie
Goed vertelde verhalen komen aan. Ze zijn rijker dan geschreven verhalen. Je zit als verteller erin met een lach en een traan. Van belang is te vertellen op minimalistische, mensgerichte en menswaardige wijze. Maak gedoseerd gebruik van stilte, humor en emotie. Mensen voelen een spannend verhaal.

6. Verbind verhalen en doel
Verhalen staan vaak niet op zichzelf. In ondernemingen zijn ze ondersteunend aan een doel. Verbind de verhalen aan de doelen, door aan te geven hoe ze daarbij passen. Wat is de betekenis van het verhaal bijvoorbeeld voor de verandering waar wij voor staan? Wat is de kern?

7. Geef een vervolg
Verhalen roepen op tot actie. Je vertelt een verhaal omdat je iets wilt bereiken. Je luisteraars zijn wellicht geraakt door je verhaal en kernboodschap. Van belang is ze de gelegenheid te bieden er iets mee te doen. Direct of in de toekomst. En ze daarin te ondersteunen.

Voorbeelden van inspirerende leiderschapsverhalen

  • Persoonlijke waarde-verhalen illustreren wat voor jou waardevol (van waarde, een waarde) is. Ze zeggen meer over je dan de facts and figures van je leven. Bepaal je belangrijkste waarden en achterhaal het verhaal door de vraag: waaruit blijkt dat in je leven?
  • Persoonlijke crisis-verhalen vertellen veel over hoe je iets doet. Bedenk: “”the way you do anything is the way you do everything.” Vertel je eigen verhaal van een keerpunt in je leven. Met onzekerheden, twijfel, angst, twist en (andere) uitkomst. En je lering achteraf.
  • Niet-persoonlijke verhalen, zoals sprookjes, fabels, parabels en legendes, bieden mogelijkheden om jezelf te laten zien. Door erbij te vertellen waarom het verhaal betekenisvol is voor je. En waarom je het van belang vindt het nu te vertellen.
  • Visie-verhalen bieden je de kans mensen te laten zien waar je in gelooft en waar je naar toe gaat. Maak een aannemelijk (gerealiseerd) beeld van de toekomst. “Beleef”  het alsof het er al is en vertel het geloof-waardig. En zet jezelf in dat beeld.
Tot slot

Durf het eens anders te doen. Ontwikkel je storytelling competentie en zet leadingstories in om jezelf en anderen te inspireren. Het levert veel op.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk